Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fb Samdrift AS
Juridisk navn:  Fb Samdrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99649978
Bondalsvegen 185 Rekkedal Fax:
6165 Sæbø 6165 Sæbø
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 990754942
Aksjekapital: 910.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/20/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Nord-vest Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.32%
Resultat  
  
-168.39%
Egenkapital  
  
-22.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.202.000 5.674.000 5.808.000 5.869.000 5.759.000
Resultat: -518.000 -193.000 145.000 830.000 496.000
Egenkapital: 1.398.000 1.806.000 1.957.000 1.832.000 1.190.000
Regnskap for  Fb Samdrift AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.202.000 5.674.000 5.808.000 5.869.000 5.759.000
Driftskostnader -5.339.000 -5.457.000 -5.289.000 -4.654.000 -4.829.000
Driftsresultat -138.000 217.000 519.000 1.216.000 930.000
Finansinntekter 19.000 16.000 22.000 20.000 30.000
Finanskostnader -400.000 -426.000 -397.000 -406.000 -464.000
Finans -381.000 -410.000 -375.000 -386.000 -434.000
Resultat før skatt -518.000 -193.000 145.000 830.000 496.000
Skattekostnad 111.000 43.000 -20.000 -187.000 -86.000
Årsresultat -408.000 -151.000 124.000 643.000 410.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.068.000 7.489.000 7.834.000 8.008.000 8.198.000
Sum omløpsmidler 4.191.000 4.329.000 4.135.000 3.512.000 3.070.000
Sum eiendeler 11.259.000 11.818.000 11.969.000 11.520.000 11.268.000
Sum opptjent egenkapital 487.000 895.000 1.046.000 922.000 279.000
Sum egenkapital 1.398.000 1.806.000 1.957.000 1.832.000 1.190.000
Sum langsiktig gjeld 7.292.000 7.596.000 8.133.000 8.707.000 8.640.000
Sum kortsiktig gjeld 2.568.000 2.416.000 1.879.000 980.000 1.437.000
Sum gjeld og egenkapital 11.258.000 11.818.000 11.969.000 11.520.000 11.267.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.202.000 5.674.000 5.808.000 5.869.000 5.759.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.202.000 5.674.000 5.808.000 5.869.000 5.759.000
Varekostnad -3.076.000 -3.352.000 -2.870.000 -2.537.000 -2.871.000
Lønninger -574.000 -519.000 -560.000 -625.000 -584.000
Avskrivning -383.000 -364.000 -361.000 -368.000 -363.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.306.000 -1.222.000 -1.498.000 -1.124.000 -1.011.000
Driftskostnader -5.339.000 -5.457.000 -5.289.000 -4.654.000 -4.829.000
Driftsresultat -138.000 217.000 519.000 1.216.000 930.000
Finansinntekter 19.000 16.000 22.000 20.000 30.000
Finanskostnader -400.000 -426.000 -397.000 -406.000 -464.000
Finans -381.000 -410.000 -375.000 -386.000 -434.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -408.000 -151.000 124.000 643.000 410.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.911.000 6.052.000 6.194.000 6.215.000 6.197.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.073.000 1.291.000 1.427.000 1.573.000 1.745.000
Sum varige driftsmidler 6.984.000 7.343.000 7.621.000 7.788.000 7.942.000
Sum finansielle anleggsmidler 84.000 146.000 213.000 220.000 256.000
Sum anleggsmidler 7.068.000 7.489.000 7.834.000 8.008.000 8.198.000
Varebeholdning 2.212.000 2.296.000 2.225.000 1.956.000 1.807.000
Kundefordringer 712.000 698.000 550.000 621.000 273.000
Andre fordringer 1.243.000 1.178.000 1.353.000 916.000 975.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 156.000 8.000 19.000 14.000
Sum omløpsmidler 4.191.000 4.329.000 4.135.000 3.512.000 3.070.000
Sum eiendeler 11.259.000 11.818.000 11.969.000 11.520.000 11.268.000
Sum opptjent egenkapital 487.000 895.000 1.046.000 922.000 279.000
Sum egenkapital 1.398.000 1.806.000 1.957.000 1.832.000 1.190.000
Sum avsetninger til forpliktelser 140.000 251.000 293.000 273.000 86.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.075.000 1.102.000 949.000 597.000 941.000
Sum langsiktig gjeld 7.292.000 7.596.000 8.133.000 8.707.000 8.640.000
Leverandørgjeld 1.165.000 669.000 624.000 77.000 334.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 48.000 98.000 52.000 49.000 24.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 281.000 547.000 254.000 257.000 138.000
Sum kortsiktig gjeld 2.568.000 2.416.000 1.879.000 980.000 1.437.000
Sum gjeld og egenkapital 11.258.000 11.818.000 11.969.000 11.520.000 11.267.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.623.000 1.913.000 2.256.000 2.532.000 1.633.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.8 2 3.6 2.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 1 1.6 0.9
Soliditet 12.4 15.3 16.4 15.9 10.6
Resultatgrad -2.7 3.8 8.9 20.7 16.1
Rentedekningsgrad -0.3 0.5 1.3 3 2
Gjeldsgrad 7.1 5.5 5.1 5.3 8.5
Total kapitalrentabilitet -1.1 2 4.5 10.7 8.5
Signatur
08.08.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex