Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Finnmark Bilskadesenter As
Juridisk navn:  Finnmark Bilskadesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92278725
Postboks 1220 Båtsfjordveien 2A Fax:
9616 Hammerfest 9602 Hammerfest
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 918092986
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/1/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.95%
Resultat  
  
22.27%
Egenkapital  
  
24.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.462.000 10.892.000 10.307.000 9.906.000 6.939.000
Resultat: 1.043.000 853.000 923.000 1.340.000 867.000
Egenkapital: 4.559.000 3.662.000 2.984.000 2.259.000 1.233.000
Regnskap for  Finnmark Bilskadesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.462.000 10.892.000 10.307.000 9.906.000 6.939.000
Driftskostnader -9.804.000 -9.968.000 -9.506.000 -8.566.000 -6.072.000
Driftsresultat 657.000 923.000 800.000 1.340.000 868.000
Finansinntekter 393.000 120.000 129.000 24.000 1.000
Finanskostnader -7.000 -190.000 -6.000 -24.000 -2.000
Finans 386.000 -70.000 123.000 0 -1.000
Resultat før skatt 1.043.000 853.000 923.000 1.340.000 867.000
Skattekostnad -146.000 -176.000 -198.000 -314.000 -200.000
Årsresultat 897.000 677.000 725.000 1.026.000 667.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 88.000 148.000 217.000 242.000 55.000
Sum omløpsmidler 6.436.000 5.697.000 4.658.000 4.085.000 2.597.000
Sum eiendeler 6.524.000 5.845.000 4.875.000 4.327.000 2.652.000
Sum opptjent egenkapital 3.959.000 3.062.000 2.384.000 0 633.000
Sum egenkapital 4.559.000 3.662.000 2.984.000 2.259.000 1.233.000
Sum langsiktig gjeld 16.000 19.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.965.000 2.167.000 1.871.000 2.068.000 1.419.000
Sum gjeld og egenkapital 6.524.000 5.845.000 4.874.000 4.327.000 2.652.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.462.000 10.790.000 10.306.000 9.906.000 6.939.000
Andre inntekter 102.000 1.000 0 0
Driftsinntekter 10.462.000 10.892.000 10.307.000 9.906.000 6.939.000
Varekostnad -4.858.000 -4.646.000 -4.435.000 -3.665.000 -2.058.000
Lønninger -3.285.000 -3.718.000 -3.424.000 -3.304.000 -2.474.000
Avskrivning -60.000 -69.000 -55.000 0 -17.000
Nedskrivning 0 0 -22.000 0
Andre driftskostnader -1.601.000 -1.535.000 -1.592.000 -1.515.000 -1.307.000
Driftskostnader -9.804.000 -9.968.000 -9.506.000 -8.566.000 -6.072.000
Driftsresultat 657.000 923.000 800.000 1.340.000 868.000
Finansinntekter 393.000 120.000 129.000 24.000 1.000
Finanskostnader -7.000 -190.000 -6.000 -24.000 -2.000
Finans 386.000 -70.000 123.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 897.000 677.000 725.000 1.026.000 667.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 88.000 148.000 205.000 68.000 34.000
Driftsløsøre 0 12.000 174.000 22.000
Sum varige driftsmidler 88.000 148.000 217.000 242.000 55.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 88.000 148.000 217.000 242.000 55.000
Varebeholdning 620.000 964.000 454.000 309.000 323.000
Kundefordringer 2.247.000 2.096.000 1.000.000 1.497.000 531.000
Andre fordringer 28.000 30.000 32.000 28.000
Sum investeringer 2.408.000 2.015.000 2.130.000 1.002.000 0
Kasse, bank 1.161.000 594.000 1.044.000 1.247.000 1.715.000
Sum omløpsmidler 6.436.000 5.697.000 4.658.000 4.085.000 2.597.000
Sum eiendeler 6.524.000 5.845.000 4.875.000 4.327.000 2.652.000
Sum opptjent egenkapital 3.959.000 3.062.000 2.384.000 0 633.000
Sum egenkapital 4.559.000 3.662.000 2.984.000 2.259.000 1.233.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 19.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.000 19.000 0 0
Leverandørgjeld 553.000 564.000 419.000 443.000 316.000
Betalbar skatt 162.000 179.000 179.000 314.000 200.000
Skyldig offentlige avgifter 477.000 316.000 189.000 242.000 183.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 772.000 1.108.000 1.085.000 1.068.000 720.000
Sum kortsiktig gjeld 1.965.000 2.167.000 1.871.000 2.068.000 1.419.000
Sum gjeld og egenkapital 6.524.000 5.845.000 4.874.000 4.327.000 2.652.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.471.000 3.530.000 2.787.000 2.017.000 1.178.000
Likviditetsgrad 1 3.3 2.6 2.5 2 1.8
Likviditetsgrad 2 3.0 2.2 2.2 1.8 1.6
Soliditet 69.9 62.7 61.2 52.2 46.5
Resultatgrad 6.3 8.5 7.8 13.5 12.5
Rentedekningsgrad 93.9 4.9 133.3 55.8 4
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.6 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet 16.1 17.8 19.1 31.5 32.8
Signatur
02.03.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
02.03.2017
Daglig leder alene.
Prokura
Hauan Lars Arne
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex