Flat 4-6 As
Juridisk navn:  Flat 4-6 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33473770
Vesterøyveien 405 Vesterøyveien 405 Fax:
3234 Sandefjord 3234 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 963909632
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/1/1992 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: øyvind fagerli as
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Stokke As
Utvikling:
Omsetning  
  
215.08%
Resultat  
  
25.43%
Egenkapital  
  
-38.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 627.000 199.000 42.000 12.000 10.354.000
Resultat: -1.903.000 -2.552.000 -968.000 -506.000 9.676.000
Egenkapital: 3.041.000 4.934.000 7.633.000 8.389.000 8.711.000
Regnskap for  Flat 4-6 As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 627.000 199.000 42.000 12.000 10.354.000
Driftskostnader -2.529.000 -2.752.000 -1.024.000 -536.000 -693.000
Driftsresultat -1.903.000 -2.554.000 -982.000 -525.000 9.662.000
Finansinntekter 4.000 16.000 21.000 14.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -1.000 1.000
Finans 2.000 14.000 20.000 15.000
Resultat før skatt -1.903.000 -2.552.000 -968.000 -506.000 9.676.000
Skattekostnad 11.000 -147.000 213.000 183.000 -2.239.000
Årsresultat -1.892.000 -2.699.000 -755.000 -322.000 7.438.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 608.000 628.000 706.000 985.000 1.005.000
Sum omløpsmidler 3.465.000 5.927.000 8.291.000 9.280.000 9.998.000
Sum eiendeler 4.073.000 6.555.000 8.997.000 10.265.000 11.003.000
Sum opptjent egenkapital 2.221.000 4.114.000 6.813.000 7.569.000 7.891.000
Sum egenkapital 3.041.000 4.934.000 7.633.000 8.389.000 8.711.000
Sum langsiktig gjeld 744.000 926.000 1.163.000 1.480.000 1.924.000
Sum kortsiktig gjeld 287.000 695.000 200.000 397.000 369.000
Sum gjeld og egenkapital 4.072.000 6.555.000 8.996.000 10.266.000 11.004.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 611.000 199.000 23.000 0 101.000
Andre inntekter 16.000 19.000 12.000 10.253.000
Driftsinntekter 627.000 199.000 42.000 12.000 10.354.000
Varekostnad -2.285.000 -1.661.000 -75.000 0 -45.000
Lønninger -28.000 -462.000 -462.000 -132.000 -2.000
Avskrivning -20.000 -51.000 -68.000 -80.000 -73.000
Nedskrivning 0 0 3.000
Andre driftskostnader -196.000 -578.000 -419.000 -324.000 -576.000
Driftskostnader -2.529.000 -2.752.000 -1.024.000 -536.000 -693.000
Driftsresultat -1.903.000 -2.554.000 -982.000 -525.000 9.662.000
Finansinntekter 4.000 16.000 21.000 14.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -1.000 1.000
Finans 2.000 14.000 20.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.892.000 -2.699.000 -755.000 -322.000 7.438.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 30.000 0
Fast eiendom 562.000 567.000 572.000 577.000 582.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 45.000 61.000 134.000 378.000 424.000
Sum varige driftsmidler 608.000 628.000 706.000 955.000 1.005.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 608.000 628.000 706.000 985.000 1.005.000
Varebeholdning 3.441.000 5.659.000 7.037.000 6.698.000 6.385.000
Kundefordringer 6.000 0 4.000 0
Andre fordringer 2.000 2.000 63.000 69.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 18.000 266.000 1.252.000 2.516.000 3.545.000
Sum omløpsmidler 3.465.000 5.927.000 8.291.000 9.280.000 9.998.000
Sum eiendeler 4.073.000 6.555.000 8.997.000 10.265.000 11.003.000
Sum opptjent egenkapital 2.221.000 4.114.000 6.813.000 7.569.000 7.891.000
Sum egenkapital 3.041.000 4.934.000 7.633.000 8.389.000 8.711.000
Sum avsetninger til forpliktelser 744.000 926.000 1.163.000 1.480.000 1.924.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 744.000 926.000 1.163.000 1.480.000 1.924.000
Leverandørgjeld 6.000 4.000 10.000
Betalbar skatt 171.000 182.000 103.000 261.000 335.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 21.000 42.000 100.000 3.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 115.000 491.000 49.000 31.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 287.000 695.000 200.000 397.000 369.000
Sum gjeld og egenkapital 4.072.000 6.555.000 8.996.000 10.266.000 11.004.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.178.000 5.232.000 8.091.000 8.883.000 9.629.000
Likviditetsgrad 1 12.1 8.5 41. 23. 27.
Likviditetsgrad 2 0.1 0.4 6.3 6.5 9.8
Soliditet 74.7 75.3 84.8 81.7 79.2
Resultatgrad -303.5 -1.283.4 -2338.1 93.3
Rentedekningsgrad -1.277.0
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet -46.7 -38.9 -10.7 -4.9 87.9
Signatur
13.01.2020
STYRETS FORMANN.
Prokurister
17.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex