Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fjellvegen Fossan-Henningvatnet Sa
Juridisk navn:  Fjellvegen Fossan-Henningvatnet Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74143348
Strandvegen 24A Strandvegen 24A Fax:
7713 Steinkjer 7713 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 970913807
Aksjekapital: 338.000 NOK
Etableringsdato: 6/20/1969
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Berg Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.41%
Resultat  
  
104.2%
Egenkapital  
  
1.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 762.000 666.000 508.000 490.000 505.000
Resultat: 5.000 -119.000 119.000 28.000 14.000
Egenkapital: 330.000 325.000 444.000 326.000 0
Regnskap for  Fjellvegen Fossan-Henningvatnet Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 762.000 666.000 508.000 490.000 505.000
Driftskostnader -757.000 -789.000 -393.000 -465.000 -491.000
Driftsresultat 4.000 -123.000 115.000 25.000 14.000
Finansinntekter 2.000 3.000 3.000 3.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 3.000 3.000 3.000 0
Resultat før skatt 5.000 -119.000 119.000 28.000 14.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 -119.000 119.000 28.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 298.000 316.000 448.000 344.000 0
Sum eiendeler 298.000 316.000 448.000 344.000 0
Sum opptjent egenkapital 330.000 325.000 444.000 326.000 0
Sum egenkapital 330.000 325.000 444.000 326.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -32.000 -9.000 4.000 19.000 0
Sum gjeld og egenkapital 298.000 316.000 448.000 345.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 762.000 666.000 508.000 490.000 497.000
Andre inntekter 0 0 0 8.000
Driftsinntekter 762.000 666.000 508.000 490.000 505.000
Varekostnad 0 0 0 -456.000
Lønninger -64.000 -13.000 0 0 -35.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -693.000 -776.000 -393.000 -465.000 0
Driftskostnader -757.000 -789.000 -393.000 -465.000 -491.000
Driftsresultat 4.000 -123.000 115.000 25.000 14.000
Finansinntekter 2.000 3.000 3.000 3.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 3.000 3.000 3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 -119.000 119.000 28.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 298.000 316.000 448.000 344.000 0
Sum omløpsmidler 298.000 316.000 448.000 344.000 0
Sum eiendeler 298.000 316.000 448.000 344.000 0
Sum opptjent egenkapital 330.000 325.000 444.000 326.000 0
Sum egenkapital 330.000 325.000 444.000 326.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 35.000 19.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -33.000 -44.000 -15.000 -40.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 59.000 0
Sum kortsiktig gjeld -32.000 -9.000 4.000 19.000 0
Sum gjeld og egenkapital 298.000 316.000 448.000 345.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 330.000 325.000 444.000 325.000 0
Likviditetsgrad 1 -9.3 -35.1 1 18.1
Likviditetsgrad 2 -9.3 -35.1 1 18.1 0
Soliditet 110.7 102.8 99.1 94.5
Resultatgrad 0.5 -18.5 22.6 5.1 2.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.1 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 2.0 26.3 8.1
Signatur
23.12.2021
SIGNATUR
BRANDTZÆG SVEIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex