Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flakstadvåg Laks As
Juridisk navn:  Flakstadvåg Laks As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77855130
Flakstadveien 1092 Flakstadveien 1092 Fax: 77855133
9393 Flakstadvåg 9393 Flakstadvåg
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 858000742
Aksjekapital: 4.025.000 NOK
Antall ansatte: 52
Etableringsdato: 7/10/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.97%
Resultat  
  
-26.31%
Egenkapital  
  
2.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 587.809.000 593.573.000 565.605.000 577.721.000 521.743.000
Resultat: 167.682.000 227.543.000 224.059.000 258.602.000 226.170.000
Egenkapital: 212.384.000 206.596.000 189.433.000 174.868.000 146.577.000
Regnskap for  Flakstadvåg Laks As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 587.809.000 593.573.000 565.605.000 577.721.000 521.743.000
Driftskostnader -418.586.000 -365.230.000 -341.852.000 -318.547.000 -294.848.000
Driftsresultat 169.222.000 228.343.000 223.752.000 259.175.000 226.897.000
Finansinntekter 604.000 1.240.000 1.651.000 449.000 113.000
Finanskostnader -2.144.000 -2.039.000 -1.345.000 -1.021.000 -840.000
Finans -1.540.000 -799.000 306.000 -572.000 -727.000
Resultat før skatt 167.682.000 227.543.000 224.059.000 258.602.000 226.170.000
Skattekostnad -36.894.000 -50.351.000 -49.494.000 -60.311.000 -54.792.000
Årsresultat 130.788.000 177.192.000 174.565.000 198.291.000 171.377.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 281.573.000 235.629.000 221.201.000 177.798.000 168.880.000
Sum omløpsmidler 259.436.000 329.740.000 301.148.000 316.201.000 285.937.000
Sum eiendeler 541.009.000 565.369.000 522.349.000 493.999.000 454.817.000
Sum opptjent egenkapital 200.761.000 194.974.000 177.810.000 163.246.000 134.955.000
Sum egenkapital 212.384.000 206.596.000 189.433.000 174.868.000 146.577.000
Sum langsiktig gjeld 141.830.000 124.968.000 97.568.000 70.794.000 81.076.000
Sum kortsiktig gjeld 186.795.000 233.805.000 235.349.000 248.337.000 227.165.000
Sum gjeld og egenkapital 541.008.000 565.369.000 522.349.000 493.999.000 454.818.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 587.002.000 592.820.000 564.982.000 577.200.000 521.117.000
Andre inntekter 808.000 753.000 623.000 521.000 626.000
Driftsinntekter 587.809.000 593.573.000 565.605.000 577.721.000 521.743.000
Varekostnad -304.598.000 -261.955.000 -251.191.000 -241.085.000 -250.205.000
Lønninger -30.404.000 -30.172.000 -25.656.000 -24.757.000 -19.283.000
Avskrivning -32.939.000 -31.098.000 -27.513.000 -25.857.000 -18.284.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -56.135.000 -56.893.000 -39.072.000 -29.821.000 -28.309.000
Driftskostnader -418.586.000 -365.230.000 -341.852.000 -318.547.000 -294.848.000
Driftsresultat 169.222.000 228.343.000 223.752.000 259.175.000 226.897.000
Finansinntekter 604.000 1.240.000 1.651.000 449.000 113.000
Finanskostnader -2.144.000 -2.039.000 -1.345.000 -1.021.000 -840.000
Finans -1.540.000 -799.000 306.000 -572.000 -727.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -125.000.000 -160.000.000 -160.000.000 -170.000.000 -150.000.000
Årsresultat 130.788.000 177.192.000 174.565.000 198.291.000 171.377.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 48.670.000 48.670.000 50.920.000 39.490.000 41.740.000
Fast eiendom 25.848.000 22.819.000 14.393.000 11.356.000 8.995.000
Maskiner anlegg 43.671.000 27.461.000 12.575.000 10.731.000 11.759.000
Driftsløsøre 134.503.000 108.399.000 117.037.000 107.018.000 103.111.000
Sum varige driftsmidler 204.046.000 158.679.000 144.005.000 129.104.000 123.865.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.857.000 28.280.000 26.276.000 9.204.000 3.275.000
Sum anleggsmidler 281.573.000 235.629.000 221.201.000 177.798.000 168.880.000
Varebeholdning 197.752.000 176.923.000 162.701.000 163.389.000 158.253.000
Kundefordringer 42.218.000 80.223.000 50.786.000 33.067.000 44.766.000
Andre fordringer 7.691.000 -4.884.000 703.000 1.718.000 23.217.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.362.000 71.490.000 66.141.000 111.555.000 59.701.000
Sum omløpsmidler 259.436.000 329.740.000 301.148.000 316.201.000 285.937.000
Sum eiendeler 541.009.000 565.369.000 522.349.000 493.999.000 454.817.000
Sum opptjent egenkapital 200.761.000 194.974.000 177.810.000 163.246.000 134.955.000
Sum egenkapital 212.384.000 206.596.000 189.433.000 174.868.000 146.577.000
Sum avsetninger til forpliktelser 45.580.000 42.743.000 39.599.000 41.044.000 42.326.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 141.830.000 124.968.000 97.568.000 70.794.000 81.076.000
Leverandørgjeld 22.797.000 22.067.000 18.279.000 12.935.000 23.502.000
Betalbar skatt 34.057.000 47.207.000 50.939.000 61.593.000 49.059.000
Skyldig offentlige avgifter 1.961.000 1.914.000 3.746.000 1.656.000 1.315.000
Utbytte -125.000.000 -160.000.000 -160.000.000 -170.000.000 -150.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.979.000 2.617.000 2.385.000 2.153.000 3.290.000
Sum kortsiktig gjeld 186.795.000 233.805.000 235.349.000 248.337.000 227.165.000
Sum gjeld og egenkapital 541.008.000 565.369.000 522.349.000 493.999.000 454.818.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 72.641.000 95.935.000 65.799.000 67.864.000 58.772.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.7 0.6 0.6 0.6
Soliditet 39.3 36.5 36.3 35.4 32.2
Resultatgrad 28.8 38.5 39.6 44.9 43.5
Rentedekningsgrad 78.9 1 166.4 253.8 270.1
Gjeldsgrad 1.5 1.7 1.8 1.8 2.1
Total kapitalrentabilitet 31.4 40.6 43.2 52.6 49.9
Signatur
08.06.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex