Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fiskeskjær Berlevåg As
Juridisk navn:  Fiskeskjær Berlevåg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41544208
Postboks 134 Østregate 18 Fax:
9981 Berlevåg 9980 Berlevåg
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Berlevåg
Org.nr: 990013713
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/6/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Berlevåg Råd Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.19%
Resultat  
  
108.06%
Egenkapital  
  
9.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.166.000 2.439.000 2.209.000 2.418.000 2.136.000
Resultat: 258.000 124.000 472.000 103.000 28.000
Egenkapital: 2.324.000 2.123.000 2.027.000 1.659.000 1.580.000
Regnskap for  Fiskeskjær Berlevåg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.166.000 2.439.000 2.209.000 2.418.000 2.136.000
Driftskostnader -1.922.000 -2.341.000 -1.749.000 -2.322.000 -2.115.000
Driftsresultat 244.000 98.000 460.000 95.000 21.000
Finansinntekter 14.000 26.000 12.000 8.000 7.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 14.000 25.000 12.000 8.000 7.000
Resultat før skatt 258.000 124.000 472.000 103.000 28.000
Skattekostnad -57.000 -28.000 -104.000 -24.000 -7.000
Årsresultat 201.000 95.000 368.000 79.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 633.000 158.000 180.000 207.000 234.000
Sum omløpsmidler 1.926.000 2.443.000 2.134.000 1.678.000 1.528.000
Sum eiendeler 2.559.000 2.601.000 2.314.000 1.885.000 1.762.000
Sum opptjent egenkapital 2.224.000 2.023.000 1.927.000 1.559.000 1.480.000
Sum egenkapital 2.324.000 2.123.000 2.027.000 1.659.000 1.580.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 235.000 478.000 287.000 226.000 183.000
Sum gjeld og egenkapital 2.559.000 2.601.000 2.314.000 1.885.000 1.763.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.239.000 2.523.000 2.284.000 2.498.000 2.207.000
Andre inntekter -74.000 -84.000 -76.000 -79.000 -71.000
Driftsinntekter 2.166.000 2.439.000 2.209.000 2.418.000 2.136.000
Varekostnad -111.000 -111.000 -155.000 -109.000 -130.000
Lønninger -1.513.000 -1.423.000 -1.342.000 -1.910.000 -1.760.000
Avskrivning -22.000 -22.000 -24.000 -26.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -276.000 -785.000 -228.000 -277.000 -199.000
Driftskostnader -1.922.000 -2.341.000 -1.749.000 -2.322.000 -2.115.000
Driftsresultat 244.000 98.000 460.000 95.000 21.000
Finansinntekter 14.000 26.000 12.000 8.000 7.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 14.000 25.000 12.000 8.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 201.000 95.000 368.000 79.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 133.000 158.000 180.000 205.000 228.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 2.000 6.000
Sum varige driftsmidler 0 2.000 6.000
Sum finansielle anleggsmidler 500.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 633.000 158.000 180.000 207.000 234.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 4.000 4.000 0
Andre fordringer 36.000 34.000 37.000 39.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.890.000 2.409.000 2.093.000 1.634.000 1.489.000
Sum omløpsmidler 1.926.000 2.443.000 2.134.000 1.678.000 1.528.000
Sum eiendeler 2.559.000 2.601.000 2.314.000 1.885.000 1.762.000
Sum opptjent egenkapital 2.224.000 2.023.000 1.927.000 1.559.000 1.480.000
Sum egenkapital 2.324.000 2.123.000 2.027.000 1.659.000 1.580.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 11.000 8.000 9.000 0
Betalbar skatt 54.000 28.000 101.000 23.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 165.000 410.000 166.000 189.000 169.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 29.000 12.000 5.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 235.000 478.000 287.000 226.000 183.000
Sum gjeld og egenkapital 2.559.000 2.601.000 2.314.000 1.885.000 1.763.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.691.000 1.965.000 1.847.000 1.452.000 1.345.000
Likviditetsgrad 1 8.2 5.1 7.4 7.4 8.3
Likviditetsgrad 2 8.2 5.1 7.4 7.4 8.3
Soliditet 90.8 81.6 87.6 8 89.6
Resultatgrad 11.3 4.0 20.8 3.9 1
Rentedekningsgrad 98.0
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 10.1 4.8 20.4 5.5 1.6
Signatur
17.11.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
17.11.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex