Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Finnvik AS
Juridisk navn:  Finnvik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41446559
Postboks 185 Severin Steffensens Vei 12 Fax:
9189 Skjervøy 9180 Skjervøy
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Skjervøy
Org.nr: 989434683
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/27/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Itide Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.06%
Resultat  
  
-655.77%
Egenkapital  
  
-64.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 839.000 965.000 835.000 1.179.000 999.000
Resultat: -393.000 -52.000 -127.000 44.000 66.000
Egenkapital: 167.000 474.000 514.000 613.000 575.000
Regnskap for  Finnvik AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 839.000 965.000 835.000 1.179.000 999.000
Driftskostnader -1.171.000 -972.000 -922.000 -1.088.000 -893.000
Driftsresultat -332.000 -6.000 -87.000 92.000 106.000
Finansinntekter 1.000 3.000 4.000 0 0
Finanskostnader -61.000 -48.000 -44.000 -48.000 -40.000
Finans -60.000 -45.000 -40.000 -48.000 -40.000
Resultat før skatt -393.000 -52.000 -127.000 44.000 66.000
Skattekostnad 86.000 11.000 28.000 -5.000 -11.000
Årsresultat -306.000 -40.000 -99.000 39.000 55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.978.000 2.093.000 2.156.000 2.278.000 2.401.000
Sum omløpsmidler 10.000 212.000 278.000 626.000 151.000
Sum eiendeler 1.988.000 2.305.000 2.434.000 2.904.000 2.552.000
Sum opptjent egenkapital 17.000 324.000 364.000 463.000 425.000
Sum egenkapital 167.000 474.000 514.000 613.000 575.000
Sum langsiktig gjeld 1.621.000 1.520.000 1.633.000 1.763.000 1.654.000
Sum kortsiktig gjeld 199.000 312.000 287.000 528.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 1.987.000 2.306.000 2.434.000 2.904.000 2.553.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 839.000 965.000 835.000 1.179.000 999.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 839.000 965.000 835.000 1.179.000 999.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -726.000 -735.000 -599.000 -783.000 -585.000
Avskrivning -132.000 -128.000 -123.000 -123.000 -123.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -313.000 -109.000 -200.000 -182.000 -185.000
Driftskostnader -1.171.000 -972.000 -922.000 -1.088.000 -893.000
Driftsresultat -332.000 -6.000 -87.000 92.000 106.000
Finansinntekter 1.000 3.000 4.000 0 0
Finanskostnader -61.000 -48.000 -44.000 -48.000 -40.000
Finans -60.000 -45.000 -40.000 -48.000 -40.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -306.000 -40.000 -99.000 39.000 55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 417.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.561.000 1.693.000 1.756.000 1.878.000 2.001.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.978.000 2.093.000 2.156.000 2.278.000 2.401.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 2.000 144.000 16.000 341.000 138.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 8.000 68.000 262.000 285.000 13.000
Sum omløpsmidler 10.000 212.000 278.000 626.000 151.000
Sum eiendeler 1.988.000 2.305.000 2.434.000 2.904.000 2.552.000
Sum opptjent egenkapital 17.000 324.000 364.000 463.000 425.000
Sum egenkapital 167.000 474.000 514.000 613.000 575.000
Sum avsetninger til forpliktelser 70.000 81.000 109.000 104.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.621.000 1.520.000 1.633.000 1.763.000 1.654.000
Leverandørgjeld 13.000 46.000 75.000 64.000 52.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 171.000 266.000 171.000 259.000 181.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 41.000 205.000 90.000
Sum kortsiktig gjeld 199.000 312.000 287.000 528.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 1.987.000 2.306.000 2.434.000 2.904.000 2.553.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -189.000 -100.000 -9.000 98.000 -173.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.7 1 1.2 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.7 1 1.2 0.5
Soliditet 8.4 20.6 21.1 21.1 22.5
Resultatgrad -39.6 -0.6 -10.4 7.8 10.6
Rentedekningsgrad -5.4 -0.1 1.9 2.6
Gjeldsgrad 10.9 3.9 3.7 3.7 3.4
Total kapitalrentabilitet -16.7 -0.1 -3.4 3.2 4.2
Signatur
26.08.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex