Ferromek AS
Juridisk navn:  Ferromek AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22160850
Hvitstenveien 147 Jerikoveien 28 A Fax:
1542 Vestby 1067 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 977390249
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/8/1997 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsringen Soon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.91%
Resultat  
  
57.14%
Egenkapital  
  
-15.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 211.000 281.000 267.000 141.000 555.000
Resultat: -21.000 -49.000 160.000 -2.000 -33.000
Egenkapital: -159.000 -138.000 -89.000 -249.000 -247.000
Regnskap for  Ferromek AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 211.000 281.000 267.000 141.000 555.000
Driftskostnader -234.000 -332.000 -110.000 -145.000 -587.000
Driftsresultat -23.000 -51.000 158.000 -4.000 -32.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -2.000
Finans 2.000 2.000 2.000 2.000 -1.000
Resultat før skatt -21.000 -49.000 160.000 -2.000 -33.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -21.000 -49.000 160.000 -2.000 -33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 162.000 83.000 68.000 69.000 64.000
Sum eiendeler 162.000 83.000 68.000 69.000 64.000
Sum opptjent egenkapital -259.000 -238.000 -189.000 -349.000 -347.000
Sum egenkapital -159.000 -138.000 -89.000 -249.000 -247.000
Sum langsiktig gjeld 269.000 152.000 104.000 302.000 264.000
Sum kortsiktig gjeld 52.000 69.000 53.000 16.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 162.000 83.000 68.000 69.000 64.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 135.000 230.000 228.000 109.000 540.000
Andre inntekter 77.000 51.000 39.000 32.000 15.000
Driftsinntekter 211.000 281.000 267.000 141.000 555.000
Varekostnad -15.000 -5.000 -12.000 -11.000 -50.000
Lønninger -13.000 -155.000 -11.000 27.000 -268.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -206.000 -172.000 -87.000 -161.000 -269.000
Driftskostnader -234.000 -332.000 -110.000 -145.000 -587.000
Driftsresultat -23.000 -51.000 158.000 -4.000 -32.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -2.000
Finans 2.000 2.000 2.000 2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -21.000 -49.000 160.000 -2.000 -33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 65.000 27.000 27.000 32.000 35.000
Andre fordringer 22.000 17.000 9.000 9.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 75.000 38.000 32.000 29.000 14.000
Sum omløpsmidler 162.000 83.000 68.000 69.000 64.000
Sum eiendeler 162.000 83.000 68.000 69.000 64.000
Sum opptjent egenkapital -259.000 -238.000 -189.000 -349.000 -347.000
Sum egenkapital -159.000 -138.000 -89.000 -249.000 -247.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 269.000 152.000 104.000 302.000 264.000
Leverandørgjeld 32.000 15.000 12.000 15.000 22.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 37.000 19.000 2.000 1.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 16.000 23.000 0 24.000
Sum kortsiktig gjeld 52.000 69.000 53.000 16.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 162.000 83.000 68.000 69.000 64.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 110.000 14.000 15.000 53.000 17.000
Likviditetsgrad 1 3.1 1.2 1.3 4.3 1.4
Likviditetsgrad 2 3.1 1.2 1.3 4.3 1.4
Soliditet -98.1 -166.3 -130.9 -360.9 -385.9
Resultatgrad -10.9 -18.1 59.2 -2.8 -5.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.0 -1.6 -1.8 -1.3 -1.3
Total kapitalrentabilitet -13.0 -59.0 235.3 -2.9 -48.4
Signatur
24.11.2023
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.11.2023
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex