Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Filter Arkitekter AS
Juridisk navn:  Filter Arkitekter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23353220
Eugenies Gate 8C Eugenies Gate 8C Fax: 22209890
0168 Oslo 168 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 881196042
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 10/18/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Vidi Revisjon AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.18%
Resultat  
  
-59.02%
Egenkapital  
  
-60.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 16.768.000 20.246.000 15.604.000 15.038.000 6.750.000
Resultat: 2.198.000 5.364.000 1.597.000 2.173.000 355.000
Egenkapital: 1.789.000 4.579.000 2.832.000 3.606.000 1.955.000
Regnskap for  Filter Arkitekter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 16.768.000 20.246.000 15.604.000 15.038.000 6.750.000
Driftskostnader -14.578.000 -16.355.000 -14.006.000 -12.866.000 -6.391.000
Driftsresultat 2.190.000 3.891.000 1.599.000 2.173.000 358.000
Finansinntekter 12.000 1.475.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 -2.000 0 -4.000
Finans 8.000 1.474.000 -1.000 1.000 -3.000
Resultat før skatt 2.198.000 5.364.000 1.597.000 2.173.000 355.000
Skattekostnad -489.000 -858.000 -371.000 -522.000 -90.000
Årsresultat 1.709.000 4.506.000 1.226.000 1.651.000 264.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.113.000 1.237.000 1.319.000 1.316.000 1.288.000
Sum omløpsmidler 5.320.000 8.436.000 4.406.000 6.563.000 3.687.000
Sum eiendeler 6.433.000 9.673.000 5.725.000 7.879.000 4.975.000
Sum opptjent egenkapital 1.717.000 4.507.000 2.760.000 3.534.000 1.883.000
Sum egenkapital 1.789.000 4.579.000 2.832.000 3.606.000 1.955.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.035.000
Sum kortsiktig gjeld 4.644.000 5.094.000 2.893.000 4.273.000 1.985.000
Sum gjeld og egenkapital 6.433.000 9.673.000 5.725.000 7.879.000 4.975.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.768.000 20.246.000 15.604.000 15.038.000 6.750.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 16.768.000 20.246.000 15.604.000 15.038.000 6.750.000
Varekostnad -4.428.000 -5.800.000 -5.017.000 -5.629.000 -436.000
Lønninger -8.421.000 -8.849.000 -7.434.000 -5.585.000 -4.697.000
Avskrivning -191.000 -175.000 -163.000 -137.000 -124.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.538.000 -1.531.000 -1.392.000 -1.515.000 -1.134.000
Driftskostnader -14.578.000 -16.355.000 -14.006.000 -12.866.000 -6.391.000
Driftsresultat 2.190.000 3.891.000 1.599.000 2.173.000 358.000
Finansinntekter 12.000 1.475.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 -2.000 0 -4.000
Finans 8.000 1.474.000 -1.000 1.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -4.500.000 -2.759.000 0 0 -500.000
Årsresultat 1.709.000 4.506.000 1.226.000 1.651.000 264.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 5.000 5.000 8.000 21.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 623.000 750.000 798.000 895.000 861.000
Sum varige driftsmidler 623.000 750.000 798.000 895.000 861.000
Sum finansielle anleggsmidler 482.000 482.000 516.000 412.000 406.000
Sum anleggsmidler 1.113.000 1.237.000 1.319.000 1.316.000 1.288.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.878.000 2.976.000 2.977.000 4.050.000 2.429.000
Andre fordringer 197.000 146.000 118.000 117.000 125.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.245.000 5.314.000 1.311.000 2.396.000 1.133.000
Sum omløpsmidler 5.320.000 8.436.000 4.406.000 6.563.000 3.687.000
Sum eiendeler 6.433.000 9.673.000 5.725.000 7.879.000 4.975.000
Sum opptjent egenkapital 1.717.000 4.507.000 2.760.000 3.534.000 1.883.000
Sum egenkapital 1.789.000 4.579.000 2.832.000 3.606.000 1.955.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.035.000
Leverandørgjeld 853.000 1.166.000 357.000 2.365.000 365.000
Betalbar skatt 492.000 858.000 367.000 509.000 86.000
Skyldig offentlige avgifter 1.099.000 1.019.000 875.000 412.000 550.000
Utbytte -4.500.000 -2.759.000 0 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 2.200.000 2.051.000 1.294.000 987.000 485.000
Sum kortsiktig gjeld 4.644.000 5.094.000 2.893.000 4.273.000 1.985.000
Sum gjeld og egenkapital 6.433.000 9.673.000 5.725.000 7.879.000 4.975.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 676.000 3.342.000 1.513.000 2.290.000 1.702.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.7 1.5 1.5 1.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.7 1.5 1.5 1.9
Soliditet 27.8 47.3 49.5 45.8 39.3
Resultatgrad 13.1 19.2 10.2 14.5 5.3
Rentedekningsgrad 547.5 3 799.5 89.5
Gjeldsgrad 2.6 1.1 1 1.2 1.5
Total kapitalrentabilitet 34.2 55.5 27.9 27.6 7.2
Signatur
06.01.2017
Prokurister
14.10.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex