Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fauskevåg As
Juridisk navn:  Fauskevåg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95215786
Lille-Fauskevåg 136 Lille-Fauskevåg 136 Fax:
9419 Sørvik 9419 Sørvik
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 991393110
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 6/17/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice Harstad As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.01%
Resultat  
  
-68.94%
Egenkapital  
  
3.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.028.000 1.224.000 1.171.000 1.322.000 1.091.000
Resultat: 100.000 322.000 216.000 391.000 -86.000
Egenkapital: 2.290.000 2.208.000 1.957.000 1.790.000 1.491.000
Regnskap for  Fauskevåg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.028.000 1.224.000 1.171.000 1.322.000 1.091.000
Driftskostnader -943.000 -927.000 -977.000 -946.000 -1.193.000
Driftsresultat 85.000 297.000 193.000 377.000 -101.000
Finansinntekter 14.000 25.000 23.000 14.000 16.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 14.000 25.000 23.000 14.000 16.000
Resultat før skatt 100.000 322.000 216.000 391.000 -86.000
Skattekostnad -17.000 -72.000 -49.000 -92.000 11.000
Årsresultat 82.000 251.000 167.000 299.000 -75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 522.000 375.000 381.000 387.000 356.000
Sum omløpsmidler 2.451.000 2.115.000 2.030.000 1.882.000 1.224.000
Sum eiendeler 2.973.000 2.490.000 2.411.000 2.269.000 1.580.000
Sum opptjent egenkapital 2.090.000 2.008.000 1.757.000 1.590.000 1.291.000
Sum egenkapital 2.290.000 2.208.000 1.957.000 1.790.000 1.491.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 683.000 282.000 454.000 480.000 90.000
Sum gjeld og egenkapital 2.973.000 2.490.000 2.411.000 2.270.000 1.581.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.017.000 1.214.000 1.156.000 1.305.000 1.073.000
Andre inntekter 11.000 10.000 15.000 16.000 18.000
Driftsinntekter 1.028.000 1.224.000 1.171.000 1.322.000 1.091.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -601.000 -680.000 -690.000 -624.000 -625.000
Avskrivning -17.000 -6.000 -6.000 -5.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -325.000 -241.000 -281.000 -317.000 -489.000
Driftskostnader -943.000 -927.000 -977.000 -946.000 -1.193.000
Driftsresultat 85.000 297.000 193.000 377.000 -101.000
Finansinntekter 14.000 25.000 23.000 14.000 16.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 14.000 25.000 23.000 14.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 82.000 251.000 167.000 299.000 -75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 19.000 23.000 28.000 32.000 0
Driftsløsøre 153.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 172.000 25.000 31.000 37.000 6.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 522.000 375.000 381.000 387.000 356.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 31.000 15.000
Andre fordringer 28.000 26.000 31.000 32.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.423.000 2.089.000 1.999.000 1.819.000 1.191.000
Sum omløpsmidler 2.451.000 2.115.000 2.030.000 1.882.000 1.224.000
Sum eiendeler 2.973.000 2.490.000 2.411.000 2.269.000 1.580.000
Sum opptjent egenkapital 2.090.000 2.008.000 1.757.000 1.590.000 1.291.000
Sum egenkapital 2.290.000 2.208.000 1.957.000 1.790.000 1.491.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 17.000 72.000 49.000 92.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 20.000 104.000 320.000 316.000 19.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 645.000 107.000 86.000 71.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 683.000 282.000 454.000 480.000 90.000
Sum gjeld og egenkapital 2.973.000 2.490.000 2.411.000 2.270.000 1.581.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.768.000 1.833.000 1.576.000 1.402.000 1.134.000
Likviditetsgrad 1 3.6 7.5 4.5 3.9 13.6
Likviditetsgrad 2 3.6 7.5 4.5 3.9 13.6
Soliditet 77.0 88.7 81.2 78.9 94.3
Resultatgrad 8.3 24.3 16.5 28.5 -9.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.3 12.9 9 17.2 -5.4
Signatur
01.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.12.2011
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex