Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Faye Physiotherapy As
Juridisk navn:  Faye Physiotherapy As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48346564
Granstuveien 11F Granstuveien 11F Fax:
1185 Oslo 1185 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912256383
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/21/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Myhrers Rtb As
Utvikling:
Omsetning  
  
18.14%
Resultat  
  
196.15%
Egenkapital  
  
159.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.381.000 1.169.000 1.051.000 466.000 363.000
Resultat: 100.000 -104.000 172.000 -32.000 -7.000
Egenkapital: 127.000 49.000 131.000 -15.000 17.000
Regnskap for  Faye Physiotherapy As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.381.000 1.169.000 1.051.000 466.000 363.000
Driftskostnader -1.281.000 -1.272.000 -880.000 -499.000 -371.000
Driftsresultat 100.000 -104.000 172.000 -33.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 100.000 -104.000 172.000 -32.000 -7.000
Skattekostnad -23.000 22.000 0 0 0
Årsresultat 78.000 -82.000 172.000 -32.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 115.000 49.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 118.000 179.000 270.000 38.000 39.000
Sum eiendeler 233.000 228.000 270.000 38.000 39.000
Sum opptjent egenkapital 77.000 -1.000 81.000 -65.000 -33.000
Sum egenkapital 127.000 49.000 131.000 -15.000 17.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 105.000 179.000 139.000 52.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 232.000 228.000 270.000 38.000 38.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 161.000 219.000 0 0 0
Andre inntekter 1.220.000 950.000 1.051.000 466.000 363.000
Driftsinntekter 1.381.000 1.169.000 1.051.000 466.000 363.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.019.000 -1.021.000 -435.000 -288.000 -160.000
Avskrivning -7.000 -6.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -255.000 -245.000 -445.000 -211.000 -211.000
Driftskostnader -1.281.000 -1.272.000 -880.000 -499.000 -371.000
Driftsresultat 100.000 -104.000 172.000 -33.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 78.000 -82.000 172.000 -32.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 94.000 22.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 27.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 21.000 27.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 115.000 49.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 1.000
Andre fordringer 19.000 43.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 99.000 137.000 270.000 38.000 38.000
Sum omløpsmidler 118.000 179.000 270.000 38.000 39.000
Sum eiendeler 233.000 228.000 270.000 38.000 39.000
Sum opptjent egenkapital 77.000 -1.000 81.000 -65.000 -33.000
Sum egenkapital 127.000 49.000 131.000 -15.000 17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 1.000 0 29.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 11.000 18.000 26.000 3.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 93.000 161.000 83.000 49.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 105.000 179.000 139.000 52.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 232.000 228.000 270.000 38.000 38.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.000 0 131.000 -14.000 18.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.9 0.7 1.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1.9 0.7 1.9
Soliditet 54.7 21.5 48.5 -39.5 44.7
Resultatgrad 7.2 -8.9 16.4 -7.1 -1.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 3.7 1.1 -3.5 1.2
Total kapitalrentabilitet 43.1 -45.6 63.7 -86.8 -18.4
Signatur
15.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
15.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex