Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fbi Invest AS
Juridisk navn:  Fbi Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90054054
c/o TBE Regnskap AS Nesbruveien 75 c/o TBE Regnskap AS Nesbruveien 75 Fax:
1394 Nesbru 1394 Nesbru
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 994344226
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/20/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tbe Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
52.44%
Egenkapital  
  
-35.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 20.000 20.000 30.000 20.000 40.000
Resultat: 1.657.000 1.087.000 955.000 887.000 35.000
Egenkapital: 769.000 1.193.000 1.001.000 1.138.000 295.000
Regnskap for  Fbi Invest AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 20.000 20.000 30.000 20.000 40.000
Driftskostnader -1.000 0 -1.000 -5.000
Driftsresultat 20.000 19.000 30.000 19.000 35.000
Finansinntekter 1.637.000 1.069.000 925.000 868.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.637.000 1.069.000 925.000 868.000 0
Resultat før skatt 1.657.000 1.087.000 955.000 887.000 35.000
Skattekostnad 4.000 -4.000 -7.000 -4.000 -2.000
Årsresultat 1.661.000 1.083.000 948.000 883.000 33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 745.000 420.000 52.000 261.000 234.000
Sum omløpsmidler 12.000 769.000 955.000 881.000 64.000
Sum eiendeler 757.000 1.189.000 1.007.000 1.142.000 298.000
Sum opptjent egenkapital 659.000 1.083.000 891.000 1.028.000 185.000
Sum egenkapital 769.000 1.193.000 1.001.000 1.138.000 295.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -13.000 -4.000 7.000 4.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 756.000 1.189.000 1.008.000 1.142.000 297.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.000 20.000 30.000 20.000 40.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 20.000 20.000 30.000 20.000 40.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 0 -1.000 -5.000
Driftskostnader -1.000 0 -1.000 -5.000
Driftsresultat 20.000 19.000 30.000 19.000 35.000
Finansinntekter 1.637.000 1.069.000 925.000 868.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.637.000 1.069.000 925.000 868.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.661.000 1.083.000 948.000 883.000 33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 745.000 420.000 52.000 261.000 234.000
Sum anleggsmidler 745.000 420.000 52.000 261.000 234.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 655.000 895.000 868.000 0
Sum investeringer 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Kasse, bank 1.000 103.000 49.000 2.000 52.000
Sum omløpsmidler 12.000 769.000 955.000 881.000 64.000
Sum eiendeler 757.000 1.189.000 1.007.000 1.142.000 298.000
Sum opptjent egenkapital 659.000 1.083.000 891.000 1.028.000 185.000
Sum egenkapital 769.000 1.193.000 1.001.000 1.138.000 295.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt -4.000 4.000 7.000 4.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -9.000 -9.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -13.000 -4.000 7.000 4.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 756.000 1.189.000 1.008.000 1.142.000 297.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000 773.000 948.000 877.000 62.000
Likviditetsgrad 1 -0.9 -192.3 136.4 220.3 3
Likviditetsgrad 2 -0.9 -192.3 136.4 220.3 3
Soliditet 101.7 100.3 99.3 99.6 99.3
Resultatgrad 100.0 95.0 1 9 87.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.0 -0.0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 219.2 91.5 94.7 77.7 11.8
Signatur
17.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
BERGE FRODE
Prokurister
17.07.2017
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex