Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fiboline AS
Juridisk navn:  Fiboline AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56587826
Bygdavegen 163 Bygdavegen 163 Fax:
5652 Årland 5652 Årland
Fylke: Kommune:
Vestland Samnanger
Org.nr: 991325735
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/7/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Orkla Revisjon As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.79%
Resultat  
  
9.04%
Egenkapital  
  
19.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.436.000 5.029.000 4.711.000 6.870.000 5.954.000
Resultat: 4.366.000 4.004.000 4.038.000 5.846.000 4.837.000
Egenkapital: 23.842.000 19.884.000 16.777.000 13.589.000 9.043.000
Regnskap for  Fiboline AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.436.000 5.029.000 4.711.000 6.870.000 5.954.000
Driftskostnader -1.651.000 -1.041.000 -1.492.000 -1.680.000 -1.282.000
Driftsresultat 2.785.000 3.989.000 3.220.000 5.189.000 4.673.000
Finansinntekter 1.584.000 27.000 870.000 752.000 368.000
Finanskostnader -4.000 -12.000 -51.000 -96.000 -203.000
Finans 1.580.000 15.000 819.000 656.000 165.000
Resultat før skatt 4.366.000 4.004.000 4.038.000 5.846.000 4.837.000
Skattekostnad -408.000 -897.000 -850.000 -1.299.000 -1.203.000
Årsresultat 3.958.000 3.107.000 3.188.000 4.546.000 3.634.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.910.000 2.538.000 2.597.000 3.717.000 4.314.000
Sum omløpsmidler 23.112.000 20.935.000 18.782.000 21.751.000 17.837.000
Sum eiendeler 25.022.000 23.473.000 21.379.000 25.468.000 22.151.000
Sum opptjent egenkapital 23.742.000 19.784.000 16.677.000 13.489.000 8.943.000
Sum egenkapital 23.842.000 19.884.000 16.777.000 13.589.000 9.043.000
Sum langsiktig gjeld 2.280.000 3.251.000 9.983.000 11.438.000
Sum kortsiktig gjeld 1.181.000 1.309.000 1.352.000 1.897.000 1.670.000
Sum gjeld og egenkapital 25.023.000 23.473.000 21.380.000 25.469.000 22.151.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.333.000 4.909.000 4.152.000 6.209.000 5.510.000
Andre inntekter 103.000 121.000 559.000 661.000 444.000
Driftsinntekter 4.436.000 5.029.000 4.711.000 6.870.000 5.954.000
Varekostnad -6.000 27.000 -21.000 0 0
Lønninger -952.000 -438.000 -870.000 -977.000 -549.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -693.000 -630.000 -601.000 -703.000 -733.000
Driftskostnader -1.651.000 -1.041.000 -1.492.000 -1.680.000 -1.282.000
Driftsresultat 2.785.000 3.989.000 3.220.000 5.189.000 4.673.000
Finansinntekter 1.584.000 27.000 870.000 752.000 368.000
Finanskostnader -4.000 -12.000 -51.000 -96.000 -203.000
Finans 1.580.000 15.000 819.000 656.000 165.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.958.000 3.107.000 3.188.000 4.546.000 3.634.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.910.000 2.538.000 2.597.000 3.717.000 4.314.000
Sum anleggsmidler 1.910.000 2.538.000 2.597.000 3.717.000 4.314.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.889.000 3.436.000 3.670.000 4.726.000 4.244.000
Andre fordringer 2.000 0 0 249.000
Sum investeringer 11.695.000 14.977.000 13.498.000 14.107.000 11.896.000
Kasse, bank 8.528.000 2.519.000 1.615.000 2.919.000 1.449.000
Sum omløpsmidler 23.112.000 20.935.000 18.782.000 21.751.000 17.837.000
Sum eiendeler 25.022.000 23.473.000 21.379.000 25.468.000 22.151.000
Sum opptjent egenkapital 23.742.000 19.784.000 16.677.000 13.489.000 8.943.000
Sum egenkapital 23.842.000 19.884.000 16.777.000 13.589.000 9.043.000
Sum avsetninger til forpliktelser 264.000 247.000 359.000 399.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.280.000 3.251.000 9.983.000 11.438.000
Leverandørgjeld 3.000 3.000 4.000 11.000 0
Betalbar skatt 672.000 880.000 882.000 1.307.000 1.232.000
Skyldig offentlige avgifter 402.000 388.000 387.000 488.000 366.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 104.000 38.000 79.000 91.000 71.000
Sum kortsiktig gjeld 1.181.000 1.309.000 1.352.000 1.897.000 1.670.000
Sum gjeld og egenkapital 25.023.000 23.473.000 21.380.000 25.469.000 22.151.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.931.000 19.626.000 17.430.000 19.854.000 16.167.000
Likviditetsgrad 1 19.6 1 13.9 11.5 10.7
Likviditetsgrad 2 19.6 1 13.9 11.5 10.7
Soliditet 95.3 84.7 78.5 53.4 40.8
Resultatgrad 62.8 79.3 68.4 75.5 78.5
Rentedekningsgrad 696.3 332.4 63.1 54.1 2
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.9 1.4
Total kapitalrentabilitet 17.5 17.1 19.1 23.3 22.8
Signatur
17.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex