Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fiskelaget AS
Juridisk navn:  Fiskelaget AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38271870
Abelnes 60 Gismerøyveien 150 Fax: 38260098
4404 Flekkefjord 4515 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 987260874
Aksjekapital: 488.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 9/14/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.48%
Resultat  
  
-175.34%
Egenkapital  
  
2.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 59.818.000 69.947.000 59.873.000 64.064.000 55.011.000
Resultat: -6.341.000 -2.303.000 -517.000 41.000 638.000
Egenkapital: 603.000 589.000 305.000 1.112.000 1.116.000
Regnskap for  Fiskelaget AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 59.818.000 69.947.000 59.873.000 64.064.000 55.011.000
Driftskostnader -66.011.000 -72.131.000 -60.297.000 -63.891.000 -54.460.000
Driftsresultat -6.194.000 -2.184.000 -424.000 174.000 552.000
Finansinntekter 22.000 3.000 15.000 3.000 151.000
Finanskostnader -168.000 -122.000 -109.000 -136.000 -65.000
Finans -146.000 -119.000 -94.000 -133.000 86.000
Resultat før skatt -6.341.000 -2.303.000 -517.000 41.000 638.000
Skattekostnad 1.464.000 506.000 110.000 -45.000 -130.000
Årsresultat -4.877.000 -1.797.000 -407.000 -4.000 508.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.852.000 1.593.000 1.215.000 2.708.000 2.873.000
Sum omløpsmidler 3.246.000 6.620.000 5.275.000 5.600.000 4.473.000
Sum eiendeler 12.098.000 8.213.000 6.490.000 8.308.000 7.346.000
Sum opptjent egenkapital 115.000 101.000 -183.000 624.000 628.000
Sum egenkapital 603.000 589.000 305.000 1.112.000 1.116.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.724.000 2.224.000
Sum kortsiktig gjeld 11.495.000 7.624.000 6.185.000 4.472.000 4.006.000
Sum gjeld og egenkapital 12.098.000 8.213.000 6.490.000 8.308.000 7.346.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 59.689.000 69.823.000 59.727.000 64.064.000 55.011.000
Andre inntekter 129.000 124.000 145.000 0 0
Driftsinntekter 59.818.000 69.947.000 59.873.000 64.064.000 55.011.000
Varekostnad -49.113.000 -55.673.000 -46.643.000 -48.526.000 -40.174.000
Lønninger -10.393.000 -9.296.000 -8.089.000 -9.292.000 -7.805.000
Avskrivning -295.000 -209.000 -272.000 -324.000 -900.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.210.000 -6.953.000 -5.293.000 -5.749.000 -5.581.000
Driftskostnader -66.011.000 -72.131.000 -60.297.000 -63.891.000 -54.460.000
Driftsresultat -6.194.000 -2.184.000 -424.000 174.000 552.000
Finansinntekter 22.000 3.000 15.000 3.000 151.000
Finanskostnader -168.000 -122.000 -109.000 -136.000 -65.000
Finans -146.000 -119.000 -94.000 -133.000 86.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -73.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.877.000 -1.797.000 -407.000 -4.000 508.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 699.000 614.000 301.000 190.000 198.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.261.000 357.000 293.000 571.000 729.000
Sum varige driftsmidler 1.261.000 357.000 293.000 571.000 729.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.892.000 622.000 622.000 1.946.000 1.946.000
Sum anleggsmidler 8.852.000 1.593.000 1.215.000 2.708.000 2.873.000
Varebeholdning 859.000 1.463.000 1.323.000 1.311.000 1.151.000
Kundefordringer 1.301.000 1.919.000 3.456.000 3.185.000 2.246.000
Andre fordringer 676.000 2.809.000 121.000 22.000 157.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 410.000 429.000 374.000 1.082.000 918.000
Sum omløpsmidler 3.246.000 6.620.000 5.275.000 5.600.000 4.473.000
Sum eiendeler 12.098.000 8.213.000 6.490.000 8.308.000 7.346.000
Sum opptjent egenkapital 115.000 101.000 -183.000 624.000 628.000
Sum egenkapital 603.000 589.000 305.000 1.112.000 1.116.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.004.000 1.678.000 139.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.724.000 2.224.000
Leverandørgjeld 3.230.000 3.572.000 3.732.000 3.117.000 2.054.000
Betalbar skatt 0 0 0 10.000 134.000
Skyldig offentlige avgifter 423.000 469.000 733.000 515.000 557.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.839.000 1.905.000 1.581.000 829.000 1.261.000
Sum kortsiktig gjeld 11.495.000 7.624.000 6.185.000 4.472.000 4.006.000
Sum gjeld og egenkapital 12.098.000 8.213.000 6.490.000 8.308.000 7.346.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -8.249.000 -1.004.000 -910.000 1.128.000 467.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.9 0.9 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.7 0.6 1 0.9
Soliditet 5 7.2 4.7 13.4 15.2
Resultatgrad -10.4 -3.1 -0.7 0.3 1.0
Rentedekningsgrad -36.9 -17.9 -3.9 1.3 10.8
Gjeldsgrad 19.1 12.9 20.3 6.5 5.6
Total kapitalrentabilitet -26.6 -6.3 2.1 9.6
Signatur
26.07.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex