Fjordane Elektro As
Juridisk navn:  Fjordane Elektro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97777358
Arnestad bustadfelt Arnestad bustadfelt Fax: 97777358
6823 Sandane 6823 Sandane
Fylke: Kommune:
Vestland Gloppen
Org.nr: 914558441
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/7/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Innvik Rekneskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
69.55%
Resultat  
  
58.93%
Egenkapital  
  
11.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.411.000 1.422.000 2.257.000 574.000 83.000
Resultat: 89.000 56.000 473.000 185.000 12.000
Egenkapital: 676.000 606.000 564.000 204.000 65.000
Regnskap for  Fjordane Elektro As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.411.000 1.422.000 2.257.000 574.000 83.000
Driftskostnader -2.319.000 -1.363.000 -1.780.000 -389.000 -70.000
Driftsresultat 92.000 58.000 477.000 185.000 13.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -3.000 -3.000 0 -1.000
Finans -3.000 -3.000 -3.000 0 -1.000
Resultat før skatt 89.000 56.000 473.000 185.000 12.000
Skattekostnad -20.000 -13.000 -114.000 -46.000 -3.000
Årsresultat 69.000 43.000 360.000 139.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 151.000 167.000 212.000 80.000 0
Sum omløpsmidler 1.026.000 799.000 1.071.000 288.000 80.000
Sum eiendeler 1.177.000 966.000 1.283.000 368.000 80.000
Sum opptjent egenkapital 646.000 576.000 534.000 174.000 35.000
Sum egenkapital 676.000 606.000 564.000 204.000 65.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 502.000 360.000 719.000 164.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 1.178.000 966.000 1.283.000 368.000 80.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.411.000 1.422.000 2.257.000 574.000 83.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.411.000 1.422.000 2.257.000 574.000 83.000
Varekostnad -85.000 -376.000 -662.000 -127.000 -68.000
Lønninger -1.176.000 -569.000 -568.000 -21.000 0
Avskrivning -63.000 -45.000 -57.000 -20.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -995.000 -373.000 -493.000 -221.000 -2.000
Driftskostnader -2.319.000 -1.363.000 -1.780.000 -389.000 -70.000
Driftsresultat 92.000 58.000 477.000 185.000 13.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -3.000 -3.000 0 -1.000
Finans -3.000 -3.000 -3.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 69.000 43.000 360.000 139.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 167.000 212.000 0 0
Driftsløsøre 142.000 0 0 80.000 0
Sum varige driftsmidler 142.000 167.000 212.000 80.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 151.000 167.000 212.000 80.000 0
Varebeholdning 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Kundefordringer -22.000 337.000 259.000 166.000 14.000
Andre fordringer 0 0 13.000 8.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.042.000 456.000 794.000 108.000 60.000
Sum omløpsmidler 1.026.000 799.000 1.071.000 288.000 80.000
Sum eiendeler 1.177.000 966.000 1.283.000 368.000 80.000
Sum opptjent egenkapital 646.000 576.000 534.000 174.000 35.000
Sum egenkapital 676.000 606.000 564.000 204.000 65.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 26.000 0 0 25.000 0
Betalbar skatt 29.000 13.000 114.000 46.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 84.000 192.000 305.000 66.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 363.000 155.000 301.000 27.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 502.000 360.000 719.000 164.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 1.178.000 966.000 1.283.000 368.000 80.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 524.000 439.000 352.000 124.000 65.000
Likviditetsgrad 1 2 2.2 1.5 1.8 5.3
Likviditetsgrad 2 2 2.2 1.5 1.7 5.0
Soliditet 57.4 62.7 4 55.4 81.3
Resultatgrad 3.8 4.1 21.1 32.2 15.7
Rentedekningsgrad 18.4 19.3 1 13.0
Gjeldsgrad 0.7 0.6 1.3 0.8 0.2
Total kapitalrentabilitet 8 6 37.2 50.3 16.3
Signatur
15.12.2014
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
HELLERUD ØYSTEIN
Prokurister
15.12.2014
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
HELLERUD ØYSTEIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex