Ferd Aibel Holding AS
Juridisk navn:  Ferd Aibel Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Ferd AS Postboks 1413 Vika Dronning Mauds gate 10 Fax:
0115 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989866125
Aksjekapital: 2.600.000 NOK
Etableringsdato: 5/16/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: lighthouse holding norge as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.78%
Resultat  
  
-20.79%
Egenkapital  
  
10%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 86.195.000 108.805.000 229.000.000 -124.000.000 -300.000.000
Resultat: 86.108.000 108.711.000 223.052.000 -124.061.000 -300.053.000
Egenkapital: 947.599.000 861.472.000 752.740.000 527.626.000 651.626.000
Regnskap for  Ferd Aibel Holding AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 86.195.000 108.805.000 229.000.000 -124.000.000 -300.000.000
Driftskostnader -73.000 -69.000 -5.949.000 -61.000 -53.000
Driftsresultat 86.122.000 108.736.000 223.051.000 -124.061.000 -300.053.000
Finansinntekter 2.000 0 0
Finanskostnader -15.000 -25.000 0 0 -1.000
Finans -15.000 -25.000 2.000 0 -1.000
Resultat før skatt 86.108.000 108.711.000 223.052.000 -124.061.000 -300.053.000
Skattekostnad 19.000 21.000 14.000 14.000 13.000
Årsresultat 86.127.000 108.732.000 223.066.000 -124.047.000 -300.041.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 953.419.000 867.205.000 758.225.000 527.606.000 651.567.000
Sum omløpsmidler 126.000 60.000 401.000 61.000 59.000
Sum eiendeler 953.545.000 867.265.000 758.626.000 527.667.000 651.626.000
Sum opptjent egenkapital 417.925.000 331.798.000 223.066.000 0 0
Sum egenkapital 947.599.000 861.472.000 752.740.000 527.626.000 651.626.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.946.000 5.792.000 5.886.000 40.000 0
Sum gjeld og egenkapital 953.545.000 867.264.000 758.626.000 527.666.000 651.626.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 86.195.000 108.805.000 229.000.000 -124.000.000 -300.000.000
Driftsinntekter 86.195.000 108.805.000 229.000.000 -124.000.000 -300.000.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -73.000 -69.000 -5.949.000 -61.000 -53.000
Driftskostnader -73.000 -69.000 -5.949.000 -61.000 -53.000
Driftsresultat 86.122.000 108.736.000 223.051.000 -124.061.000 -300.053.000
Finansinntekter 2.000 0 0
Finanskostnader -15.000 -25.000 0 0 -1.000
Finans -15.000 -25.000 2.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 86.127.000 108.732.000 223.066.000 -124.047.000 -300.041.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 953.400.000 867.205.000 758.225.000 527.606.000 651.567.000
Sum anleggsmidler 953.419.000 867.205.000 758.225.000 527.606.000 651.567.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 126.000 21.000 61.000 61.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 39.000 339.000 0 6.000
Sum omløpsmidler 126.000 60.000 401.000 61.000 59.000
Sum eiendeler 953.545.000 867.265.000 758.626.000 527.667.000 651.626.000
Sum opptjent egenkapital 417.925.000 331.798.000 223.066.000 0 0
Sum egenkapital 947.599.000 861.472.000 752.740.000 527.626.000 651.626.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.946.000 5.792.000 0 40.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 5.886.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.946.000 5.792.000 5.886.000 40.000 0
Sum gjeld og egenkapital 953.545.000 867.264.000 758.626.000 527.666.000 651.626.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.820.000 -5.732.000 -5.485.000 21.000 59.000
Likviditetsgrad 1 0.1 1.5
Likviditetsgrad 2 0.1 1.5 0
Soliditet 99.4 99.3 99.2 1 1
Resultatgrad 99.9 99.9 97.4 1 1
Rentedekningsgrad 5.741.5 4.349.4
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 9.0 12.5 29.4 -23.5
Signatur
12.08.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex