Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flaa Bygg Og Innredning As
Juridisk navn:  Flaa Bygg Og Innredning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sørlibakken 8 Sørlibakken 8 Fax:
4621 Kristiansand S 4621 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 922228442
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 2/4/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
101.68%
Resultat  
  
61.71%
Egenkapital  
  
19%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 2.279.000 1.130.000 1.246.000
Resultat: 283.000 175.000 -72.000
Egenkapital: 119.000 100.000 -55.000
Regnskap for  Flaa Bygg Og Innredning As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 2.279.000 1.130.000 1.246.000
Driftskostnader -1.995.000 -954.000 -1.317.000
Driftsresultat 284.000 176.000 -72.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt 283.000 175.000 -72.000
Skattekostnad -63.000 -20.000 0
Årsresultat 220.000 155.000 -72.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 75.000 15.000 24.000
Sum omløpsmidler 448.000 197.000 117.000
Sum eiendeler 523.000 212.000 141.000
Sum opptjent egenkapital 89.000 70.000 -72.000
Sum egenkapital 119.000 100.000 -55.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 401.000 111.000 196.000
Sum gjeld og egenkapital 523.000 212.000 141.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.279.000 1.130.000 1.246.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.279.000 1.130.000 1.246.000
Varekostnad -1.094.000 -386.000 -450.000
Lønninger -400.000 -115.000 -456.000
Avskrivning -17.000 -9.000 -6.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -484.000 -444.000 -405.000
Driftskostnader -1.995.000 -954.000 -1.317.000
Driftsresultat 284.000 176.000 -72.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte -201.000 0
Årsresultat 220.000 155.000 -72.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 75.000 15.000 24.000
Sum varige driftsmidler 75.000 15.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 75.000 15.000 24.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 3.000 88.000 0
Andre fordringer 18.000 8.000 13.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 428.000 100.000 103.000
Sum omløpsmidler 448.000 197.000 117.000
Sum eiendeler 523.000 212.000 141.000
Sum opptjent egenkapital 89.000 70.000 -72.000
Sum egenkapital 119.000 100.000 -55.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 1.000 0
Leverandørgjeld 73.000 50.000 68.000
Betalbar skatt 61.000 19.000 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 18.000 58.000
Utbytte -201.000 0
Annen kortsiktig gjeld 241.000 24.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 401.000 111.000 196.000
Sum gjeld og egenkapital 523.000 212.000 141.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 47.000 86.000 -79.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.8 0.6
Likviditetsgrad 2 1.1 1.8 0.6
Soliditet 22.8 47.2
Resultatgrad 12.5 15.6 -5.8
Rentedekningsgrad 176.0
Gjeldsgrad 3.4 1.1 -3.6
Total kapitalrentabilitet 54.3 83.0 -51.1
Signatur
02.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex