Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fitjar Fjordhotell Eigedom As
Juridisk navn:  Fitjar Fjordhotell Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53457700
Postboks 133 Fax: 53457701
5418 Fitjar 5419 Fitjar
Fylke: Kommune:
Vestland Fitjar
Org.nr: 976589122
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 6/26/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.2%
Resultat  
  
-14.93%
Egenkapital  
  
-30.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.854.000 1.832.000 2.147.000 1.880.000 1.435.000
Resultat: 490.000 576.000 913.000 579.000 101.000
Egenkapital: 647.000 936.000 524.000 347.000 68.000
Regnskap for  Fitjar Fjordhotell Eigedom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.854.000 1.832.000 2.147.000 1.880.000 1.435.000
Driftskostnader -1.105.000 -979.000 -957.000 -986.000 -1.039.000
Driftsresultat 749.000 852.000 1.191.000 895.000 396.000
Finansinntekter 22.000 22.000 17.000 21.000 13.000
Finanskostnader -281.000 -298.000 -294.000 -337.000 -308.000
Finans -259.000 -276.000 -277.000 -316.000 -295.000
Resultat før skatt 490.000 576.000 913.000 579.000 101.000
Skattekostnad -179.000 -163.000 -236.000 0 0
Årsresultat 310.000 413.000 677.000 579.000 101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.546.000 7.164.000 5.575.000 5.503.000 5.486.000
Sum omløpsmidler 719.000 1.924.000 2.004.000 2.365.000 2.513.000
Sum eiendeler 7.265.000 9.088.000 7.579.000 7.868.000 7.999.000
Sum opptjent egenkapital 347.000 636.000 224.000 47.000 -232.000
Sum egenkapital 647.000 936.000 524.000 347.000 68.000
Sum langsiktig gjeld 6.364.000 7.407.000 6.051.000 6.950.000 7.856.000
Sum kortsiktig gjeld 254.000 744.000 1.003.000 571.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 7.265.000 9.087.000 7.578.000 7.868.000 7.999.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 1.854.000 1.832.000 2.147.000 1.880.000 1.435.000
Driftsinntekter 1.854.000 1.832.000 2.147.000 1.880.000 1.435.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -780.000 -674.000 -646.000 -620.000 -645.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -325.000 -305.000 -311.000 -366.000 -394.000
Driftskostnader -1.105.000 -979.000 -957.000 -986.000 -1.039.000
Driftsresultat 749.000 852.000 1.191.000 895.000 396.000
Finansinntekter 22.000 22.000 17.000 21.000 13.000
Finanskostnader -281.000 -298.000 -294.000 -337.000 -308.000
Finans -259.000 -276.000 -277.000 -316.000 -295.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 0
Årsresultat 310.000 413.000 677.000 579.000 101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 5.860.000 6.334.000 5.011.000 4.928.000 5.102.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 583.000 727.000 460.000 467.000 264.000
Sum varige driftsmidler 6.443.000 7.061.000 5.472.000 5.395.000 5.365.000
Sum finansielle anleggsmidler 103.000 103.000 103.000 108.000 121.000
Sum anleggsmidler 6.546.000 7.164.000 5.575.000 5.503.000 5.486.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 386.000 580.000 632.000 75.000
Andre fordringer 3.000 3.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 716.000 1.535.000 1.424.000 1.733.000 2.437.000
Sum omløpsmidler 719.000 1.924.000 2.004.000 2.365.000 2.513.000
Sum eiendeler 7.265.000 9.088.000 7.579.000 7.868.000 7.999.000
Sum opptjent egenkapital 347.000 636.000 224.000 47.000 -232.000
Sum egenkapital 647.000 936.000 524.000 347.000 68.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.364.000 7.407.000 6.051.000 6.950.000 7.856.000
Leverandørgjeld 6.000 87.000 103.000 5.000
Betalbar skatt 179.000 163.000 236.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 67.000 74.000 179.000 129.000 44.000
Utbytte 0 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 502.000 1.000 38.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 254.000 744.000 1.003.000 571.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 7.265.000 9.087.000 7.578.000 7.868.000 7.999.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 465.000 1.180.000 1.001.000 1.794.000 2.438.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.6 2 4.1 33.5
Likviditetsgrad 2 2.8 2.6 2 4.1 33.5
Soliditet 8.9 10.3 6.9 4.4 0.9
Resultatgrad 40.4 46.5 55.5 47.6 27.6
Rentedekningsgrad 2.7 2.9 4.1 2.7 1.3
Gjeldsgrad 10.2 8.7 13.5 21.7 116.6
Total kapitalrentabilitet 10.6 9.6 15.9 11.6 5.1
Signatur
09.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.08.2017
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex