Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fiære Entrepenør As
Juridisk navn:  Fiære Entrepenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90529953
Kroken 25 Kroken 25 Fax:
4885 Grimstad 4885 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 992821175
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/18/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.46%
Resultat  
  
-79.87%
Egenkapital  
  
5.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.462.000 10.451.000 10.454.000 8.856.000 8.157.000
Resultat: 209.000 1.038.000 158.000 508.000 -18.000
Egenkapital: 3.072.000 2.913.000 2.109.000 1.988.000 1.593.000
Regnskap for  Fiære Entrepenør As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.462.000 10.451.000 10.454.000 8.856.000 8.157.000
Driftskostnader -9.248.000 -9.407.000 -10.285.000 -8.343.000 -8.166.000
Driftsresultat 213.000 1.044.000 168.000 514.000 -8.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -6.000 -10.000 -6.000 -12.000
Finans -5.000 -6.000 -10.000 -5.000 -10.000
Resultat før skatt 209.000 1.038.000 158.000 508.000 -18.000
Skattekostnad -49.000 -234.000 -37.000 -113.000 6.000
Årsresultat 159.000 804.000 121.000 395.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.876.000 3.088.000 2.018.000 1.879.000 1.727.000
Sum omløpsmidler 1.385.000 1.151.000 1.447.000 1.468.000 1.002.000
Sum eiendeler 4.261.000 4.239.000 3.465.000 3.347.000 2.729.000
Sum opptjent egenkapital 2.872.000 2.713.000 1.909.000 1.788.000 1.393.000
Sum egenkapital 3.072.000 2.913.000 2.109.000 1.988.000 1.593.000
Sum langsiktig gjeld 258.000 209.000 102.000 95.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 931.000 1.117.000 1.254.000 1.265.000 1.063.000
Sum gjeld og egenkapital 4.261.000 4.239.000 3.465.000 3.348.000 2.729.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.875.000 9.989.000 10.382.000 8.857.000 7.935.000
Andre inntekter 587.000 462.000 72.000 -1.000 222.000
Driftsinntekter 9.462.000 10.451.000 10.454.000 8.856.000 8.157.000
Varekostnad -2.187.000 -2.213.000 -1.924.000 -1.579.000 -1.434.000
Lønninger -3.272.000 -3.402.000 -3.827.000 -3.412.000 -3.278.000
Avskrivning -838.000 -575.000 -440.000 -484.000 -588.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.951.000 -3.217.000 -4.094.000 -2.868.000 -2.866.000
Driftskostnader -9.248.000 -9.407.000 -10.285.000 -8.343.000 -8.166.000
Driftsresultat 213.000 1.044.000 168.000 514.000 -8.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -6.000 -10.000 -6.000 -12.000
Finans -5.000 -6.000 -10.000 -5.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 159.000 804.000 121.000 395.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 28.000 30.000 31.000 32.000 34.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.845.000 3.050.000 1.983.000 1.847.000 1.693.000
Sum varige driftsmidler 2.873.000 3.079.000 2.014.000 1.879.000 1.727.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 8.000 4.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.876.000 3.088.000 2.018.000 1.879.000 1.727.000
Varebeholdning 274.000 149.000 183.000 187.000 175.000
Kundefordringer 483.000 326.000 339.000 352.000 606.000
Andre fordringer 191.000 227.000 282.000 290.000 89.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 437.000 449.000 644.000 639.000 133.000
Sum omløpsmidler 1.385.000 1.151.000 1.447.000 1.468.000 1.002.000
Sum eiendeler 4.261.000 4.239.000 3.465.000 3.347.000 2.729.000
Sum opptjent egenkapital 2.872.000 2.713.000 1.909.000 1.788.000 1.393.000
Sum egenkapital 3.072.000 2.913.000 2.109.000 1.988.000 1.593.000
Sum avsetninger til forpliktelser 258.000 209.000 102.000 95.000 73.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 258.000 209.000 102.000 95.000 73.000
Leverandørgjeld 262.000 368.000 445.000 393.000 415.000
Betalbar skatt 128.000 30.000 92.000 0
Skyldig offentlige avgifter 322.000 264.000 376.000 447.000 331.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 347.000 358.000 403.000 333.000 318.000
Sum kortsiktig gjeld 931.000 1.117.000 1.254.000 1.265.000 1.063.000
Sum gjeld og egenkapital 4.261.000 4.239.000 3.465.000 3.348.000 2.729.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 454.000 34.000 193.000 203.000 -61.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.0 1 1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 1 1 0.8
Soliditet 72.1 68.7 60.9 59.4 58.4
Resultatgrad 2.3 10.0 1.6 5.8 -0.1
Rentedekningsgrad 42.6 174.0 16.8 85.7 -0.7
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 5.0 24.6 4.8 15.4 -0.2
Signatur
05.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex