Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fjellsprengning Sør As
Juridisk navn:  Fjellsprengning Sør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95214771
Eldalsveien 67 Eldalsveien 67 Fax:
4534 Marnardal 4534 Marnardal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 997174216
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/7/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Byremo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
34%
Resultat  
  
1425%
Egenkapital  
  
-14%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.665.000 2.735.000 2.355.000 1.903.000 1.736.000
Resultat: 366.000 24.000 206.000 -22.000 115.000
Egenkapital: 393.000 457.000 439.000 278.000 294.000
Regnskap for  Fjellsprengning Sør As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.665.000 2.735.000 2.355.000 1.903.000 1.736.000
Driftskostnader -3.293.000 -2.704.000 -2.138.000 -1.913.000 -1.608.000
Driftsresultat 373.000 31.000 216.000 -9.000 128.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -7.000 -10.000 -13.000 -13.000
Finans -6.000 -7.000 -10.000 -13.000 -13.000
Resultat før skatt 366.000 24.000 206.000 -22.000 115.000
Skattekostnad -81.000 -5.000 -45.000 5.000 -14.000
Årsresultat 286.000 19.000 161.000 -16.000 101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 862.000 640.000 805.000 1.034.000 656.000
Sum omløpsmidler 723.000 486.000 331.000 619.000 254.000
Sum eiendeler 1.585.000 1.126.000 1.136.000 1.653.000 910.000
Sum opptjent egenkapital 293.000 357.000 339.000 178.000 194.000
Sum egenkapital 393.000 457.000 439.000 278.000 294.000
Sum langsiktig gjeld 41.000 164.000 252.000 293.000 376.000
Sum kortsiktig gjeld 1.151.000 504.000 447.000 1.083.000 241.000
Sum gjeld og egenkapital 1.585.000 1.125.000 1.138.000 1.654.000 911.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.665.000 2.735.000 2.118.000 1.903.000 1.724.000
Andre inntekter 237.000 0 11.000
Driftsinntekter 3.665.000 2.735.000 2.355.000 1.903.000 1.736.000
Varekostnad -439.000 -567.000 -317.000 -339.000 -489.000
Lønninger -1.648.000 -1.115.000 -953.000 -752.000 -505.000
Avskrivning -223.000 -170.000 -214.000 -178.000 -167.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -983.000 -852.000 -654.000 -644.000 -447.000
Driftskostnader -3.293.000 -2.704.000 -2.138.000 -1.913.000 -1.608.000
Driftsresultat 373.000 31.000 216.000 -9.000 128.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -7.000 -10.000 -13.000 -13.000
Finans -6.000 -7.000 -10.000 -13.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 286.000 19.000 161.000 -16.000 101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 862.000 640.000 805.000 1.034.000 656.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 862.000 640.000 805.000 1.034.000 656.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 862.000 640.000 805.000 1.034.000 656.000
Varebeholdning 15.000 25.000 21.000 34.000 19.000
Kundefordringer 23.000 89.000 161.000 147.000 7.000
Andre fordringer 9.000 7.000 55.000 14.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 676.000 364.000 93.000 425.000 223.000
Sum omløpsmidler 723.000 486.000 331.000 619.000 254.000
Sum eiendeler 1.585.000 1.126.000 1.136.000 1.653.000 910.000
Sum opptjent egenkapital 293.000 357.000 339.000 178.000 194.000
Sum egenkapital 393.000 457.000 439.000 278.000 294.000
Sum avsetninger til forpliktelser 41.000 51.000 56.000 10.000 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 41.000 164.000 252.000 293.000 376.000
Leverandørgjeld 57.000 4.000 4.000 121.000 3.000
Betalbar skatt 91.000 10.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 245.000 204.000 85.000 138.000 29.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 758.000 286.000 357.000 824.000 208.000
Sum kortsiktig gjeld 1.151.000 504.000 447.000 1.083.000 241.000
Sum gjeld og egenkapital 1.585.000 1.125.000 1.138.000 1.654.000 911.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -428.000 -18.000 -116.000 -464.000 13.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.0 0.7 0.6 1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.9 0.7 0.5 1
Soliditet 24.8 40.6 38.6 16.8 32.3
Resultatgrad 10.2 1.1 9.2 -0.5 7.4
Rentedekningsgrad 62.2 4.4 21.6 -0.7 9.8
Gjeldsgrad 3.0 1.5 1.6 4.9 2.1
Total kapitalrentabilitet 23.5 2.8 1 -0.5 14.1
Signatur
26.08.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex