Finnværet Fyr AS
Juridisk navn:  Finnværet Fyr AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Torkil Kløven Jørgen B. Lysholms vei 16 Finnværet Fyr Fax:
7041 Trondheim 7287 Sauøy
Fylke: Kommune:
Trøndelag Frøya
Org.nr: 994486675
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/25/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Admento AS
Utvikling:
Omsetning  
  
33.33%
Resultat  
  
-150%
Egenkapital  
  
-1.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 48.000 36.000 24.000 24.000 24.000
Resultat: -4.000 8.000 -14.000 -21.000 -49.000
Egenkapital: -186.000 -183.000 -191.000 -176.000 -156.000
Regnskap for  Finnværet Fyr AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 48.000 36.000 24.000 24.000 24.000
Driftskostnader -52.000 -28.000 -38.000 -44.000 -72.000
Driftsresultat -4.000 8.000 -14.000 -21.000 -49.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -4.000 8.000 -14.000 -21.000 -49.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 8.000 -14.000 -21.000 -49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 3.000 10.000
Sum omløpsmidler 16.000 19.000 11.000 15.000 28.000
Sum eiendeler 16.000 19.000 11.000 18.000 38.000
Sum opptjent egenkapital -286.000 -283.000 -291.000 -276.000 -256.000
Sum egenkapital -186.000 -183.000 -191.000 -176.000 -156.000
Sum langsiktig gjeld 194.000 194.000 194.000 194.000 194.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 8.000 8.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 16.000 19.000 11.000 18.000 38.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 48.000 36.000 24.000 24.000 24.000
Driftsinntekter 48.000 36.000 24.000 24.000 24.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -3.000 -7.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -52.000 -28.000 -35.000 -37.000 -65.000
Driftskostnader -52.000 -28.000 -38.000 -44.000 -72.000
Driftsresultat -4.000 8.000 -14.000 -21.000 -49.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 8.000 -14.000 -21.000 -49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 3.000 10.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 3.000 10.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 0 6.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.000 19.000 5.000 15.000 28.000
Sum omløpsmidler 16.000 19.000 11.000 15.000 28.000
Sum eiendeler 16.000 19.000 11.000 18.000 38.000
Sum opptjent egenkapital -286.000 -283.000 -291.000 -276.000 -256.000
Sum egenkapital -186.000 -183.000 -191.000 -176.000 -156.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 194.000 194.000 194.000 194.000 194.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 8.000 8.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 8.000 8.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 16.000 19.000 11.000 18.000 38.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.000 11.000 3.000 15.000 28.000
Likviditetsgrad 1 2 2.4 1.4
Likviditetsgrad 2 2 2.4 1.4 0 0.0
Soliditet -1162.5 -963.2 -1736.4 -977.8 -410.5
Resultatgrad -8.3 22.2 -58.3 -87.5 -204.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.2
Total kapitalrentabilitet 42.1 -127.3 -116.7 -128.9
Signatur
28.01.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex