Fjeldstad Bygg AS
Juridisk navn:  Fjeldstad Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69354560
Gamle Ålevei 11 Gamle Ålevei 11 Fax: 69354561
1624 Gressvik 1624 Gressvik
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 919136464
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/6/1968
Foretakstype: AS
Tidligere navn: fjeldstad bygg & snekkeri as
Revisor: Pluss & Minus AS
Regnskapsfører: Refsahl Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
34.24%
Resultat  
  
455.79%
Egenkapital  
  
320.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 31.719.000 23.629.000 24.799.000 26.548.000 23.494.000
Resultat: 3.380.000 -950.000 74.000 513.000 170.000
Egenkapital: 1.246.000 -566.000 384.000 310.000 -203.000
Regnskap for  Fjeldstad Bygg AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 31.719.000 23.629.000 24.799.000 26.548.000 23.494.000
Driftskostnader -28.318.000 -24.543.000 -24.710.000 -25.973.000 -23.313.000
Driftsresultat 3.401.000 -915.000 89.000 574.000 181.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -20.000 -36.000 -15.000 -61.000 -11.000
Finans -20.000 -36.000 -15.000 -61.000 -11.000
Resultat før skatt 3.380.000 -950.000 74.000 513.000 170.000
Skattekostnad -568.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.813.000 -950.000 74.000 513.000 170.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 134.000 164.000 136.000 157.000 82.000
Sum omløpsmidler 5.582.000 3.826.000 3.752.000 4.167.000 5.280.000
Sum eiendeler 5.716.000 3.990.000 3.888.000 4.324.000 5.362.000
Sum opptjent egenkapital 1.146.000 -666.000 284.000 210.000 -303.000
Sum egenkapital 1.246.000 -566.000 384.000 310.000 -203.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.470.000 4.556.000 3.504.000 4.014.000 5.565.000
Sum gjeld og egenkapital 5.716.000 3.990.000 3.888.000 4.324.000 5.362.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.668.000 23.629.000 24.799.000 26.548.000 23.494.000
Andre inntekter 51.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 31.719.000 23.629.000 24.799.000 26.548.000 23.494.000
Varekostnad -22.143.000 -18.044.000 -18.640.000 -19.895.000 -17.687.000
Lønninger -3.932.000 -4.268.000 -3.487.000 -3.813.000 -3.487.000
Avskrivning -28.000 -23.000 -21.000 -31.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.215.000 -2.208.000 -2.562.000 -2.234.000 -2.104.000
Driftskostnader -28.318.000 -24.543.000 -24.710.000 -25.973.000 -23.313.000
Driftsresultat 3.401.000 -915.000 89.000 574.000 181.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -20.000 -36.000 -15.000 -61.000 -11.000
Finans -20.000 -36.000 -15.000 -61.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.813.000 -950.000 74.000 513.000 170.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 112.000 142.000 114.000 135.000 60.000
Sum varige driftsmidler 112.000 142.000 114.000 135.000 60.000
Sum finansielle anleggsmidler 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Sum anleggsmidler 134.000 164.000 136.000 157.000 82.000
Varebeholdning 1.841.000 1.750.000 1.876.000 2.011.000 2.083.000
Kundefordringer 1.783.000 1.210.000 1.218.000 1.688.000 1.828.000
Andre fordringer 96.000 176.000 239.000 243.000 214.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.863.000 690.000 419.000 225.000 1.156.000
Sum omløpsmidler 5.582.000 3.826.000 3.752.000 4.167.000 5.280.000
Sum eiendeler 5.716.000 3.990.000 3.888.000 4.324.000 5.362.000
Sum opptjent egenkapital 1.146.000 -666.000 284.000 210.000 -303.000
Sum egenkapital 1.246.000 -566.000 384.000 310.000 -203.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 138.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.285.000 3.696.000 2.683.000 3.069.000 4.599.000
Betalbar skatt 568.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 945.000 481.000 541.000 486.000 666.000
Utbytte -1.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 672.000 379.000 280.000 320.000 301.000
Sum kortsiktig gjeld 4.470.000 4.556.000 3.504.000 4.014.000 5.565.000
Sum gjeld og egenkapital 5.716.000 3.990.000 3.888.000 4.324.000 5.362.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.112.000 -730.000 248.000 153.000 -285.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.8 1.1 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.5 0.5 0.5 0.6
Soliditet 21.8 -14.2 9.9 7.2 -3.8
Resultatgrad 10.7 -3.9 0.4 2.2 0.8
Rentedekningsgrad 170.1 -25.4 5.9 9.4 16.5
Gjeldsgrad 3.6 9.1 12.9 -27.4
Total kapitalrentabilitet 59.5 -22.9 2.3 13.3 3.4
Signatur
25.03.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
25.03.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex