Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ferskvarehuset As
Juridisk navn:  Ferskvarehuset As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40001318
Lautmovegen 91 Lautmovegen 91 Fax:
2067 Jessheim 2067 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 991365427
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 123
Etableringsdato: 5/15/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
51.87%
Resultat  
  
-712.23%
Egenkapital  
  
-104.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 317.607.000 209.127.000 169.054.000 138.788.000 124.706.000
Resultat: -44.809.000 7.319.000 9.649.000 7.394.000 2.526.000
Egenkapital: -1.400.000 33.562.000 27.686.000 19.964.000 14.130.000
Regnskap for  Ferskvarehuset As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 317.607.000 209.127.000 169.054.000 138.788.000 124.706.000
Driftskostnader -358.117.000 -197.769.000 -158.477.000 -130.982.000 -121.853.000
Driftsresultat -40.511.000 11.357.000 10.577.000 7.805.000 2.852.000
Finansinntekter 684.000 223.000 102.000 31.000 79.000
Finanskostnader -4.982.000 -4.261.000 -1.029.000 -442.000 -405.000
Finans -4.298.000 -4.038.000 -927.000 -411.000 -326.000
Resultat før skatt -44.809.000 7.319.000 9.649.000 7.394.000 2.526.000
Skattekostnad 9.848.000 -1.443.000 -1.928.000 -1.559.000 -119.000
Årsresultat -34.962.000 5.876.000 7.722.000 5.834.000 2.407.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 105.181.000 106.870.000 8.643.000 10.879.000 11.005.000
Sum omløpsmidler 114.207.000 72.752.000 51.180.000 38.590.000 38.763.000
Sum eiendeler 219.388.000 179.622.000 59.823.000 49.469.000 49.768.000
Sum opptjent egenkapital -2.000.000 32.962.000 27.086.000 19.364.000 13.530.000
Sum egenkapital -1.400.000 33.562.000 27.686.000 19.964.000 14.130.000
Sum langsiktig gjeld 78.402.000 87.566.000 6.369.000 7.607.000 9.012.000
Sum kortsiktig gjeld 142.387.000 58.494.000 25.768.000 21.898.000 26.627.000
Sum gjeld og egenkapital 219.389.000 179.622.000 59.823.000 49.469.000 49.769.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 305.307.000 205.414.000 167.688.000 137.368.000 123.069.000
Andre inntekter 12.300.000 3.712.000 1.365.000 1.420.000 1.636.000
Driftsinntekter 317.607.000 209.127.000 169.054.000 138.788.000 124.706.000
Varekostnad -189.601.000 -118.106.000 -102.650.000 -87.204.000 -79.752.000
Lønninger -71.319.000 -38.296.000 -26.839.000 -21.222.000 -19.611.000
Avskrivning -14.456.000 -6.602.000 -2.651.000 -2.682.000 -2.366.000
Nedskrivning 53.000 0 0
Andre driftskostnader -82.741.000 -34.765.000 -26.390.000 -19.874.000 -20.124.000
Driftskostnader -358.117.000 -197.769.000 -158.477.000 -130.982.000 -121.853.000
Driftsresultat -40.511.000 11.357.000 10.577.000 7.805.000 2.852.000
Finansinntekter 684.000 223.000 102.000 31.000 79.000
Finanskostnader -4.982.000 -4.261.000 -1.029.000 -442.000 -405.000
Finans -4.298.000 -4.038.000 -927.000 -411.000 -326.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -34.962.000 5.876.000 7.722.000 5.834.000 2.407.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.142.000 294.000 168.000 0 0
Fast eiendom 391.000 7.437.000 0 0 0
Maskiner anlegg 94.637.000 97.618.000 7.876.000 9.028.000 9.541.000
Driftsløsøre 1.510.000 588.000 1.596.000 1.209.000
Sum varige driftsmidler 95.028.000 106.566.000 8.465.000 10.624.000 10.750.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 255.000 255.000
Sum anleggsmidler 105.181.000 106.870.000 8.643.000 10.879.000 11.005.000
Varebeholdning 76.157.000 37.580.000 5.927.000 5.920.000 5.637.000
Kundefordringer 26.388.000 23.630.000 13.492.000 13.186.000 14.998.000
Andre fordringer 10.549.000 9.075.000 9.127.000 3.238.000 3.593.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.113.000 2.467.000 22.635.000 16.245.000 14.534.000
Sum omløpsmidler 114.207.000 72.752.000 51.180.000 38.590.000 38.763.000
Sum eiendeler 219.388.000 179.622.000 59.823.000 49.469.000 49.768.000
Sum opptjent egenkapital -2.000.000 32.962.000 27.086.000 19.364.000 13.530.000
Sum egenkapital -1.400.000 33.562.000 27.686.000 19.964.000 14.130.000
Sum avsetninger til forpliktelser 41.000 0 20.000 30.000
Gjeld til kredittinstitutt 87.847.000 4.314.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 78.402.000 87.566.000 6.369.000 7.607.000 9.012.000
Leverandørgjeld 44.183.000 31.940.000 13.117.000 14.680.000 20.899.000
Betalbar skatt 811.000 1.216.000 961.000 0
Skyldig offentlige avgifter 5.080.000 3.084.000 2.188.000 1.403.000 1.295.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.276.000 18.345.000 9.246.000 4.856.000 4.433.000
Sum kortsiktig gjeld 142.387.000 58.494.000 25.768.000 21.898.000 26.627.000
Sum gjeld og egenkapital 219.389.000 179.622.000 59.823.000 49.469.000 49.769.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -28.180.000 14.258.000 25.412.000 16.692.000 12.136.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.2 2 1.8 1.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6 1.8 1.5 1.2
Soliditet -0.6 18.7 46.3 40.4 28.4
Resultatgrad -12.8 5.4 6.3 5.6 2.3
Rentedekningsgrad -8.1 2.7 10.3 17.7 7
Gjeldsgrad -157.7 4.4 1.2 1.5 2.5
Total kapitalrentabilitet -18.2 6.4 17.9 15.8 5.9
Signatur
02.05.2022
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER I FELLESSKAP, STYRETS LEDER OG ETT
STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
13.09.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex