Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Finnmark Bilskadesenter As
Juridisk navn:  Finnmark Bilskadesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92278725
Postboks 1220 Båtsfjordveien 2A Fax:
9616 Hammerfest 9602 Hammerfest
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 918092986
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/1/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.68%
Resultat  
  
-7.58%
Egenkapital  
  
22.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.892.000 10.307.000 9.906.000 6.939.000 48.000
Resultat: 853.000 923.000 1.340.000 867.000 -33.000
Egenkapital: 3.662.000 2.984.000 2.259.000 1.233.000 561.000
Regnskap for  Finnmark Bilskadesenter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.892.000 10.307.000 9.906.000 6.939.000 48.000
Driftskostnader -9.968.000 -9.506.000 -8.566.000 -6.072.000 -82.000
Driftsresultat 923.000 800.000 1.340.000 868.000 -34.000
Finansinntekter 120.000 129.000 24.000 1.000 0
Finanskostnader -190.000 -6.000 -24.000 -2.000 0
Finans -70.000 123.000 0 -1.000 0
Resultat før skatt 853.000 923.000 1.340.000 867.000 -33.000
Skattekostnad -176.000 -198.000 -314.000 -200.000 0
Årsresultat 677.000 725.000 1.026.000 667.000 -33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 148.000 217.000 242.000 55.000 27.000
Sum omløpsmidler 5.697.000 4.658.000 4.085.000 2.597.000 529.000
Sum eiendeler 5.845.000 4.875.000 4.327.000 2.652.000 556.000
Sum opptjent egenkapital 3.062.000 2.384.000 0 633.000 -33.000
Sum egenkapital 3.662.000 2.984.000 2.259.000 1.233.000 561.000
Sum langsiktig gjeld 16.000 19.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.167.000 1.871.000 2.068.000 1.419.000 -4.000
Sum gjeld og egenkapital 5.845.000 4.874.000 4.327.000 2.652.000 557.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.790.000 10.306.000 9.906.000 6.939.000 48.000
Andre inntekter 102.000 1.000 0 0 0
Driftsinntekter 10.892.000 10.307.000 9.906.000 6.939.000 48.000
Varekostnad -4.646.000 -4.435.000 -3.665.000 -2.058.000 -48.000
Lønninger -3.718.000 -3.424.000 -3.304.000 -2.474.000 0
Avskrivning -69.000 -55.000 0 -17.000 0
Nedskrivning 0 0 -22.000 0 0
Andre driftskostnader -1.535.000 -1.592.000 -1.515.000 -1.307.000 -34.000
Driftskostnader -9.968.000 -9.506.000 -8.566.000 -6.072.000 -82.000
Driftsresultat 923.000 800.000 1.340.000 868.000 -34.000
Finansinntekter 120.000 129.000 24.000 1.000 0
Finanskostnader -190.000 -6.000 -24.000 -2.000 0
Finans -70.000 123.000 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 677.000 725.000 1.026.000 667.000 -33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 148.000 205.000 68.000 34.000 0
Driftsløsøre 0 12.000 174.000 22.000 27.000
Sum varige driftsmidler 148.000 217.000 242.000 55.000 27.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 148.000 217.000 242.000 55.000 27.000
Varebeholdning 964.000 454.000 309.000 323.000 0
Kundefordringer 2.096.000 1.000.000 1.497.000 531.000 32.000
Andre fordringer 28.000 30.000 32.000 28.000 0
Sum investeringer 2.015.000 2.130.000 1.002.000 0 0
Kasse, bank 594.000 1.044.000 1.247.000 1.715.000 498.000
Sum omløpsmidler 5.697.000 4.658.000 4.085.000 2.597.000 529.000
Sum eiendeler 5.845.000 4.875.000 4.327.000 2.652.000 556.000
Sum opptjent egenkapital 3.062.000 2.384.000 0 633.000 -33.000
Sum egenkapital 3.662.000 2.984.000 2.259.000 1.233.000 561.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 19.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.000 19.000 0 0 0
Leverandørgjeld 564.000 419.000 443.000 316.000 0
Betalbar skatt 179.000 179.000 314.000 200.000 0
Skyldig offentlige avgifter 316.000 189.000 242.000 183.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.108.000 1.085.000 1.068.000 720.000 -4.000
Sum kortsiktig gjeld 2.167.000 1.871.000 2.068.000 1.419.000 -4.000
Sum gjeld og egenkapital 5.845.000 4.874.000 4.327.000 2.652.000 557.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.530.000 2.787.000 2.017.000 1.178.000 533.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.5 2 1.8 -132.3
Likviditetsgrad 2 2.2 2.2 1.8 1.6 -132.3
Soliditet 62.7 61.2 52.2 46.5 100.7
Resultatgrad 8.5 7.8 13.5 12.5 -70.8
Rentedekningsgrad 4.9 133.3 55.8 4
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet 17.8 19.1 31.5 32.8 -6.1
Signatur
02.03.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
02.03.2017
Daglig leder alene.
Prokura
Hauan Lars Arne
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex