Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flendalen Sameieskog ANS
Juridisk navn:  Flendalen Sameieskog ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41564351
Storvegen 13 Storvegen 13 Fax: 45600587
2420 Trysil 2420 Trysil
Fylke: Kommune:
Innlandet Trysil
Org.nr: 869900362
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 7/19/1942
Foretakstype: ANS
Revisor: Tom Rusten Østli
Regnskapsfører: Vekstra Engerdal Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
17.17%
Resultat  
  
-12.98%
Egenkapital  
  
8.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2018 2017 2016
Omsetning: 3.808.000 3.250.000 3.398.000 2.854.000
Resultat: 590.000 678.000 1.445.000 3.549.000
Egenkapital: 13.942.000 12.859.000 12.901.000 13.026.000
Regnskap for  Flendalen Sameieskog ANS
Resultat 2020 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.808.000 3.250.000 3.398.000 2.854.000
Driftskostnader -3.233.000 -2.740.000 -2.444.000 -2.081.000
Driftsresultat 574.000 510.000 955.000 772.000
Finansinntekter 27.000 183.000 1.441.000 2.782.000
Finanskostnader -11.000 -15.000 -951.000 -5.000
Finans 16.000 168.000 490.000 2.777.000
Resultat før skatt 590.000 678.000 1.445.000 3.549.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 590.000 678.000 1.445.000 3.549.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.610.000 7.999.000 6.085.000 2.845.000
Sum omløpsmidler 5.869.000 6.116.000 7.030.000 10.366.000
Sum eiendeler 15.479.000 14.115.000 13.115.000 13.211.000
Sum opptjent egenkapital 13.942.000 12.859.000 12.901.000 13.026.000
Sum egenkapital 13.942.000 12.859.000 12.901.000 13.026.000
Sum langsiktig gjeld 33.000 42.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 1.537.000 1.223.000 173.000 134.000
Sum gjeld og egenkapital 15.479.000 14.115.000 13.116.000 13.212.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.737.000 1.230.000 1.537.000 892.000
Andre inntekter 2.071.000 2.020.000 1.861.000 1.962.000
Driftsinntekter 3.808.000 3.250.000 3.398.000 2.854.000
Varekostnad -474.000 -274.000 -477.000 -257.000
Lønninger -82.000 -56.000 -81.000 -62.000
Avskrivning -58.000 -68.000 -95.000 -74.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.619.000 -2.342.000 -1.791.000 -1.688.000
Driftskostnader -3.233.000 -2.740.000 -2.444.000 -2.081.000
Driftsresultat 574.000 510.000 955.000 772.000
Finansinntekter 27.000 183.000 1.441.000 2.782.000
Finanskostnader -11.000 -15.000 -951.000 -5.000
Finans 16.000 168.000 490.000 2.777.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 590.000 678.000 1.445.000 3.549.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.603.000 1.661.000 1.639.000 1.721.000
Maskiner anlegg 28.000 0 0 13.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.631.000 1.661.000 1.639.000 1.734.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.478.000 6.338.000 4.446.000 1.111.000
Sum anleggsmidler 9.610.000 7.999.000 6.085.000 2.845.000
Varebeholdning 1.300.000 2.008.000 1.260.000 1.352.000
Kundefordringer 222.000 80.000 153.000 198.000
Andre fordringer 1.796.000 513.000 38.000 -8.000
Sum investeringer 2.496.000 2.257.000 4.193.000 6.571.000
Kasse, bank 55.000 1.259.000 1.386.000 2.253.000
Sum omløpsmidler 5.869.000 6.116.000 7.030.000 10.366.000
Sum eiendeler 15.479.000 14.115.000 13.115.000 13.211.000
Sum opptjent egenkapital 13.942.000 12.859.000 12.901.000 13.026.000
Sum egenkapital 13.942.000 12.859.000 12.901.000 13.026.000
Sum avsetninger til forpliktelser 33.000 42.000 52.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 33.000 42.000 52.000
Leverandørgjeld 661.000 440.000 94.000 34.000
Betalbar skatt 21.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 299.000 27.000 71.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 848.000 484.000 52.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 1.537.000 1.223.000 173.000 134.000
Sum gjeld og egenkapital 15.479.000 14.115.000 13.116.000 13.212.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.332.000 4.893.000 6.857.000 10.232.000
Likviditetsgrad 1 3.8 5 40.6 77.4
Likviditetsgrad 2 3.0 3.4 33.4 67.3
Soliditet 90.1 91.1 98.4 98.6
Resultatgrad 15.1 15.7 28.1 2
Rentedekningsgrad 52.2 3 1 154.4
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0
Total kapitalrentabilitet 3.9 4.9 18.3 26.9
Signatur
21.01.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex