Fiskå Mølle Skjelfoss As
Juridisk navn:  Fiskå Mølle Skjelfoss As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69920150
Skjelfossveien 114 Skjelfossveien 114 Fax: 69920017
1827 Hobøl 1827 Hobøl
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 964878080
Aksjekapital: 1.770.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/19/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Vestby Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.1%
Resultat  
  
-63.56%
Egenkapital  
  
0.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 109.468.000 115.349.000 86.126.000 74.782.000 75.977.000
Resultat: 1.454.000 3.990.000 854.000 -111.000 1.172.000
Egenkapital: 27.654.000 27.450.000 20.418.000 19.879.000 19.751.000
Regnskap for  Fiskå Mølle Skjelfoss As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 109.468.000 115.349.000 86.126.000 74.782.000 75.977.000
Driftskostnader -106.791.000 -110.404.000 -84.084.000 -73.634.000 -73.484.000
Driftsresultat 2.676.000 4.944.000 2.042.000 1.147.000 2.493.000
Finansinntekter 393.000 170.000 243.000 193.000 19.000
Finanskostnader -1.616.000 -1.125.000 -1.432.000 -1.451.000 -1.340.000
Finans -1.223.000 -955.000 -1.189.000 -1.258.000 -1.321.000
Resultat før skatt 1.454.000 3.990.000 854.000 -111.000 1.172.000
Skattekostnad -320.000 -878.000 -188.000 240.000 -256.000
Årsresultat 1.134.000 3.112.000 665.000 128.000 916.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 54.022.000 40.145.000 37.660.000 41.219.000 43.990.000
Sum omløpsmidler 59.733.000 26.387.000 30.511.000 21.966.000 26.399.000
Sum eiendeler 113.755.000 66.532.000 68.171.000 63.185.000 70.389.000
Sum opptjent egenkapital 21.226.000 20.929.000 18.997.000 18.457.000 18.329.000
Sum egenkapital 27.654.000 27.450.000 20.418.000 19.879.000 19.751.000
Sum langsiktig gjeld 39.628.000 23.770.000 26.442.000 28.337.000 30.659.000
Sum kortsiktig gjeld 46.472.000 15.312.000 21.311.000 14.969.000 19.978.000
Sum gjeld og egenkapital 113.755.000 66.533.000 68.172.000 63.185.000 70.388.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 109.118.000 114.532.000 84.902.000 73.042.000 74.657.000
Andre inntekter 350.000 817.000 1.224.000 1.741.000 1.320.000
Driftsinntekter 109.468.000 115.349.000 86.126.000 74.782.000 75.977.000
Varekostnad -94.491.000 -97.721.000 -73.544.000 -64.462.000 -63.318.000
Lønninger -3.535.000 -3.350.000 -3.335.000 -2.710.000 -3.349.000
Avskrivning -4.393.000 -3.904.000 -3.872.000 -3.855.000 -3.825.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.042.000 -4.496.000 -3.476.000 -2.704.000 -3.159.000
Driftskostnader -106.791.000 -110.404.000 -84.084.000 -73.634.000 -73.484.000
Driftsresultat 2.676.000 4.944.000 2.042.000 1.147.000 2.493.000
Finansinntekter 393.000 170.000 243.000 193.000 19.000
Finanskostnader -1.616.000 -1.125.000 -1.432.000 -1.451.000 -1.340.000
Finans -1.223.000 -955.000 -1.189.000 -1.258.000 -1.321.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.180.000 -126.000 0 -126.000
Årsresultat 1.134.000 3.112.000 665.000 128.000 916.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 47.582.000 30.801.000 25.413.000 26.131.000 26.235.000
Maskiner anlegg 6.045.000 8.950.000 11.815.000 14.576.000 17.164.000
Driftsløsøre 251.000 386.000 423.000 504.000 585.000
Sum varige driftsmidler 53.877.000 40.137.000 37.651.000 41.211.000 43.984.000
Sum finansielle anleggsmidler 144.000 8.000 8.000 8.000 7.000
Sum anleggsmidler 54.022.000 40.145.000 37.660.000 41.219.000 43.990.000
Varebeholdning 39.998.000 19.353.000 19.322.000 13.953.000 18.960.000
Kundefordringer 19.295.000 6.851.000 10.374.000 7.688.000 6.957.000
Andre fordringer 166.000 95.000 733.000 255.000 378.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 275.000 88.000 83.000 70.000 103.000
Sum omløpsmidler 59.733.000 26.387.000 30.511.000 21.966.000 26.399.000
Sum eiendeler 113.755.000 66.532.000 68.171.000 63.185.000 70.389.000
Sum opptjent egenkapital 21.226.000 20.929.000 18.997.000 18.457.000 18.329.000
Sum egenkapital 27.654.000 27.450.000 20.418.000 19.879.000 19.751.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.966.000 4.312.000 4.900.000 4.712.000 4.951.000
Gjeld til kredittinstitutt 8.488.000 17.608.000 10.701.000 17.414.000
Sum langsiktig gjeld 39.628.000 23.770.000 26.442.000 28.337.000 30.659.000
Leverandørgjeld 3.789.000 1.601.000 1.310.000 875.000 1.017.000
Betalbar skatt 666.000 1.466.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.837.000 649.000 745.000 2.225.000 271.000
Utbytte -1.180.000 -126.000 0 -126.000
Annen kortsiktig gjeld 40.180.000 1.927.000 1.522.000 1.168.000 1.150.000
Sum kortsiktig gjeld 46.472.000 15.312.000 21.311.000 14.969.000 19.978.000
Sum gjeld og egenkapital 113.755.000 66.533.000 68.172.000 63.185.000 70.388.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.261.000 11.075.000 9.200.000 6.997.000 6.421.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.7 1.4 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4
Soliditet 24.3 41.3 3 31.5 28.1
Resultatgrad 2.4 4.3 2.4 1.5 3.3
Rentedekningsgrad 1.7 4.4 1.4 0.8 1.9
Gjeldsgrad 3.1 1.4 2.3 2.2 2.6
Total kapitalrentabilitet 2.7 7.7 3.4 2.1 3.6
Signatur
08.08.2022
STYRETS LEDER ALENE.DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
08.08.2022
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex