Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fetsund Veiservice As
Juridisk navn:  Fetsund Veiservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63882900
Fetveien 425 Fetveien 425 Fax:
1900 Fetsund 1900 Fetsund
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 998319374
Aksjekapital: 280.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 4/23/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.16%
Resultat  
  
155.17%
Egenkapital  
  
120.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.134.000 10.294.000 10.820.000 11.257.000 10.922.000
Resultat: 112.000 -203.000 -95.000 48.000 -131.000
Egenkapital: 159.000 72.000 230.000 308.000 274.000
Regnskap for  Fetsund Veiservice As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.134.000 10.294.000 10.820.000 11.257.000 10.922.000
Driftskostnader -10.989.000 -10.478.000 -10.885.000 -11.169.000 -11.007.000
Driftsresultat 145.000 -185.000 -65.000 88.000 -84.000
Finansinntekter 0 0 2.000 2.000
Finanskostnader -33.000 -18.000 -30.000 -43.000 -49.000
Finans -33.000 -18.000 -30.000 -41.000 -47.000
Resultat før skatt 112.000 -203.000 -95.000 48.000 -131.000
Skattekostnad -25.000 45.000 17.000 -14.000 29.000
Årsresultat 87.000 -158.000 -78.000 33.000 -101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 385.000 383.000 416.000 626.000 673.000
Sum omløpsmidler 1.269.000 1.080.000 994.000 991.000 1.335.000
Sum eiendeler 1.654.000 1.463.000 1.410.000 1.617.000 2.008.000
Sum opptjent egenkapital 129.000 42.000 200.000 278.000 244.000
Sum egenkapital 159.000 72.000 230.000 308.000 274.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 79.000 262.000 433.000
Sum kortsiktig gjeld 1.495.000 1.192.000 1.101.000 1.047.000 1.300.000
Sum gjeld og egenkapital 1.654.000 1.464.000 1.410.000 1.617.000 2.007.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.377.000 9.510.000 10.044.000 10.200.000 10.023.000
Andre inntekter 757.000 784.000 776.000 1.057.000 900.000
Driftsinntekter 11.134.000 10.294.000 10.820.000 11.257.000 10.922.000
Varekostnad -5.649.000 -5.286.000 -5.581.000 -5.619.000 -5.403.000
Lønninger -2.662.000 -2.867.000 -2.860.000 -2.720.000 -2.740.000
Avskrivning -96.000 -98.000 -151.000 -248.000 -252.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.582.000 -2.227.000 -2.293.000 -2.582.000 -2.612.000
Driftskostnader -10.989.000 -10.478.000 -10.885.000 -11.169.000 -11.007.000
Driftsresultat 145.000 -185.000 -65.000 88.000 -84.000
Finansinntekter 0 0 2.000 2.000
Finanskostnader -33.000 -18.000 -30.000 -43.000 -49.000
Finans -33.000 -18.000 -30.000 -41.000 -47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 87.000 -158.000 -78.000 33.000 -101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 81.000 106.000 61.000 44.000 49.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 194.000 168.000 245.000 395.000 429.000
Sum varige driftsmidler 194.000 168.000 245.000 395.000 429.000
Sum finansielle anleggsmidler 110.000 110.000 110.000 186.000 194.000
Sum anleggsmidler 385.000 383.000 416.000 626.000 673.000
Varebeholdning 672.000 620.000 587.000 637.000 763.000
Kundefordringer 29.000 17.000 42.000 30.000 17.000
Andre fordringer 239.000 242.000 71.000 64.000 95.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 328.000 201.000 295.000 260.000 460.000
Sum omløpsmidler 1.269.000 1.080.000 994.000 991.000 1.335.000
Sum eiendeler 1.654.000 1.463.000 1.410.000 1.617.000 2.008.000
Sum opptjent egenkapital 129.000 42.000 200.000 278.000 244.000
Sum egenkapital 159.000 72.000 230.000 308.000 274.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 272.000 211.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 200.000 79.000 262.000 433.000
Leverandørgjeld 685.000 534.000 555.000 561.000 556.000
Betalbar skatt 0 0 9.000 0
Skyldig offentlige avgifter 212.000 160.000 243.000 190.000 248.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 327.000 288.000 303.000 287.000 496.000
Sum kortsiktig gjeld 1.495.000 1.192.000 1.101.000 1.047.000 1.300.000
Sum gjeld og egenkapital 1.654.000 1.464.000 1.410.000 1.617.000 2.007.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -226.000 -112.000 -107.000 -56.000 35.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 0.9 0.9 1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4
Soliditet 9.6 4.9 16.3 1 13.7
Resultatgrad 1.3 -1.8 -0.6 0.8 -0.8
Rentedekningsgrad 4.4 -10.3 -2.2 2 -1.7
Gjeldsgrad 9.4 19.3 5.1 4.3 6.3
Total kapitalrentabilitet 8.8 -12.6 -4.6 5.6 -4.1
Signatur
23.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex