Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fimfilm As
Juridisk navn:  Fimfilm As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56147830
Frudalen 62 Frudalen 62 Fax: 56147831
5306 Erdal 5306 Erdal
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 980396037
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/1/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Advisor Revisjon AS
Regnskapsfører: Veno Optimal As
Utvikling:
Omsetning  
  
-154.03%
Resultat  
  
123.45%
Egenkapital  
  
28.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: -67.000 124.000 3.625.000 736.000 1.142.000
Resultat: 148.000 -631.000 959.000 -950.000 -80.000
Egenkapital: -362.000 -507.000 124.000 -835.000 115.000
Regnskap for  Fimfilm As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter -67.000 124.000 3.625.000 736.000 1.142.000
Driftskostnader 223.000 -716.000 -2.656.000 -1.681.000 -1.207.000
Driftsresultat 155.000 -592.000 970.000 -945.000 -64.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -38.000 -11.000 -4.000 -16.000
Finans -8.000 -38.000 -11.000 -4.000 -16.000
Resultat før skatt 148.000 -631.000 959.000 -950.000 -80.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 148.000 -631.000 959.000 -950.000 -80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 0 98.000 28.000 28.000
Sum omløpsmidler 4.801.000 2.739.000 1.197.000 899.000 1.113.000
Sum eiendeler 4.823.000 2.739.000 1.295.000 927.000 1.141.000
Sum opptjent egenkapital -462.000 -607.000 24.000 -935.000 15.000
Sum egenkapital -362.000 -507.000 124.000 -835.000 115.000
Sum langsiktig gjeld 282.000 312.000 338.000 320.000 153.000
Sum kortsiktig gjeld 4.903.000 2.933.000 832.000 1.442.000 873.000
Sum gjeld og egenkapital 4.823.000 2.738.000 1.294.000 927.000 1.141.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter -67.000 124.000 3.625.000 736.000 1.142.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter -67.000 124.000 3.625.000 736.000 1.142.000
Varekostnad 1.159.000 -27.000 -1.634.000 -601.000 -138.000
Lønninger -549.000 -450.000 -546.000 -521.000 -523.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -387.000 -239.000 -476.000 -559.000 -546.000
Driftskostnader 223.000 -716.000 -2.656.000 -1.681.000 -1.207.000
Driftsresultat 155.000 -592.000 970.000 -945.000 -64.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -38.000 -11.000 -4.000 -16.000
Finans -8.000 -38.000 -11.000 -4.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 148.000 -631.000 959.000 -950.000 -80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 22.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 98.000 28.000 28.000
Sum anleggsmidler 22.000 0 98.000 28.000 28.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 4.738.000 2.619.000 836.000 699.000 825.000
Andre fordringer 32.000 108.000 127.000 86.000 107.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 31.000 12.000 233.000 114.000 180.000
Sum omløpsmidler 4.801.000 2.739.000 1.197.000 899.000 1.113.000
Sum eiendeler 4.823.000 2.739.000 1.295.000 927.000 1.141.000
Sum opptjent egenkapital -462.000 -607.000 24.000 -935.000 15.000
Sum egenkapital -362.000 -507.000 124.000 -835.000 115.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 111.000 236.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 282.000 312.000 338.000 320.000 153.000
Leverandørgjeld 37.000 169.000 317.000 32.000 50.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 40.000 36.000 38.000 62.000 33.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.714.000 2.492.000 477.000 1.348.000 790.000
Sum kortsiktig gjeld 4.903.000 2.933.000 832.000 1.442.000 873.000
Sum gjeld og egenkapital 4.823.000 2.738.000 1.294.000 927.000 1.141.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -102.000 -194.000 365.000 -543.000 240.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 1.4 0.6 1.3
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 1.4 0.6 1.3
Soliditet -7.5 -18.5 9.6 -90.1 10.1
Resultatgrad -231.3 -477.4 26.8 -128.4 -5.6
Rentedekningsgrad 17.2 -15.6 88.2 -236.3
Gjeldsgrad -14.3 -6.4 9.4 -2.1 8.9
Total kapitalrentabilitet 3.2 -21.6 7 -101.9 -5.6
Signatur
25.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex