Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fjernsyn.net As
Juridisk navn:  Fjernsyn.net As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nesbakken 13 Nesbakken 13 Fax:
5114 Tertnes 5114 Tertnes
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 925145394
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/26/2020
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
43.54%
Resultat  
  
18.87%
Egenkapital  
  
175.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 567.000 395.000
Resultat: 126.000 106.000
Egenkapital: 157.000 57.000
Regnskap for  Fjernsyn.net As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 567.000 395.000
Driftskostnader -440.000 -289.000
Driftsresultat 126.000 106.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -1.000
Finans
Resultat før skatt 126.000 106.000
Skattekostnad -27.000 -23.000
Årsresultat 100.000 83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 226.000 193.000
Sum eiendeler 226.000 193.000
Sum opptjent egenkapital 133.000 33.000
Sum egenkapital 157.000 57.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 69.000 136.000
Sum gjeld og egenkapital 226.000 193.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 567.000 395.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 567.000 395.000
Varekostnad -1.000
Lønninger -275.000 -204.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -164.000 -85.000
Driftskostnader -440.000 -289.000
Driftsresultat 126.000 106.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -1.000
Finans
Konsernbidrag
Utbytte -50.000
Årsresultat 100.000 83.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 9.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 217.000 193.000
Sum omløpsmidler 226.000 193.000
Sum eiendeler 226.000 193.000
Sum opptjent egenkapital 133.000 33.000
Sum egenkapital 157.000 57.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1.000
Betalbar skatt 28.000 23.000
Skyldig offentlige avgifter 14.000 42.000
Utbytte -50.000
Annen kortsiktig gjeld 27.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 69.000 136.000
Sum gjeld og egenkapital 226.000 193.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 157.000 57.000
Likviditetsgrad 1 3.3 1.4
Likviditetsgrad 2 3.3 1.4
Soliditet 69.5 29.5
Resultatgrad 22.2 26.8
Rentedekningsgrad 126.0
Gjeldsgrad 0.4 2.4
Total kapitalrentabilitet 56.2 54.9
Signatur
08.07.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex