Fetsund Brygge Borettslag
Juridisk navn:  Fetsund Brygge Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63890200
Postboks 323 co/Bori BBL Bjørnsons gate 35 Fax: 63890201
2001 Lillestrøm 2003 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 993890529
Aksjekapital: 410 NOK
Etableringsdato: 2/12/2009
Foretakstype: BRL
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Bori Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
0.68%
Resultat  
  
2.04%
Egenkapital  
  
25.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.730.000 8.671.000 6.835.000 12.707.000 21.489.000
Resultat: 5.298.000 5.192.000 3.352.000 8.954.000 17.292.000
Egenkapital: 25.811.000 20.513.000 15.321.000 71.104.000 62.150.000
Regnskap for  Fetsund Brygge Borettslag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.730.000 8.671.000 6.835.000 12.707.000 21.489.000
Driftskostnader -2.853.000 -2.888.000 -2.801.000 -2.937.000 -2.849.000
Driftsresultat 5.877.000 5.783.000 4.034.000 9.770.000 18.641.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader -581.000 -593.000 -683.000 -819.000 -1.351.000
Finans -579.000 -592.000 -682.000 -816.000 -1.349.000
Resultat før skatt 5.298.000 5.192.000 3.352.000 8.954.000 17.292.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.298.000 5.192.000 -55.783.000 8.954.000 17.292.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 173.491.000 173.491.000 173.491.000 173.491.000 173.491.000
Sum omløpsmidler 951.000 806.000 769.000 388.000 350.000
Sum eiendeler 174.442.000 174.297.000 174.260.000 173.879.000 173.841.000
Sum opptjent egenkapital 25.401.000 20.103.000 14.911.000 70.694.000 61.740.000
Sum egenkapital 25.811.000 20.513.000 15.321.000 71.104.000 62.150.000
Sum langsiktig gjeld 148.616.000 153.769.000 158.913.000 102.763.000 111.677.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 15.000 26.000 12.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 174.442.000 174.297.000 174.260.000 173.879.000 173.841.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 8.730.000 8.671.000 6.835.000 12.707.000 21.489.000
Driftsinntekter 8.730.000 8.671.000 6.835.000 12.707.000 21.489.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -137.000 -137.000 -137.000 -128.000 -128.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.716.000 -2.751.000 -2.664.000 -2.809.000 -2.721.000
Driftskostnader -2.853.000 -2.888.000 -2.801.000 -2.937.000 -2.849.000
Driftsresultat 5.877.000 5.783.000 4.034.000 9.770.000 18.641.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader -581.000 -593.000 -683.000 -819.000 -1.351.000
Finans -579.000 -592.000 -682.000 -816.000 -1.349.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.298.000 5.192.000 -55.783.000 8.954.000 17.292.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 173.491.000 173.491.000 173.491.000 173.491.000 173.491.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 173.491.000 173.491.000 173.491.000 173.491.000 173.491.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 173.491.000 173.491.000 173.491.000 173.491.000 173.491.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 30.000 -22.000 5.000 57.000 14.000
Andre fordringer 379.000 181.000 168.000 134.000 79.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 541.000 647.000 597.000 198.000 258.000
Sum omløpsmidler 951.000 806.000 769.000 388.000 350.000
Sum eiendeler 174.442.000 174.297.000 174.260.000 173.879.000 173.841.000
Sum opptjent egenkapital 25.401.000 20.103.000 14.911.000 70.694.000 61.740.000
Sum egenkapital 25.811.000 20.513.000 15.321.000 71.104.000 62.150.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 148.616.000 153.769.000 158.913.000 102.763.000 111.677.000
Leverandørgjeld 0 0 0 10.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 15.000 26.000 2.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 15.000 26.000 12.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 174.442.000 174.297.000 174.260.000 173.879.000 173.841.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 936.000 791.000 743.000 376.000 336.000
Likviditetsgrad 1 63.4 53.7 29.6 32.3 25.0
Likviditetsgrad 2 63.4 53.7 29.6 32.3 25.1
Soliditet 14.8 11.8 8.8 40.9 35.8
Resultatgrad 67.3 66.7 5 76.9 86.7
Rentedekningsgrad 10.1 9.8 5.9 11.9 13.8
Gjeldsgrad 5.8 7.5 10.4 1.4 1.8
Total kapitalrentabilitet 3.4 3.3 2.3 5.6 10.7
Signatur
09.11.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex