Feøy Båttransport AS
Juridisk navn:  Feøy Båttransport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47330864
Feøy Feøy Fax:
5548 Feøy 5548 Feøy
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 990869138
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/25/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Gl Skipsregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-59.95%
Resultat  
  
2024.37%
Egenkapital  
  
1109.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.288.000 3.216.000 2.874.000 2.835.000 2.648.000
Resultat: 2.528.000 119.000 41.000 -266.000 -18.000
Egenkapital: 2.674.000 221.000 131.000 104.000 307.000
Regnskap for  Feøy Båttransport AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.288.000 3.216.000 2.874.000 2.835.000 2.648.000
Driftskostnader -949.000 -3.096.000 -2.832.000 -3.102.000 -2.664.000
Driftsresultat 339.000 119.000 41.000 -266.000 -16.000
Finansinntekter 2.189.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 2.189.000 0 0 0 -3.000
Resultat før skatt 2.528.000 119.000 41.000 -266.000 -18.000
Skattekostnad -75.000 -29.000 -14.000 63.000 4.000
Årsresultat 2.453.000 91.000 27.000 -203.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 186.000 1.085.000 73.000 123.000 97.000
Sum omløpsmidler 2.614.000 680.000 413.000 305.000 506.000
Sum eiendeler 2.800.000 1.765.000 486.000 428.000 603.000
Sum opptjent egenkapital 2.574.000 121.000 31.000 4.000 207.000
Sum egenkapital 2.674.000 221.000 131.000 104.000 307.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.031.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 125.000 511.000 355.000 324.000 296.000
Sum gjeld og egenkapital 2.799.000 1.763.000 486.000 428.000 603.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.258.000 3.180.000 2.772.000 2.589.000 2.613.000
Andre inntekter 30.000 35.000 102.000 247.000 35.000
Driftsinntekter 1.288.000 3.216.000 2.874.000 2.835.000 2.648.000
Varekostnad -1.000 -7.000 -13.000 0 0
Lønninger -21.000 -1.665.000 -1.647.000 -1.589.000 -1.431.000
Avskrivning -11.000 -9.000 -36.000 -37.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -916.000 -1.415.000 -1.136.000 -1.476.000 -1.196.000
Driftskostnader -949.000 -3.096.000 -2.832.000 -3.102.000 -2.664.000
Driftsresultat 339.000 119.000 41.000 -266.000 -16.000
Finansinntekter 2.189.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 2.189.000 0 0 0 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.453.000 91.000 27.000 -203.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 31.000 60.000 74.000 11.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 177.000 4.000 11.000 18.000 26.000
Driftsløsøre 0 0 2.000 31.000 60.000
Sum varige driftsmidler 177.000 4.000 13.000 49.000 86.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.050.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 186.000 1.085.000 73.000 123.000 97.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 219.000 0 2.000 145.000
Andre fordringer 34.000 101.000 104.000 201.000 199.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.571.000 360.000 308.000 101.000 162.000
Sum omløpsmidler 2.614.000 680.000 413.000 305.000 506.000
Sum eiendeler 2.800.000 1.765.000 486.000 428.000 603.000
Sum opptjent egenkapital 2.574.000 121.000 31.000 4.000 207.000
Sum egenkapital 2.674.000 221.000 131.000 104.000 307.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.031.000 0 0 0
Leverandørgjeld 72.000 51.000 70.000 79.000 19.000
Betalbar skatt 53.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 157.000 112.000 90.000 97.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 303.000 172.000 154.000 179.000
Sum kortsiktig gjeld 125.000 511.000 355.000 324.000 296.000
Sum gjeld og egenkapital 2.799.000 1.763.000 486.000 428.000 603.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.489.000 169.000 58.000 -19.000 210.000
Likviditetsgrad 1 20.9 1.3 1.2 0.9 1.7
Likviditetsgrad 2 20.9 1.3 1.2 0.9 1.8
Soliditet 95.5 12.5 2 24.3 50.9
Resultatgrad 26.3 3.7 1.4 -9.4 -0.6
Rentedekningsgrad -5.3
Gjeldsgrad 0 7 2.7 3.1 1.0
Total kapitalrentabilitet 90.3 6.7 8.4 -62.1 -2.7
Signatur
05.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex