Fiskebruket As
Juridisk navn:  Fiskebruket As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gammelbruket Gammelbruket Fax:
8181 Myken 8181 Myken
Fylke: Kommune:
Nordland Rødøy
Org.nr: 918765824
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 3/7/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Floken As
Utvikling:
Omsetning  
  
46.52%
Resultat  
  
113.89%
Egenkapital  
  
113.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.663.000 1.135.000 884.000 873.000 592.000
Resultat: 77.000 36.000 46.000 -14.000 6.000
Egenkapital: 111.000 52.000 80.000 44.000 56.000
Regnskap for  Fiskebruket As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.663.000 1.135.000 884.000 873.000 592.000
Driftskostnader -1.586.000 -1.100.000 -838.000 -887.000 -587.000
Driftsresultat 77.000 36.000 46.000 -15.000 5.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 77.000 36.000 46.000 -14.000 6.000
Skattekostnad -19.000 -8.000 -10.000 3.000 0
Årsresultat 58.000 28.000 36.000 -11.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 85.000 8.000 14.000 23.000 26.000
Sum omløpsmidler 261.000 201.000 141.000 82.000 91.000
Sum eiendeler 346.000 209.000 155.000 105.000 117.000
Sum opptjent egenkapital 61.000 2.000 30.000 -6.000 6.000
Sum egenkapital 111.000 52.000 80.000 44.000 56.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 1.000 3.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 232.000 156.000 72.000 60.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 347.000 209.000 155.000 104.000 117.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.573.000 1.074.000 851.000 846.000 592.000
Andre inntekter 91.000 62.000 33.000 27.000 0
Driftsinntekter 1.663.000 1.135.000 884.000 873.000 592.000
Varekostnad -409.000 -288.000 -228.000 -300.000 -240.000
Lønninger -657.000 -685.000 -502.000 -443.000 -258.000
Avskrivning -9.000 -6.000 -6.000 -6.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -511.000 -121.000 -102.000 -138.000 -85.000
Driftskostnader -1.586.000 -1.100.000 -838.000 -887.000 -587.000
Driftsresultat 77.000 36.000 46.000 -15.000 5.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -56.000 0 0 0
Årsresultat 58.000 28.000 36.000 -11.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 3.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 8.000 0 0 0
Driftsløsøre 77.000 8.000 14.000 20.000 26.000
Sum varige driftsmidler 85.000 8.000 14.000 20.000 26.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 85.000 8.000 14.000 23.000 26.000
Varebeholdning 49.000 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 5.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 212.000 201.000 136.000 82.000 91.000
Sum omløpsmidler 261.000 201.000 141.000 82.000 91.000
Sum eiendeler 346.000 209.000 155.000 105.000 117.000
Sum opptjent egenkapital 61.000 2.000 30.000 -6.000 6.000
Sum egenkapital 111.000 52.000 80.000 44.000 56.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 1.000 3.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 1.000 3.000 0 0
Leverandørgjeld 156.000 5.000 8.000 1.000 38.000
Betalbar skatt 16.000 10.000 4.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter -22.000 10.000 2.000 -16.000
Utbytte -56.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 83.000 85.000 50.000 56.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 232.000 156.000 72.000 60.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 347.000 209.000 155.000 104.000 117.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.000 45.000 69.000 22.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 2 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 0.9 1.3 2 1.4 1.5
Soliditet 32.0 24.9 51.6 42.3 47.9
Resultatgrad 4.6 3.2 5.2 -1.7 0.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.1 3.0 0.9 1.4 1.1
Total kapitalrentabilitet 22.2 17.2 29.7 -14.4 4.3
Signatur
03.03.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex