Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fjernsyn.net As
Juridisk navn:  Fjernsyn.net As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nesbakken 13 Nesbakken 13 Fax:
5114 Tertnes 5114 Tertnes
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 925145394
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/26/2020
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 395.000
Resultat: 106.000
Egenkapital: 57.000
Regnskap for  Fjernsyn.net As
Resultat 2020
Driftsinntekter 395.000
Driftskostnader -289.000
Driftsresultat 106.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 106.000
Skattekostnad -23.000
Årsresultat 83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 193.000
Sum eiendeler 193.000
Sum opptjent egenkapital 33.000
Sum egenkapital 57.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 136.000
Sum gjeld og egenkapital 193.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 395.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 395.000
Varekostnad
Lønninger -204.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -85.000
Driftskostnader -289.000
Driftsresultat 106.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte -50.000
Årsresultat 83.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 193.000
Sum omløpsmidler 193.000
Sum eiendeler 193.000
Sum opptjent egenkapital 33.000
Sum egenkapital 57.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1.000
Betalbar skatt 23.000
Skyldig offentlige avgifter 42.000
Utbytte -50.000
Annen kortsiktig gjeld 21.000
Sum kortsiktig gjeld 136.000
Sum gjeld og egenkapital 193.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.000
Likviditetsgrad 1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4
Soliditet 29.5
Resultatgrad 26.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.4
Total kapitalrentabilitet 54.9
Signatur
08.07.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex