Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fiskeprodusentenes Fond
Juridisk navn:  Fiskeprodusentenes Fond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77657766
Anton Iversens Veg 10B Anton Iversens Veg 10B Fax: 77657043
9009 Tromsø 9009 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 976618076
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Etableringsdato: 5/20/1994
Foretakstype: STI
Revisor: Enter Revisjon Hålogaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.52%
Resultat  
  
-276.19%
Egenkapital  
  
-0.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 741.000 810.000 489.000 819.000 752.000
Resultat: -111.000 63.000 -42.000 261.000 460.000
Egenkapital: 23.017.000 23.128.000 23.065.000 23.107.000 22.846.000
Regnskap for  Fiskeprodusentenes Fond
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 741.000 810.000 489.000 819.000 752.000
Driftskostnader -853.000 -746.000 -532.000 -558.000 -292.000
Driftsresultat -111.000 63.000 -42.000 261.000 460.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -111.000 63.000 -42.000 261.000 460.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -111.000 63.000 -42.000 261.000 460.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 22.995.000 23.128.000 23.065.000 23.107.000 22.846.000
Sum eiendeler 23.026.000 23.128.000 23.065.000 23.107.000 22.846.000
Sum opptjent egenkapital 13.017.000 13.128.000 23.065.000 23.107.000 22.846.000
Sum egenkapital 23.017.000 23.128.000 23.065.000 23.107.000 22.846.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 23.026.000 23.128.000 23.065.000 23.107.000 22.846.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 741.000 810.000 0 0 0
Andre inntekter 0 489.000 819.000 752.000
Driftsinntekter 741.000 810.000 489.000 819.000 752.000
Varekostnad -131.000 0 0 0 0
Lønninger -50.000 0 -50.000 -50.000 -58.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -672.000 -746.000 -482.000 -508.000 -234.000
Driftskostnader -853.000 -746.000 -532.000 -558.000 -292.000
Driftsresultat -111.000 63.000 -42.000 261.000 460.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -111.000 63.000 -42.000 261.000 460.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 31.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 31.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 82.000 6.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 22.995.000 23.046.000 23.059.000 23.107.000 22.846.000
Sum omløpsmidler 22.995.000 23.128.000 23.065.000 23.107.000 22.846.000
Sum eiendeler 23.026.000 23.128.000 23.065.000 23.107.000 22.846.000
Sum opptjent egenkapital 13.017.000 13.128.000 23.065.000 23.107.000 22.846.000
Sum egenkapital 23.017.000 23.128.000 23.065.000 23.107.000 22.846.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 23.026.000 23.128.000 23.065.000 23.107.000 22.846.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.986.000 23.128.000 23.065.000 23.107.000 22.846.000
Likviditetsgrad 1 2.555.0
Likviditetsgrad 2 2.555.0 0 0 0 0
Soliditet 100.0 1 1 1 1
Resultatgrad -15.0 7.8 -8.6 31.9 61.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -0.5 0.3 -0.2 1.1 2
Signatur
27.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE - FORRETNINGSFØRER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex