Fh - Invest AS
Juridisk navn:  Fh - Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51581797
C/O F O Hestness Stasjonsveien 20E C/O F O Hestness Stasjonsveien 20E Fax:
4018 Stavanger 4018 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 987634812
Aksjekapital: 4.891.000 NOK
Etableringsdato: 12/16/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Formue Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
111.45%
Resultat  
  
138.31%
Egenkapital  
  
11.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.936.000 5.172.000 2.963.000 60.691.000 8.191.000
Resultat: 8.846.000 3.712.000 2.395.000 60.759.000 8.207.000
Egenkapital: 209.386.000 187.295.000 183.350.000 183.960.000 127.440.000
Regnskap for  Fh - Invest AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.936.000 5.172.000 2.963.000 60.691.000 8.191.000
Driftskostnader -2.121.000 -1.485.000 -604.000 37.000 -16.000
Driftsresultat 8.814.000 3.687.000 2.359.000 60.728.000 8.175.000
Finansinntekter 32.000 25.000 36.000 30.000 34.000
Finanskostnader 0 0 -2.000
Finans 32.000 25.000 36.000 30.000 32.000
Resultat før skatt 8.846.000 3.712.000 2.395.000 60.759.000 8.207.000
Skattekostnad 234.000 -6.000 -238.000 -520.000
Årsresultat 8.846.000 3.946.000 2.389.000 60.520.000 7.686.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 209.883.000 187.645.000 186.678.000 186.700.000 127.968.000
Sum eiendeler 209.883.000 187.645.000 186.678.000 186.700.000 127.968.000
Sum opptjent egenkapital 109.651.000 100.805.000 96.860.000 94.470.000 33.950.000
Sum egenkapital 209.386.000 187.295.000 183.350.000 183.960.000 127.440.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 496.000 349.000 3.329.000 2.739.000 528.000
Sum gjeld og egenkapital 209.882.000 187.644.000 186.679.000 186.699.000 127.968.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 10.936.000 5.172.000 2.963.000 60.691.000 8.191.000
Driftsinntekter 10.936.000 5.172.000 2.963.000 60.691.000 8.191.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.121.000 -1.485.000 -604.000 37.000 -16.000
Driftskostnader -2.121.000 -1.485.000 -604.000 37.000 -16.000
Driftsresultat 8.814.000 3.687.000 2.359.000 60.728.000 8.175.000
Finansinntekter 32.000 25.000 36.000 30.000 34.000
Finanskostnader 0 0 -2.000
Finans 32.000 25.000 36.000 30.000 32.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -4.000.000 -6.500.000
Årsresultat 8.846.000 3.946.000 2.389.000 60.520.000 7.686.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 234.000 0 29.000 30.000
Sum investeringer 203.361.000 184.595.000 184.145.000 183.916.000 122.271.000
Kasse, bank 6.522.000 2.816.000 2.533.000 2.754.000 5.667.000
Sum omløpsmidler 209.883.000 187.645.000 186.678.000 186.700.000 127.968.000
Sum eiendeler 209.883.000 187.645.000 186.678.000 186.700.000 127.968.000
Sum opptjent egenkapital 109.651.000 100.805.000 96.860.000 94.470.000 33.950.000
Sum egenkapital 209.386.000 187.295.000 183.350.000 183.960.000 127.440.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 3.000 1.000 1.000 8.000
Betalbar skatt 6.000 238.000 520.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -4.000.000 -6.500.000
Annen kortsiktig gjeld 493.000 346.000 322.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 496.000 349.000 3.329.000 2.739.000 528.000
Sum gjeld og egenkapital 209.882.000 187.644.000 186.679.000 186.699.000 127.968.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 209.387.000 187.296.000 183.349.000 183.961.000 127.440.000
Likviditetsgrad 1 423.2 537.7 56.1 68.2 242.4
Likviditetsgrad 2 423.2 537.7 56.1 68.2 242.4
Soliditet 99.8 99.8 98.2 98.5 99.6
Resultatgrad 80.6 71.3 79.6 100.1 99.8
Rentedekningsgrad 4087.5
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 4.2 2.0 1.3 32.5 6.4
Signatur
15.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex