Flekkefjord Bilpleie As
Juridisk navn:  Flekkefjord Bilpleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Trøngsla 4 Trøngsla 4 Fax:
4405 Flekkefjord 4405 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 920937268
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/1/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Zimmermann Økonomi Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
48.24%
Resultat  
  
116%
Egenkapital  
  
172%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 968.000 653.000 661.000 232.000
Resultat: 54.000 25.000 -46.000 21.000
Egenkapital: 68.000 25.000 6.000 42.000
Regnskap for  Flekkefjord Bilpleie As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 968.000 653.000 661.000 232.000
Driftskostnader -914.000 -628.000 -706.000 -211.000
Driftsresultat 54.000 25.000 -45.000 22.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -1.000
Finans 0 -1.000
Resultat før skatt 54.000 25.000 -46.000 21.000
Skattekostnad -12.000 -6.000 10.000 -3.000
Årsresultat 42.000 20.000 -36.000 17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 48.000 37.000 44.000 43.000
Sum omløpsmidler 62.000 71.000 33.000 32.000
Sum eiendeler 110.000 108.000 77.000 75.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 -5.000 -24.000 12.000
Sum egenkapital 68.000 25.000 6.000 42.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 42.000 83.000 71.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 110.000 108.000 77.000 75.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 825.000 653.000 661.000 232.000
Andre inntekter 143.000 0 0
Driftsinntekter 968.000 653.000 661.000 232.000
Varekostnad -56.000 -55.000 -54.000 -29.000
Lønninger -442.000 -377.000 -460.000 0
Avskrivning -12.000 -7.000 -9.000 -11.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -404.000 -189.000 -183.000 -171.000
Driftskostnader -914.000 -628.000 -706.000 -211.000
Driftsresultat 54.000 25.000 -45.000 22.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -1.000
Finans 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 42.000 20.000 -36.000 17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 10.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 48.000 27.000 34.000 43.000
Sum varige driftsmidler 48.000 27.000 34.000 43.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 0 0
Sum anleggsmidler 48.000 37.000 44.000 43.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 17.000 13.000 6.000 1.000
Andre fordringer 23.000 16.000 0 14.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 22.000 42.000 27.000 17.000
Sum omløpsmidler 62.000 71.000 33.000 32.000
Sum eiendeler 110.000 108.000 77.000 75.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 -5.000 -24.000 12.000
Sum egenkapital 68.000 25.000 6.000 42.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000
Betalbar skatt 7.000 0 3.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 46.000 28.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 36.000 44.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 42.000 83.000 71.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 110.000 108.000 77.000 75.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.000 -12.000 -38.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.9 0.5 1
Likviditetsgrad 2 1.5 0.9 0.5 1
Soliditet 61.8 23.1 7.8 5
Resultatgrad 5.6 3.8 -6.8 9.5
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0.6 3.3 11.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 49.1 23.1 -58.4 29.3
Signatur
14.01.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex