Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fiskerinæringens Informasjonsutvalg For Reker
Juridisk navn:  Fiskerinæringens Informasjonsutvalg For Reker
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77660100
c/o Norges Råfisklag Postboks 6162 Norges Råfisklag Stortorget 2 Fax: 77686989
9291 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 955207955
Aksjekapital: 422 NOK
Etableringsdato: 11/4/1986
Foretakstype: FLI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.97%
Resultat  
  
-90.73%
Egenkapital  
  
1.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 948.000 1.102.000 1.097.000
Resultat: 19.000 205.000 372.000
Egenkapital: 1.016.000 998.000 793.000
Regnskap for  Fiskerinæringens Informasjonsutvalg For Reker
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 948.000 1.102.000 1.097.000
Driftskostnader -937.000 -907.000 -728.000
Driftsresultat 11.000 194.000 369.000
Finansinntekter 8.000 12.000 2.000
Finanskostnader 0 0
Finans 8.000 12.000 2.000
Resultat før skatt 19.000 205.000 372.000
Skattekostnad -1.000 0 -1.000
Årsresultat 18.000 205.000 371.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 1.417.000 1.082.000 971.000
Sum eiendeler 1.417.000 1.082.000 971.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 205.000 371.000
Sum egenkapital 1.016.000 998.000 793.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 401.000 84.000 178.000
Sum gjeld og egenkapital 1.417.000 1.082.000 971.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 948.000 1.102.000 1.097.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 948.000 1.102.000 1.097.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -434.000 -402.000 -403.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -503.000 -505.000 -325.000
Driftskostnader -937.000 -907.000 -728.000
Driftsresultat 11.000 194.000 369.000
Finansinntekter 8.000 12.000 2.000
Finanskostnader 0 0
Finans 8.000 12.000 2.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 18.000 205.000 371.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 363.000 158.000 312.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.054.000 924.000 659.000
Sum omløpsmidler 1.417.000 1.082.000 971.000
Sum eiendeler 1.417.000 1.082.000 971.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 205.000 371.000
Sum egenkapital 1.016.000 998.000 793.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 51.000 36.000 42.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 350.000 48.000 135.000
Sum kortsiktig gjeld 401.000 84.000 178.000
Sum gjeld og egenkapital 1.417.000 1.082.000 971.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.016.000 998.000 793.000
Likviditetsgrad 1 3.5 12.9 5.5
Likviditetsgrad 2 3.5 12.9 5.5
Soliditet 71.7 92.2 81.7
Resultatgrad 1.2 17.6 33.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 1.3 1 38.2
Signatur
10.05.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex