Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flis Og Murerfirma Tversland & Co As
Juridisk navn:  Flis Og Murerfirma Tversland & Co As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90580957
Krittveien 76 Krittveien 76 Fax:
4656 Hamresanden 4656 Hamresanden
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 916755538
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/14/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
38.79%
Resultat  
  
44.98%
Egenkapital  
  
3441.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.096.000 7.995.000 5.020.000 5.579.000 4.431.000
Resultat: 1.818.000 1.254.000 502.000 311.000 267.000
Egenkapital: 1.452.000 41.000 45.000 42.000 35.000
Regnskap for  Flis Og Murerfirma Tversland & Co As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.096.000 7.995.000 5.020.000 5.579.000 4.431.000
Driftskostnader -9.220.000 -6.708.000 -4.518.000 -5.269.000 -4.158.000
Driftsresultat 1.875.000 1.287.000 502.000 312.000 274.000
Finansinntekter 3.000 5.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -60.000 -39.000 0 -1.000 -7.000
Finans -57.000 -34.000 1.000 0 -7.000
Resultat før skatt 1.818.000 1.254.000 502.000 311.000 267.000
Skattekostnad -407.000 -280.000 -95.000 -84.000 -82.000
Årsresultat 1.411.000 974.000 408.000 227.000 185.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.126.000 1.653.000 23.000 19.000 31.000
Sum omløpsmidler 3.463.000 2.545.000 1.776.000 1.611.000 1.350.000
Sum eiendeler 5.589.000 4.198.000 1.799.000 1.630.000 1.381.000
Sum opptjent egenkapital 1.422.000 11.000 15.000 12.000 5.000
Sum egenkapital 1.452.000 41.000 45.000 42.000 35.000
Sum langsiktig gjeld 1.631.000 1.089.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.507.000 3.068.000 1.754.000 1.588.000 1.347.000
Sum gjeld og egenkapital 5.590.000 4.198.000 1.799.000 1.630.000 1.382.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.011.000 7.995.000 5.020.000 5.579.000 4.431.000
Andre inntekter 85.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.096.000 7.995.000 5.020.000 5.579.000 4.431.000
Varekostnad -4.035.000 -2.622.000 -998.000 -1.797.000 -1.429.000
Lønninger -4.081.000 -3.219.000 -2.802.000 -2.835.000 -2.167.000
Avskrivning -29.000 -13.000 -13.000 -13.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.075.000 -854.000 -705.000 -624.000 -522.000
Driftskostnader -9.220.000 -6.708.000 -4.518.000 -5.269.000 -4.158.000
Driftsresultat 1.875.000 1.287.000 502.000 312.000 274.000
Finansinntekter 3.000 5.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -60.000 -39.000 0 -1.000 -7.000
Finans -57.000 -34.000 1.000 0 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -978.000 -405.000 -220.000 -180.000
Årsresultat 1.411.000 974.000 408.000 227.000 185.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 16.000 0 0
Fast eiendom 2.085.000 1.622.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 41.000 31.000 6.000 19.000 31.000
Sum varige driftsmidler 2.126.000 1.653.000 6.000 19.000 31.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.126.000 1.653.000 23.000 19.000 31.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 833.000 751.000 349.000 617.000 329.000
Andre fordringer 248.000 188.000 231.000 105.000 125.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.382.000 1.606.000 1.196.000 890.000 896.000
Sum omløpsmidler 3.463.000 2.545.000 1.776.000 1.611.000 1.350.000
Sum eiendeler 5.589.000 4.198.000 1.799.000 1.630.000 1.381.000
Sum opptjent egenkapital 1.422.000 11.000 15.000 12.000 5.000
Sum egenkapital 1.452.000 41.000 45.000 42.000 35.000
Sum avsetninger til forpliktelser 29.000 6.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.631.000 1.089.000 0 0 0
Leverandørgjeld 554.000 663.000 295.000 394.000 315.000
Betalbar skatt 384.000 257.000 111.000 84.000 82.000
Skyldig offentlige avgifter 820.000 520.000 411.000 364.000 354.000
Utbytte -978.000 -405.000 -220.000 -180.000
Annen kortsiktig gjeld 749.000 650.000 532.000 526.000 415.000
Sum kortsiktig gjeld 2.507.000 3.068.000 1.754.000 1.588.000 1.347.000
Sum gjeld og egenkapital 5.590.000 4.198.000 1.799.000 1.630.000 1.382.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 956.000 -523.000 22.000 23.000 3.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.8 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.4 0.8 1 1 1
Soliditet 26.0 1 2.5 2.6 2.5
Resultatgrad 16.9 16.1 1 5.6 6.2
Rentedekningsgrad 31.3 3 3 39.1
Gjeldsgrad 2.8 101.4 3 37.8 38.5
Total kapitalrentabilitet 33.6 30.8 2 19.2 19.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Ny revisor, inngående balanse kan ikke verifiseres
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex