Fjellvang Uteanlegg As
Juridisk navn:  Fjellvang Uteanlegg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 25130772
Hammerveien 125 Hammerveien 125 Fax: 25159561
8626 Mo I Rana 8626 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 988929840
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/14/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Total-Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
33.82%
Resultat  
  
69.23%
Egenkapital  
  
-17.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.006.000 1.499.000 1.873.000 1.526.000 1.491.000
Resultat: -12.000 -39.000 -165.000 237.000 -54.000
Egenkapital: -82.000 -70.000 -31.000 134.000 -104.000
Regnskap for  Fjellvang Uteanlegg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.006.000 1.499.000 1.873.000 1.526.000 1.491.000
Driftskostnader -1.982.000 -1.501.000 -2.005.000 -1.286.000 -1.543.000
Driftsresultat 25.000 -3.000 -133.000 239.000 -52.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -36.000 -36.000 -32.000 -2.000 -2.000
Finans -36.000 -36.000 -32.000 -2.000 -2.000
Resultat før skatt -12.000 -39.000 -165.000 237.000 -54.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -39.000 -165.000 237.000 -54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.218.000 1.454.000 1.613.000 1.680.000 0
Sum omløpsmidler 90.000 44.000 150.000 420.000 50.000
Sum eiendeler 1.308.000 1.498.000 1.763.000 2.100.000 50.000
Sum opptjent egenkapital -182.000 -170.000 -131.000 34.000 -204.000
Sum egenkapital -82.000 -70.000 -31.000 134.000 -104.000
Sum langsiktig gjeld 535.000 805.000 1.053.000 1.289.000 0
Sum kortsiktig gjeld 855.000 762.000 740.000 677.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 1.308.000 1.497.000 1.762.000 2.100.000 50.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.009.000 1.475.000 1.873.000 1.526.000 1.491.000
Andre inntekter -4.000 24.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.006.000 1.499.000 1.873.000 1.526.000 1.491.000
Varekostnad -577.000 -519.000 -603.000 -515.000 -445.000
Lønninger -632.000 -371.000 -732.000 -568.000 -728.000
Avskrivning -181.000 -186.000 -175.000 -14.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -592.000 -425.000 -495.000 -189.000 -370.000
Driftskostnader -1.982.000 -1.501.000 -2.005.000 -1.286.000 -1.543.000
Driftsresultat 25.000 -3.000 -133.000 239.000 -52.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -36.000 -36.000 -32.000 -2.000 -2.000
Finans -36.000 -36.000 -32.000 -2.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -39.000 -165.000 237.000 -54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.190.000 1.341.000 1.510.000 1.680.000 0
Driftsløsøre 28.000 113.000 102.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.218.000 1.454.000 1.613.000 1.680.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.218.000 1.454.000 1.613.000 1.680.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.000 12.000 -2.000 1.000 0
Andre fordringer 83.000 24.000 44.000 391.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 8.000 108.000 28.000 29.000
Sum omløpsmidler 90.000 44.000 150.000 420.000 50.000
Sum eiendeler 1.308.000 1.498.000 1.763.000 2.100.000 50.000
Sum opptjent egenkapital -182.000 -170.000 -131.000 34.000 -204.000
Sum egenkapital -82.000 -70.000 -31.000 134.000 -104.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 535.000 805.000 1.053.000 1.289.000 0
Leverandørgjeld 47.000 44.000 -25.000 -11.000 -13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 31.000 24.000 26.000 23.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 786.000 686.000 742.000 661.000 144.000
Sum kortsiktig gjeld 855.000 762.000 740.000 677.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 1.308.000 1.497.000 1.762.000 2.100.000 50.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -765.000 -718.000 -590.000 -257.000 -104.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.2 0.6 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 0.6 0.3
Soliditet -6.3 -4.7 -1.8 6.4
Resultatgrad 1.2 -0.2 -7.1 15.7 -3.5
Rentedekningsgrad 0.7 -0.1 -4.2 119.5
Gjeldsgrad -22.4 -57.8 14.7 -1.5
Total kapitalrentabilitet 1.9 -0.2 -7.5 11.4
Signatur
06.12.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex