Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fjellinjen As
Juridisk navn:  Fjellinjen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 81500101
Postboks 459 Sentrum Schweigaards Gate 16 Fax: 22115430
0105 Oslo 191 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 941856543
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 2/13/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.58%
Resultat  
  
0.58%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.683.226.000 3.555.962.000 3.101.535.000 2.824.239.000 2.820.769.000
Resultat: 3.205.181.000 3.186.677.000 2.726.374.000 2.439.456.000 2.381.023.000
Egenkapital: 106.998.000 106.998.000 106.998.000 106.998.000 106.998.000
Regnskap for  Fjellinjen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.683.226.000 3.555.962.000 3.101.535.000 2.824.239.000 2.820.769.000
Driftskostnader -298.642.000 -190.149.000 -183.009.000 -185.028.000 -239.975.000
Driftsresultat 3.384.584.000 3.365.813.000 2.918.526.000 2.639.211.000 2.580.794.000
Finansinntekter 12.768.000 5.676.000 7.262.000 8.608.000 11.523.000
Finanskostnader -192.171.000 -184.812.000 -199.414.000 -208.363.000 -211.294.000
Finans -179.403.000 -179.136.000 -192.152.000 -199.755.000 -199.771.000
Resultat før skatt 3.205.181.000 3.186.677.000 2.726.374.000 2.439.456.000 2.381.023.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.205.181.000 3.186.677.000 2.726.374.000 2.439.456.000 2.381.023.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.309.010.000 5.436.163.000 5.725.838.000 5.879.188.000 5.480.401.000
Sum omløpsmidler 890.470.000 894.726.000 929.736.000 1.025.910.000 853.925.000
Sum eiendeler 6.199.480.000 6.330.889.000 6.655.574.000 6.905.098.000 6.334.326.000
Sum opptjent egenkapital 105.898.000 105.898.000 105.898.000 105.898.000 105.898.000
Sum egenkapital 106.998.000 106.998.000 106.998.000 106.998.000 106.998.000
Sum langsiktig gjeld 3.208.032.000 3.911.115.000 4.478.415.000 4.583.987.000 4.579.103.000
Sum kortsiktig gjeld 2.884.450.000 2.312.776.000 2.070.161.000 2.214.112.000 1.648.225.000
Sum gjeld og egenkapital 6.199.480.000 6.330.889.000 6.655.574.000 6.905.097.000 6.334.326.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.651.120.000 3.498.204.000 3.044.788.000 2.768.025.000 2.763.122.000
Andre inntekter 32.106.000 57.758.000 56.747.000 56.214.000 57.647.000
Driftsinntekter 3.683.226.000 3.555.962.000 3.101.535.000 2.824.239.000 2.820.769.000
Varekostnad 0 0 -24.897.000 -27.350.000 -34.194.000
Lønninger -31.521.000 -38.600.000 -35.700.000 -38.797.000 -44.042.000
Avskrivning -47.338.000 -30.258.000 -28.414.000 -25.630.000 -22.340.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -37.221.000
Andre driftskostnader -219.783.000 -121.291.000 -93.998.000 -93.251.000 -102.178.000
Driftskostnader -298.642.000 -190.149.000 -183.009.000 -185.028.000 -239.975.000
Driftsresultat 3.384.584.000 3.365.813.000 2.918.526.000 2.639.211.000 2.580.794.000
Finansinntekter 12.768.000 5.676.000 7.262.000 8.608.000 11.523.000
Finanskostnader -192.171.000 -184.812.000 -199.414.000 -208.363.000 -211.294.000
Finans -179.403.000 -179.136.000 -192.152.000 -199.755.000 -199.771.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.205.181.000 3.186.677.000 2.726.374.000 2.439.456.000 2.381.023.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.064.703.000 5.431.303.000 5.723.156.000 5.876.058.000 5.475.992.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 178.470.000 680.000 567.000 0 0
Driftsløsøre 890.000 2.179.000 2.115.000 3.130.000 4.409.000
Sum varige driftsmidler 179.360.000 2.859.000 2.682.000 3.130.000 4.409.000
Sum finansielle anleggsmidler 64.947.000 2.001.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.309.010.000 5.436.163.000 5.725.838.000 5.879.188.000 5.480.401.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 168.948.000 561.951.000 767.084.000 599.028.000 590.067.000
Andre fordringer 439.400.000 243.225.000 9.817.000 5.062.000 11.299.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 49.919.000 89.550.000 152.835.000 421.820.000 252.559.000
Sum omløpsmidler 890.470.000 894.726.000 929.736.000 1.025.910.000 853.925.000
Sum eiendeler 6.199.480.000 6.330.889.000 6.655.574.000 6.905.098.000 6.334.326.000
Sum opptjent egenkapital 105.898.000 105.898.000 105.898.000 105.898.000 105.898.000
Sum egenkapital 106.998.000 106.998.000 106.998.000 106.998.000 106.998.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.032.000 12.297.000 16.974.000 21.650.000 26.381.000
Gjeld til kredittinstitutt 319.004.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.208.032.000 3.911.115.000 4.478.415.000 4.583.987.000 4.579.103.000
Leverandørgjeld 6.044.000 109.539.000 114.266.000 95.486.000 103.108.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.898.000 2.722.000 3.447.000 2.590.000 3.793.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.555.504.000 2.200.515.000 1.252.448.000 1.316.036.000 641.324.000
Sum kortsiktig gjeld 2.884.450.000 2.312.776.000 2.070.161.000 2.214.112.000 1.648.225.000
Sum gjeld og egenkapital 6.199.480.000 6.330.889.000 6.655.574.000 6.905.097.000 6.334.326.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.993.980.000 -1.418.050.000 -1.140.425.000 -1.188.202.000 -794.300.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6
Soliditet 1.7 1.7 1.6 1.5 1.7
Resultatgrad 91.9 94.7 94.1 93.4 91.5
Rentedekningsgrad 17.6 18.2 14.6 12.7 12.3
Gjeldsgrad 56.9 58.2 61.2 63.5 58.2
Total kapitalrentabilitet 54.8 53.3 4 38.3 40.9
Signatur
27.05.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex