Fjell Halvorsen As
Juridisk navn:  Fjell Halvorsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72909730
Gammelsaga 20 Gammelsaga 20 Fax:
7540 Klæbu 7540 Klæbu
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 912470172
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 9/11/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lu Company Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
35.76%
Resultat  
  
5.61%
Egenkapital  
  
36.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.942.000 2.167.000 2.016.000 1.609.000 1.469.000
Resultat: 207.000 196.000 109.000 45.000 -208.000
Egenkapital: 765.000 562.000 409.000 306.000 276.000
Regnskap for  Fjell Halvorsen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.942.000 2.167.000 2.016.000 1.609.000 1.469.000
Driftskostnader -2.603.000 -1.767.000 -1.766.000 -1.417.000 -1.522.000
Driftsresultat 339.000 399.000 251.000 192.000 -54.000
Finansinntekter 89.000 0 1.000
Finanskostnader -132.000 -203.000 -231.000 -148.000 -155.000
Finans -132.000 -203.000 -142.000 -148.000 -154.000
Resultat før skatt 207.000 196.000 109.000 45.000 -208.000
Skattekostnad -5.000 -43.000 -6.000 -15.000 43.000
Årsresultat 203.000 153.000 103.000 30.000 -164.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.071.000 6.608.000 6.290.000 6.187.000 6.205.000
Sum omløpsmidler 442.000 450.000 1.066.000 420.000 283.000
Sum eiendeler 7.513.000 7.058.000 7.356.000 6.607.000 6.488.000
Sum opptjent egenkapital 735.000 532.000 379.000 276.000 246.000
Sum egenkapital 765.000 562.000 409.000 306.000 276.000
Sum langsiktig gjeld 6.097.000 5.746.000 6.446.000 5.638.000 5.654.000
Sum kortsiktig gjeld 652.000 749.000 501.000 664.000 558.000
Sum gjeld og egenkapital 7.514.000 7.057.000 7.356.000 6.608.000 6.488.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.287.000 2.127.000 1.672.000 1.271.000 1.336.000
Andre inntekter 655.000 40.000 344.000 339.000 132.000
Driftsinntekter 2.942.000 2.167.000 2.016.000 1.609.000 1.469.000
Varekostnad -149.000 -120.000 -62.000 0 0
Lønninger -324.000 -397.000 -704.000 -406.000 -893.000
Avskrivning -50.000 -34.000 -7.000 -3.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.080.000 -1.216.000 -993.000 -1.008.000 -626.000
Driftskostnader -2.603.000 -1.767.000 -1.766.000 -1.417.000 -1.522.000
Driftsresultat 339.000 399.000 251.000 192.000 -54.000
Finansinntekter 89.000 0 1.000
Finanskostnader -132.000 -203.000 -231.000 -148.000 -155.000
Finans -132.000 -203.000 -142.000 -148.000 -154.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 203.000 153.000 103.000 30.000 -164.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 24.000 28.000 42.000
Fast eiendom 6.498.000 6.498.000 6.226.000 6.151.000 6.151.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 573.000 109.000 40.000 9.000 12.000
Sum varige driftsmidler 7.071.000 6.608.000 6.266.000 6.160.000 6.163.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.071.000 6.608.000 6.290.000 6.187.000 6.205.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 163.000 61.000 157.000 205.000 102.000
Andre fordringer 0 64.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 280.000 388.000 909.000 151.000 157.000
Sum omløpsmidler 442.000 450.000 1.066.000 420.000 283.000
Sum eiendeler 7.513.000 7.058.000 7.356.000 6.607.000 6.488.000
Sum opptjent egenkapital 735.000 532.000 379.000 276.000 246.000
Sum egenkapital 765.000 562.000 409.000 306.000 276.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.097.000 5.746.000 6.446.000 5.638.000 5.654.000
Leverandørgjeld 117.000 190.000 151.000 88.000 21.000
Betalbar skatt 5.000 18.000 2.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter -44.000 51.000 45.000 169.000 266.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 574.000 490.000 303.000 407.000 271.000
Sum kortsiktig gjeld 652.000 749.000 501.000 664.000 558.000
Sum gjeld og egenkapital 7.514.000 7.057.000 7.356.000 6.608.000 6.488.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -210.000 -299.000 565.000 -244.000 -275.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 2.1 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 2.1 0.6 0.5
Soliditet 10.2 8.0 5.6 4.6 4.3
Resultatgrad 11.5 18.4 12.5 11.9 -3.7
Rentedekningsgrad 2.6 2.0 1.1 1.3 -0.3
Gjeldsgrad 8.8 11.6 1 20.6 22.5
Total kapitalrentabilitet 4.5 5.7 4.6 2.9 -0.8
Signatur
23.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex