Fjordsylv AS
Juridisk navn:  Fjordsylv AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57695308
Sentrumsgata 32 Sentrumsgata 32 Fax:
6893 Vik I Sogn 6893 Vik I Sogn
Fylke: Kommune:
Vestland Vik
Org.nr: 976081900
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/17/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vik Rekneskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
44.74%
Resultat  
  
277.48%
Egenkapital  
  
28.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 4.581.000 3.165.000 3.173.000 4.201.000 3.388.000
Resultat: 419.000 111.000 49.000 484.000 9.000
Egenkapital: 1.455.000 1.130.000 1.045.000 1.007.000 624.000
Regnskap for  Fjordsylv AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 4.581.000 3.165.000 3.173.000 4.201.000 3.388.000
Driftskostnader -4.163.000 -3.055.000 -3.122.000 -3.715.000 -3.376.000
Driftsresultat 418.000 110.000 50.000 486.000 12.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -3.000
Finans 2.000 1.000 -1.000 -1.000 -3.000
Resultat før skatt 419.000 111.000 49.000 484.000 9.000
Skattekostnad -94.000 -26.000 -11.000 -101.000 -15.000
Årsresultat 326.000 84.000 38.000 383.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 24.000 38.000 31.000 41.000
Sum omløpsmidler 2.542.000 1.772.000 2.029.000 2.454.000 1.455.000
Sum eiendeler 2.574.000 1.796.000 2.067.000 2.485.000 1.496.000
Sum opptjent egenkapital 987.000 662.000 577.000 540.000 156.000
Sum egenkapital 1.455.000 1.130.000 1.045.000 1.007.000 624.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.119.000 666.000 1.022.000 1.475.000 872.000
Sum gjeld og egenkapital 2.574.000 1.796.000 2.067.000 2.485.000 1.496.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.351.000 2.966.000 3.062.000 4.153.000 3.340.000
Andre inntekter 230.000 199.000 111.000 48.000 48.000
Driftsinntekter 4.581.000 3.165.000 3.173.000 4.201.000 3.388.000
Varekostnad -1.813.000 -1.187.000 -1.110.000 -1.161.000 -1.173.000
Lønninger -1.753.000 -1.359.000 -1.516.000 -2.024.000 -1.738.000
Avskrivning -18.000 -14.000 -11.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -579.000 -495.000 -485.000 -520.000 -455.000
Driftskostnader -4.163.000 -3.055.000 -3.122.000 -3.715.000 -3.376.000
Driftsresultat 418.000 110.000 50.000 486.000 12.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -3.000
Finans 2.000 1.000 -1.000 -1.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 326.000 84.000 38.000 383.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 32.000 24.000 38.000 31.000 41.000
Sum varige driftsmidler 32.000 24.000 38.000 31.000 41.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 32.000 24.000 38.000 31.000 41.000
Varebeholdning 1.202.000 1.099.000 1.107.000 1.184.000 1.170.000
Kundefordringer 47.000 -21.000 -13.000 169.000 52.000
Andre fordringer 3.000 29.000 0 4.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.284.000 688.000 900.000 1.072.000 207.000
Sum omløpsmidler 2.542.000 1.772.000 2.029.000 2.454.000 1.455.000
Sum eiendeler 2.574.000 1.796.000 2.067.000 2.485.000 1.496.000
Sum opptjent egenkapital 987.000 662.000 577.000 540.000 156.000
Sum egenkapital 1.455.000 1.130.000 1.045.000 1.007.000 624.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 74.000 34.000 43.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0
Leverandørgjeld 245.000 68.000 49.000 207.000 131.000
Betalbar skatt 94.000 26.000 13.000 99.000 20.000
Skyldig offentlige avgifter 322.000 259.000 297.000 380.000 168.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 385.000 279.000 620.000 789.000 553.000
Sum kortsiktig gjeld 1.119.000 666.000 1.022.000 1.475.000 872.000
Sum gjeld og egenkapital 2.574.000 1.796.000 2.067.000 2.485.000 1.496.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.423.000 1.106.000 1.007.000 979.000 583.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.7 2.0 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.0 0.9 0.9 0.3
Soliditet 56.5 62.9 50.6 40.5 41.7
Resultatgrad 9.1 3.5 1.6 11.6 0.4
Rentedekningsgrad 418.0 25.0 2 4
Gjeldsgrad 0.8 0.6 1.0 1.5 1.4
Total kapitalrentabilitet 16.4 6.2 2.5 19.6 0.8
Signatur
24.11.2023
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex