Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Finnmark Havfiske AS
Juridisk navn:  Finnmark Havfiske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78406600
Postboks 876 Havneveien 44 Fax: 78406650
6001 Ålesund 9610 Rypefjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 814724492
Aksjekapital: 8.082.000 NOK
Etableringsdato: 9/24/1971
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.44%
Resultat  
  
-7.35%
Egenkapital  
  
9.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 637.273.000 552.059.000 583.223.000 622.858.000 562.538.000
Resultat: 149.914.000 161.799.000 199.438.000 167.108.000 144.632.000
Egenkapital: 340.294.000 310.671.000 300.415.000 267.708.000 232.229.000
Regnskap for  Finnmark Havfiske AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 637.273.000 552.059.000 583.223.000 622.858.000 562.538.000
Driftskostnader -472.100.000 -377.965.000 -374.133.000 -442.789.000 -404.333.000
Driftsresultat 165.172.000 174.094.000 209.090.000 180.070.000 158.205.000
Finansinntekter 412.000 162.000 1.150.000 1.001.000 354.000
Finanskostnader -15.671.000 -12.457.000 -10.802.000 -13.963.000 -13.928.000
Finans -15.259.000 -12.295.000 -9.652.000 -12.962.000 -13.574.000
Resultat før skatt 149.914.000 161.799.000 199.438.000 167.108.000 144.632.000
Skattekostnad -32.967.000 -35.596.000 -43.708.000 -38.208.000 -34.197.000
Årsresultat 116.947.000 126.203.000 155.731.000 128.900.000 110.435.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.095.059.000 846.698.000 807.053.000 790.027.000 803.137.000
Sum omløpsmidler 150.713.000 132.937.000 204.552.000 196.876.000 141.448.000
Sum eiendeler 1.245.772.000 979.635.000 1.011.605.000 986.903.000 944.585.000
Sum opptjent egenkapital 227.317.000 197.694.000 187.438.000 154.732.000 119.253.000
Sum egenkapital 340.294.000 310.671.000 300.415.000 267.708.000 232.229.000
Sum langsiktig gjeld 711.016.000 435.844.000 462.173.000 484.590.000 511.958.000
Sum kortsiktig gjeld 194.463.000 233.120.000 249.018.000 234.604.000 200.398.000
Sum gjeld og egenkapital 1.245.772.000 979.635.000 1.011.605.000 986.902.000 944.585.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 630.164.000 527.300.000 549.079.000 622.858.000 562.188.000
Andre inntekter 7.109.000 24.759.000 34.144.000 0 350.000
Driftsinntekter 637.273.000 552.059.000 583.223.000 622.858.000 562.538.000
Varekostnad -46.167.000 -23.744.000 -41.996.000 -65.075.000 -51.423.000
Lønninger -202.307.000 -175.892.000 -169.725.000 -187.932.000 -177.528.000
Avskrivning -59.887.000 -40.580.000 -38.292.000 -44.681.000 -44.275.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -163.739.000 -137.749.000 -124.120.000 -145.101.000 -131.107.000
Driftskostnader -472.100.000 -377.965.000 -374.133.000 -442.789.000 -404.333.000
Driftsresultat 165.172.000 174.094.000 209.090.000 180.070.000 158.205.000
Finansinntekter 412.000 162.000 1.150.000 1.001.000 354.000
Finanskostnader -15.671.000 -12.457.000 -10.802.000 -13.963.000 -13.928.000
Finans -15.259.000 -12.295.000 -9.652.000 -12.962.000 -13.574.000
Konsernbidrag -85.248.000 -113.190.000 -120.100.000 -91.200.000 -87.295.000
Utbytte -2.075.000 -2.756.000 -2.924.000 -2.220.000 -2.125.000
Årsresultat 116.947.000 126.203.000 155.731.000 128.900.000 110.435.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 209.936.000 219.585.000 229.234.000 238.883.000 248.532.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.892.000 331.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 885.123.000 627.113.000 577.819.000 551.144.000 554.605.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.095.059.000 846.698.000 807.053.000 790.027.000 803.137.000
Varebeholdning 41.810.000 42.231.000 17.925.000 20.950.000 38.092.000
Kundefordringer 12.469.000 31.083.000 57.968.000 20.377.000 18.302.000
Andre fordringer 88.535.000 52.117.000 2.176.000 5.131.000 3.849.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.899.000 7.506.000 126.484.000 150.418.000 81.206.000
Sum omløpsmidler 150.713.000 132.937.000 204.552.000 196.876.000 141.448.000
Sum eiendeler 1.245.772.000 979.635.000 1.011.605.000 986.903.000 944.585.000
Sum opptjent egenkapital 227.317.000 197.694.000 187.438.000 154.732.000 119.253.000
Sum egenkapital 340.294.000 310.671.000 300.415.000 267.708.000 232.229.000
Sum avsetninger til forpliktelser 58.874.000 49.952.000 46.281.000 38.448.000 35.816.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 711.016.000 435.844.000 462.173.000 484.590.000 511.958.000
Leverandørgjeld 26.494.000 33.265.000 27.510.000 53.840.000 32.349.000
Betalbar skatt 0 0 6.777.000 -1.876.000
Skyldig offentlige avgifter 31.621.000 28.702.000 34.690.000 30.210.000 26.690.000
Utbytte -2.075.000 -2.756.000 -2.924.000 -2.220.000 -2.125.000
Annen kortsiktig gjeld 134.272.000 168.397.000 183.893.000 141.556.000 141.109.000
Sum kortsiktig gjeld 194.463.000 233.120.000 249.018.000 234.604.000 200.398.000
Sum gjeld og egenkapital 1.245.772.000 979.635.000 1.011.605.000 986.902.000 944.585.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -43.750.000 -100.183.000 -44.466.000 -37.728.000 -58.950.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.6 0.8 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.7 0.7 0.5
Soliditet 27.3 31.7 29.7 27.1 24.6
Resultatgrad 25.9 31.5 35.9 28.9 28.1
Rentedekningsgrad 10.5 1 19.4 12.9 11.4
Gjeldsgrad 2.7 2.2 2.4 2.7 3.1
Total kapitalrentabilitet 13.3 17.8 20.8 18.3 16.8
Signatur
17.06.2022
STYRETS LEDER ALENE, ELLER TO STYREMEDLEMMER OG DAGLIG LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
11.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex