Firdakraft AS
Juridisk navn:  Firdakraft AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57884700
Bukta Bukta Fax: 57884701
6823 Sandane 6823 Sandane
Fylke: Kommune:
Vestland Gloppen
Org.nr: 911647605
Aksjekapital: 1.414.133 NOK
Etableringsdato: 6/4/1947 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-63.71%
Resultat  
  
-102.53%
Egenkapital  
  
-3.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 28.619.000 78.869.000 111.657.000 68.949.000 81.185.000
Resultat: -892.000 35.220.000 53.504.000 28.010.000 33.606.000
Egenkapital: 53.431.000 55.343.000 57.216.000 60.693.000 59.605.000
Regnskap for  Firdakraft AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 28.619.000 78.869.000 111.657.000 68.949.000 81.185.000
Driftskostnader -26.281.000 -41.036.000 -58.099.000 -40.356.000 -46.353.000
Driftsresultat 2.338.000 37.833.000 53.557.000 28.594.000 34.832.000
Finansinntekter 1.003.000 979.000 2.973.000 3.040.000 252.000
Finanskostnader -4.232.000 -3.591.000 -3.025.000 -3.624.000 -1.478.000
Finans -3.229.000 -2.612.000 -52.000 -584.000 -1.226.000
Resultat før skatt -892.000 35.220.000 53.504.000 28.010.000 33.606.000
Skattekostnad -1.020.000 -17.593.000 -27.721.000 -13.243.000 -17.917.000
Årsresultat -1.911.000 17.627.000 25.783.000 14.767.000 15.689.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 168.100.000 174.916.000 178.867.000 183.068.000 187.179.000
Sum omløpsmidler 13.282.000 46.440.000 63.758.000 30.397.000 49.014.000
Sum eiendeler 181.382.000 221.356.000 242.625.000 213.465.000 236.193.000
Sum opptjent egenkapital 38.137.000 39.974.000 40.429.000 45.650.000 45.999.000
Sum egenkapital 53.431.000 55.343.000 57.216.000 60.693.000 59.605.000
Sum langsiktig gjeld 123.095.000 123.437.000 124.120.000 123.827.000 124.626.000
Sum kortsiktig gjeld 4.855.000 42.576.000 61.289.000 28.946.000 51.963.000
Sum gjeld og egenkapital 181.381.000 276.699.000 299.841.000 274.158.000 295.800.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.379.000 78.869.000 111.657.000 68.949.000 81.185.000
Andre inntekter 241.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 28.619.000 78.869.000 111.657.000 68.949.000 81.185.000
Varekostnad -2.747.000 -2.695.000 -3.730.000 -3.144.000 -1.662.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -7.025.000 -6.489.000 -6.443.000 -6.692.000 -7.511.000
Nedskrivning 0 -3.049.000 0 0
Andre driftskostnader -16.509.000 -31.852.000 -44.877.000 -30.520.000 -37.180.000
Driftskostnader -26.281.000 -41.036.000 -58.099.000 -40.356.000 -46.353.000
Driftsresultat 2.338.000 37.833.000 53.557.000 28.594.000 34.832.000
Finansinntekter 1.003.000 979.000 2.973.000 3.040.000 252.000
Finanskostnader -4.232.000 -3.591.000 -3.025.000 -3.624.000 -1.478.000
Finans -3.229.000 -2.612.000 -52.000 -584.000 -1.226.000
Konsernbidrag -19.500.000 -29.260.000 -13.680.000 -14.250.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.911.000 17.627.000 25.783.000 14.767.000 15.689.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 155.042.000 161.842.000 163.770.000 167.655.000 173.974.000
Driftsløsøre 479.000 423.000 1.025.000 3.087.000 2.939.000
Sum varige driftsmidler 155.521.000 162.264.000 164.796.000 170.742.000 176.913.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.578.000 12.652.000 14.071.000 12.326.000 10.266.000
Sum anleggsmidler 168.100.000 174.916.000 178.867.000 183.068.000 187.179.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 4.556.000 2.381.000 6.053.000 2.182.000 27.295.000
Andre fordringer 8.274.000 43.455.000 52.869.000 26.712.000 17.116.000
Sum investeringer 452.000 603.000 4.836.000 1.503.000 4.603.000
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 13.282.000 46.440.000 63.758.000 30.397.000 49.014.000
Sum eiendeler 181.382.000 221.356.000 242.625.000 213.465.000 236.193.000
Sum opptjent egenkapital 38.137.000 39.974.000 40.429.000 45.650.000 45.999.000
Sum egenkapital 53.431.000 55.343.000 57.216.000 60.693.000 59.605.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.095.000 3.437.000 4.120.000 3.827.000 4.626.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 123.095.000 123.437.000 124.120.000 123.827.000 124.626.000
Leverandørgjeld 558.000 3.514.000 2.967.000 -179.000 19.539.000
Betalbar skatt 3.134.000 12.882.000 18.638.000 10.198.000 12.077.000
Skyldig offentlige avgifter 96.000 112.000 63.000 124.000 101.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.068.000 26.069.000 39.621.000 18.802.000 20.245.000
Sum kortsiktig gjeld 4.855.000 42.576.000 61.289.000 28.946.000 51.963.000
Sum gjeld og egenkapital 181.381.000 276.699.000 299.841.000 274.158.000 295.800.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.427.000 3.864.000 2.469.000 1.451.000 -2.949.000
Likviditetsgrad 1 2.7 1.1 1 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 2.7 1.1 1 1.1 0.9
Soliditet 29.5 2 23.6 28.4 25.2
Resultatgrad 8.2 4 4 41.5 42.9
Rentedekningsgrad 0.6 10.5 17.7 7.9 23.6
Gjeldsgrad 2.4 3 3.2 2.5 3
Total kapitalrentabilitet 1.8 17.5 23.3 14.8 14.9
Signatur
03.08.2020
STYRELEIAR ELLER DAGLEG LEIAR SAMAN MED EIT STYREMEDLEM.
Prokurister
19.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex