Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fjellsiden Legesenter DA
Juridisk navn:  Fjellsiden Legesenter DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55592500
Kalfarveien 31 Kalfarveien 31 Fax:
5018 Bergen 5018 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 984070098
Aksjekapital: 50 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/19/2001
Foretakstype: DA
Revisor: Acceptor Revisjon AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.18%
Resultat  
  
-183.92%
Egenkapital  
  
-67.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.805.000 3.022.000 2.956.000 2.861.000 2.541.000
Resultat: -167.000 199.000 24.000 159.000 -123.000
Egenkapital: 82.000 249.000 50.000 26.000 -132.000
Regnskap for  Fjellsiden Legesenter DA
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.805.000 3.022.000 2.956.000 2.861.000 2.541.000
Driftskostnader -2.972.000 -2.823.000 -2.933.000 -2.703.000 -2.664.000
Driftsresultat -167.000 200.000 23.000 159.000 -123.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -167.000 199.000 24.000 159.000 -123.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -167.000 199.000 24.000 159.000 -123.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 145.000 154.000 245.000 117.000 113.000
Sum omløpsmidler 244.000 427.000 265.000 207.000 183.000
Sum eiendeler 389.000 581.000 510.000 324.000 296.000
Sum opptjent egenkapital 82.000 0 0 0 -123.000
Sum egenkapital 82.000 249.000 50.000 26.000 -132.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 307.000 332.000 460.000 298.000 429.000
Sum gjeld og egenkapital 389.000 581.000 510.000 324.000 297.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 28.000 2.810.000 2.541.000
Andre inntekter 2.805.000 3.022.000 2.929.000 52.000 0
Driftsinntekter 2.805.000 3.022.000 2.956.000 2.861.000 2.541.000
Varekostnad 0 0 0 -320.000 -258.000
Lønninger -1.420.000 -1.440.000 -1.435.000 -1.401.000 -1.334.000
Avskrivning -38.000 -53.000 -74.000 -20.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.514.000 -1.330.000 -1.424.000 -962.000 -1.028.000
Driftskostnader -2.972.000 -2.823.000 -2.933.000 -2.703.000 -2.664.000
Driftsresultat -167.000 200.000 23.000 159.000 -123.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -167.000 199.000 24.000 159.000 -123.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 98.000 135.000 188.000 66.000 62.000
Sum varige driftsmidler 98.000 135.000 188.000 66.000 62.000
Sum finansielle anleggsmidler 47.000 19.000 57.000 51.000 51.000
Sum anleggsmidler 145.000 154.000 245.000 117.000 113.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 18.000 0 1.000 18.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 227.000 427.000 264.000 189.000 170.000
Sum omløpsmidler 244.000 427.000 265.000 207.000 183.000
Sum eiendeler 389.000 581.000 510.000 324.000 296.000
Sum opptjent egenkapital 82.000 0 0 0 -123.000
Sum egenkapital 82.000 249.000 50.000 26.000 -132.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 50.000 82.000 84.000 76.000 213.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 110.000 100.000 100.000 91.000 92.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 146.000 150.000 277.000 131.000 124.000
Sum kortsiktig gjeld 307.000 332.000 460.000 298.000 429.000
Sum gjeld og egenkapital 389.000 581.000 510.000 324.000 297.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -63.000 95.000 -195.000 -91.000 -246.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.3 0.6 0.7 0.4
Likviditetsgrad 2 0.8 1.3 0.6 0.7 0.4
Soliditet 21.1 42.9 9.8 8 -44.4
Resultatgrad 6.6 0.8 5.6 -4.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.7 1.3 9.2 11.5 -3.3
Total kapitalrentabilitet -42.9 34.4 4.5 49.1 -41.4
Signatur
23.03.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
01.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex