Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ferdinand AS
Juridisk navn:  Ferdinand AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63970008
Storgata 6 Storgata 6 Fax: 63975582
2050 Jessheim 2050 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 971184043
Aksjekapital: 3.470.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 7/7/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Regnskapstjenester Eidsvoll As
Utvikling:
Omsetning  
  
-50.87%
Resultat  
  
-497.88%
Egenkapital  
  
-262.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.347.000 12.920.000 12.359.000 13.800.000 13.873.000
Resultat: -2.069.000 520.000 -793.000 -1.194.000 -1.735.000
Egenkapital: -4.313.000 -1.189.000 -3.685.000 -2.243.000 -1.590.000
Regnskap for  Ferdinand AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.347.000 12.920.000 12.359.000 13.800.000 13.873.000
Driftskostnader -8.403.000 -12.358.000 -13.103.000 -14.895.000 -15.461.000
Driftsresultat -2.056.000 562.000 -745.000 -1.096.000 -1.589.000
Finansinntekter 0 3.000 1.000 0
Finanskostnader -13.000 -43.000 -52.000 -99.000 -147.000
Finans -13.000 -43.000 -49.000 -98.000 -147.000
Resultat før skatt -2.069.000 520.000 -793.000 -1.194.000 -1.735.000
Skattekostnad -1.430.000 1.633.000 -1.649.000 215.000 347.000
Årsresultat -3.499.000 2.152.000 -2.442.000 -979.000 -1.389.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 96.000 1.711.000 249.000 2.238.000 2.565.000
Sum omløpsmidler 1.257.000 1.813.000 1.581.000 1.756.000 2.267.000
Sum eiendeler 1.353.000 3.524.000 1.830.000 3.994.000 4.832.000
Sum opptjent egenkapital -8.828.000 -5.329.000 -7.482.000 -5.040.000 -4.060.000
Sum egenkapital -4.313.000 -1.189.000 -3.685.000 -2.243.000 -1.590.000
Sum langsiktig gjeld 3.260.000 1.731.000 2.099.000 2.985.000 1.111.000
Sum kortsiktig gjeld 2.405.000 2.982.000 3.416.000 3.252.000 5.312.000
Sum gjeld og egenkapital 1.352.000 3.525.000 1.830.000 3.994.000 4.833.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.511.000 12.920.000 12.359.000 13.800.000 13.873.000
Andre inntekter 836.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.347.000 12.920.000 12.359.000 13.800.000 13.873.000
Varekostnad -1.819.000 -3.212.000 -3.158.000 -3.577.000 -4.024.000
Lønninger -3.105.000 -4.909.000 -4.676.000 -5.488.000 -5.585.000
Avskrivning -105.000 -146.000 -427.000 -444.000 -609.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.374.000 -4.091.000 -4.842.000 -5.386.000 -5.243.000
Driftskostnader -8.403.000 -12.358.000 -13.103.000 -14.895.000 -15.461.000
Driftsresultat -2.056.000 562.000 -745.000 -1.096.000 -1.589.000
Finansinntekter 0 3.000 1.000 0
Finanskostnader -13.000 -43.000 -52.000 -99.000 -147.000
Finans -13.000 -43.000 -49.000 -98.000 -147.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -3.499.000 2.152.000 -2.442.000 -979.000 -1.389.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.535.000 0 1.649.000 1.531.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 96.000 176.000 249.000 590.000 1.034.000
Sum varige driftsmidler 96.000 176.000 249.000 590.000 1.034.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 96.000 1.711.000 249.000 2.238.000 2.565.000
Varebeholdning 129.000 448.000 323.000 430.000 270.000
Kundefordringer 12.000 122.000 247.000 305.000 838.000
Andre fordringer 478.000 331.000 184.000 16.000 582.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 158.000 472.000 826.000 580.000 577.000
Sum omløpsmidler 1.257.000 1.813.000 1.581.000 1.756.000 2.267.000
Sum eiendeler 1.353.000 3.524.000 1.830.000 3.994.000 4.832.000
Sum opptjent egenkapital -8.828.000 -5.329.000 -7.482.000 -5.040.000 -4.060.000
Sum egenkapital -4.313.000 -1.189.000 -3.685.000 -2.243.000 -1.590.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 54.000 0
Sum langsiktig gjeld 3.260.000 1.731.000 2.099.000 2.985.000 1.111.000
Leverandørgjeld 806.000 915.000 976.000 1.239.000 1.175.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 98.000 754.000 613.000 579.000 574.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.501.000 1.312.000 1.827.000 1.380.000 3.562.000
Sum kortsiktig gjeld 2.405.000 2.982.000 3.416.000 3.252.000 5.312.000
Sum gjeld og egenkapital 1.352.000 3.525.000 1.830.000 3.994.000 4.833.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.148.000 -1.169.000 -1.835.000 -1.496.000 -3.045.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
Soliditet -319.0 -33.7 -201.4 -56.2 -32.9
Resultatgrad -32.4 4.3 -7.9 -11.5
Rentedekningsgrad -158.2 13.1 -14.3 -11.1 -10.8
Gjeldsgrad -1.3 -1.5 -2.8
Total kapitalrentabilitet -152.1 15.9 -40.5 -27.4 -32.9
Signatur
27.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex