Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flåm Ferdaminne As
Juridisk navn:  Flåm Ferdaminne As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57633000
Postboks 84 Fax: 57633001
5742 Flåm 5743 Flåm
Fylke: Kommune:
Vestland Aurland
Org.nr: 985797897
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/6/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Økonomisenteret Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.04%
Resultat  
  
28.2%
Egenkapital  
  
-24.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.429.000 2.168.000 10.233.000 8.744.000 8.628.000
Resultat: -741.000 -1.032.000 727.000 284.000 779.000
Egenkapital: 1.746.000 2.327.000 3.137.000 2.576.000 2.349.000
Regnskap for  Flåm Ferdaminne As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.429.000 2.168.000 10.233.000 8.744.000 8.628.000
Driftskostnader -2.872.000 -2.894.000 -9.255.000 -8.320.000 -7.687.000
Driftsresultat -444.000 -726.000 977.000 424.000 941.000
Finansinntekter 41.000 44.000 35.000
Finanskostnader -297.000 -306.000 -291.000 -185.000 -197.000
Finans -297.000 -306.000 -250.000 -141.000 -162.000
Resultat før skatt -741.000 -1.032.000 727.000 284.000 779.000
Skattekostnad 160.000 223.000 -166.000 -56.000 -177.000
Årsresultat -581.000 -810.000 561.000 227.000 602.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.699.000 7.950.000 8.149.000 4.648.000 4.761.000
Sum omløpsmidler 2.964.000 3.432.000 3.582.000 3.813.000 3.973.000
Sum eiendeler 10.663.000 11.382.000 11.731.000 8.461.000 8.734.000
Sum opptjent egenkapital 1.410.000 1.991.000 2.801.000 2.240.000 2.013.000
Sum egenkapital 1.746.000 2.327.000 3.137.000 2.576.000 2.349.000
Sum langsiktig gjeld 8.581.000 8.742.000 7.760.000 5.282.000 5.603.000
Sum kortsiktig gjeld 335.000 313.000 834.000 603.000 782.000
Sum gjeld og egenkapital 10.662.000 11.382.000 11.731.000 8.461.000 8.734.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.030.000 1.585.000 10.233.000 8.744.000 8.628.000
Andre inntekter 399.000 583.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.429.000 2.168.000 10.233.000 8.744.000 8.628.000
Varekostnad -456.000 -361.000 -3.603.000 -3.493.000 -3.799.000
Lønninger -1.155.000 -1.194.000 -3.404.000 -3.121.000 -2.630.000
Avskrivning -251.000 -253.000 -214.000 -185.000 -180.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.010.000 -1.086.000 -2.034.000 -1.521.000 -1.078.000
Driftskostnader -2.872.000 -2.894.000 -9.255.000 -8.320.000 -7.687.000
Driftsresultat -444.000 -726.000 977.000 424.000 941.000
Finansinntekter 41.000 44.000 35.000
Finanskostnader -297.000 -306.000 -291.000 -185.000 -197.000
Finans -297.000 -306.000 -250.000 -141.000 -162.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -581.000 -810.000 561.000 227.000 602.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 7.313.000 7.434.000 7.555.000 4.378.000 4.427.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 386.000 516.000 594.000 270.000 334.000
Sum varige driftsmidler 7.699.000 7.950.000 8.149.000 4.648.000 4.761.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.699.000 7.950.000 8.149.000 4.648.000 4.761.000
Varebeholdning 2.053.000 2.377.000 2.344.000 2.484.000 2.291.000
Kundefordringer 0 41.000 344.000
Andre fordringer 48.000 461.000 167.000 256.000 105.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 863.000 594.000 1.071.000 1.032.000 1.233.000
Sum omløpsmidler 2.964.000 3.432.000 3.582.000 3.813.000 3.973.000
Sum eiendeler 10.663.000 11.382.000 11.731.000 8.461.000 8.734.000
Sum opptjent egenkapital 1.410.000 1.991.000 2.801.000 2.240.000 2.013.000
Sum egenkapital 1.746.000 2.327.000 3.137.000 2.576.000 2.349.000
Sum avsetninger til forpliktelser 88.000 249.000 267.000 242.000 252.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.581.000 8.742.000 7.760.000 5.282.000 5.603.000
Leverandørgjeld 49.000 17.000 32.000 86.000
Betalbar skatt 141.000 66.000 181.000
Skyldig offentlige avgifter 89.000 38.000 176.000 137.000 96.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 246.000 226.000 500.000 367.000 419.000
Sum kortsiktig gjeld 335.000 313.000 834.000 603.000 782.000
Sum gjeld og egenkapital 10.662.000 11.382.000 11.731.000 8.461.000 8.734.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.629.000 3.119.000 2.748.000 3.210.000 3.191.000
Likviditetsgrad 1 8.8 11.0 4.3 6.3 5.1
Likviditetsgrad 2 2.7 3.4 1.5 2.2 2.2
Soliditet 16.4 20.4 26.7 30.4 26.9
Resultatgrad -18.3 -33.5 9.5 4.8 10.9
Rentedekningsgrad -1.5 -2.4 3.4 2.3 4.8
Gjeldsgrad 5.1 3.9 2.7 2.3 2.7
Total kapitalrentabilitet -4.2 -6.4 8.7 5.5 11.2
Signatur
10.01.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex