Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Finn No AS
Juridisk navn:  Finn No AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22864410
Postboks 747 Sentrum Grensen 5/7 Fax: 22429697
0106 Oslo 178 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981159772
Aksjekapital: 12.175.000 NOK
Antall ansatte: 477
Etableringsdato: 9/11/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.62%
Resultat  
  
-6.88%
Egenkapital  
  
-3.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.810.587.000 1.960.033.000 1.762.692.000 1.527.610.000 1.238.467.000
Resultat: 677.085.000 727.090.000 697.865.000 534.201.000 587.336.000
Egenkapital: 51.303.000 53.045.000 217.613.000 166.686.000 320.975.000
Regnskap for  Finn No AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.810.587.000 1.960.033.000 1.762.692.000 1.527.610.000 1.238.467.000
Driftskostnader -1.167.844.000 -1.250.338.000 -1.111.709.000 -1.002.339.000 -734.078.000
Driftsresultat 642.742.000 709.693.000 650.984.000 525.271.000 504.389.000
Finansinntekter 35.266.000 18.081.000 50.476.000 10.377.000 107.024.000
Finanskostnader -924.000 -684.000 -3.595.000 -1.447.000 -24.077.000
Finans 34.342.000 17.397.000 46.881.000 8.930.000 82.947.000
Resultat før skatt 677.085.000 727.090.000 697.865.000 534.201.000 587.336.000
Skattekostnad -148.856.000 -161.079.000 -163.505.000 -128.418.000 -129.055.000
Årsresultat 528.228.000 566.011.000 534.360.000 405.783.000 458.281.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 257.229.000 156.093.000 385.210.000 273.579.000 329.258.000
Sum omløpsmidler 864.593.000 924.392.000 870.658.000 771.771.000 752.638.000
Sum eiendeler 1.121.822.000 1.080.485.000 1.255.868.000 1.045.350.000 1.081.896.000
Sum opptjent egenkapital 31.915.000 37.163.000 202.060.000 151.951.000 305.607.000
Sum egenkapital 51.303.000 53.045.000 217.613.000 166.686.000 320.975.000
Sum langsiktig gjeld 25.523.000 11.657.000 15.174.000 19.906.000 12.564.000
Sum kortsiktig gjeld 1.044.995.000 1.015.783.000 1.023.080.000 858.757.000 748.356.000
Sum gjeld og egenkapital 1.121.821.000 1.080.485.000 1.255.868.000 1.045.349.000 1.081.895.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.634.734.000 1.787.917.000 1.614.636.000 1.424.350.000 1.011.964.000
Andre inntekter 175.853.000 172.116.000 148.056.000 103.259.000 226.503.000
Driftsinntekter 1.810.587.000 1.960.033.000 1.762.692.000 1.527.610.000 1.238.467.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -483.894.000 -507.730.000 -456.386.000 -400.422.000 -303.928.000
Avskrivning -36.266.000 -31.401.000 -31.144.000 -59.969.000 -53.692.000
Nedskrivning -1.374.000 -6.601.000 -2.176.000 0 0
Andre driftskostnader -646.310.000 -704.606.000 -622.003.000 -541.948.000 -376.458.000
Driftskostnader -1.167.844.000 -1.250.338.000 -1.111.709.000 -1.002.339.000 -734.078.000
Driftsresultat 642.742.000 709.693.000 650.984.000 525.271.000 504.389.000
Finansinntekter 35.266.000 18.081.000 50.476.000 10.377.000 107.024.000
Finanskostnader -924.000 -684.000 -3.595.000 -1.447.000 -24.077.000
Finans 34.342.000 17.397.000 46.881.000 8.930.000 82.947.000
Konsernbidrag -475.471.000 -458.532.000 -432.891.000 -328.729.000 -321.346.000
Utbytte -55.553.000 -53.348.000 -50.606.000 -38.219.000 -91.107.000
Årsresultat 528.228.000 566.011.000 534.360.000 405.783.000 458.281.000
Balanse detaljer          
Goodwill 379.000 478.000 0 0 29.490.000
Sum Immatrielle midler 81.094.000 57.627.000 43.303.000 37.810.000 63.693.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.322.000 8.637.000 10.955.000 13.092.000 15.167.000
Sum varige driftsmidler 9.322.000 8.637.000 10.955.000 13.092.000 15.167.000
Sum finansielle anleggsmidler 166.814.000 89.828.000 330.951.000 222.677.000 250.397.000
Sum anleggsmidler 257.229.000 156.093.000 385.210.000 273.579.000 329.258.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 215.636.000 186.265.000 145.907.000 163.174.000 124.077.000
Andre fordringer 33.324.000 34.779.000 157.444.000 28.890.000 168.289.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 948.000 0 0 61.000 7.000
Sum omløpsmidler 864.593.000 924.392.000 870.658.000 771.771.000 752.638.000
Sum eiendeler 1.121.822.000 1.080.485.000 1.255.868.000 1.045.350.000 1.081.896.000
Sum opptjent egenkapital 31.915.000 37.163.000 202.060.000 151.951.000 305.607.000
Sum egenkapital 51.303.000 53.045.000 217.613.000 166.686.000 320.975.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.763.000 11.421.000 15.030.000 19.439.000 9.971.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 25.523.000 11.657.000 15.174.000 19.906.000 12.564.000
Leverandørgjeld 67.727.000 77.512.000 71.656.000 82.437.000 18.152.000
Betalbar skatt 17.952.000 33.860.000 34.500.000 26.700.000 0
Skyldig offentlige avgifter 88.696.000 73.714.000 70.578.000 60.692.000 49.636.000
Utbytte -55.553.000 -53.348.000 -50.606.000 -38.219.000 -91.107.000
Annen kortsiktig gjeld 815.067.000 777.348.000 795.740.000 650.709.000 589.461.000
Sum kortsiktig gjeld 1.044.995.000 1.015.783.000 1.023.080.000 858.757.000 748.356.000
Sum gjeld og egenkapital 1.121.821.000 1.080.485.000 1.255.868.000 1.045.349.000 1.081.895.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -180.402.000 -91.391.000 -152.422.000 -86.986.000 4.282.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 0.9 0.9 1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.9 0.9 1
Soliditet 4.6 4.9 17.3 15.9 29.7
Resultatgrad 35.5 36.2 36.9 34.4 40.7
Rentedekningsgrad 695.6 1037.6 181.1 3 20.9
Gjeldsgrad 20.9 19.4 4.8 5.3 2.4
Total kapitalrentabilitet 60.4 67.4 55.9 51.2 56.5
Signatur
26.07.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.07.2021
Prokura
Andrén-Johansen Sara Elisabe
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex