Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flis & Mur Andreas Meier As
Juridisk navn:  Flis & Mur Andreas Meier As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fleselandsveien 121 Fleselandsveien 121 Fax:
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 918808515
Aksjekapital: 40.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/22/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.08%
Resultat  
  
-160.14%
Egenkapital  
  
-82.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.264.000 1.710.000 907.000 775.000
Resultat: -83.000 138.000 -212.000 -67.000
Egenkapital: -184.000 -101.000 -239.000 -27.000
Regnskap for  Flis & Mur Andreas Meier As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.264.000 1.710.000 907.000 775.000
Driftskostnader -1.343.000 -1.568.000 -1.110.000 -842.000
Driftsresultat -79.000 143.000 -203.000 -67.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -5.000 -9.000 0
Finans -4.000 -5.000 -9.000 0
Resultat før skatt -83.000 138.000 -212.000 -67.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -83.000 138.000 -212.000 -67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 80.000 116.000 132.000 23.000
Sum omløpsmidler 159.000 177.000 136.000 100.000
Sum eiendeler 239.000 293.000 268.000 123.000
Sum opptjent egenkapital -224.000 -141.000 -279.000 -67.000
Sum egenkapital -184.000 -101.000 -239.000 -27.000
Sum langsiktig gjeld 63.000 90.000 116.000 0
Sum kortsiktig gjeld 360.000 304.000 390.000 150.000
Sum gjeld og egenkapital 239.000 293.000 267.000 123.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.264.000 1.710.000 907.000 775.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.264.000 1.710.000 907.000 775.000
Varekostnad -233.000 -384.000 -250.000 -265.000
Lønninger -906.000 -967.000 -697.000 -438.000
Avskrivning -36.000 -34.000 -18.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -168.000 -183.000 -145.000 -116.000
Driftskostnader -1.343.000 -1.568.000 -1.110.000 -842.000
Driftsresultat -79.000 143.000 -203.000 -67.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -5.000 -9.000 0
Finans -4.000 -5.000 -9.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -83.000 138.000 -212.000 -67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 80.000 116.000 132.000 23.000
Sum varige driftsmidler 80.000 116.000 132.000 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 80.000 116.000 132.000 23.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 55.000 9.000 98.000 47.000
Andre fordringer 14.000 13.000 4.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 90.000 154.000 34.000 51.000
Sum omløpsmidler 159.000 177.000 136.000 100.000
Sum eiendeler 239.000 293.000 268.000 123.000
Sum opptjent egenkapital -224.000 -141.000 -279.000 -67.000
Sum egenkapital -184.000 -101.000 -239.000 -27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 63.000 90.000 116.000 0
Leverandørgjeld 6.000 19.000 31.000 18.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 97.000 100.000 64.000 60.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 257.000 185.000 295.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 360.000 304.000 390.000 150.000
Sum gjeld og egenkapital 239.000 293.000 267.000 123.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -201.000 -127.000 -254.000 -50.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.6 0.3 0.7
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 0.3 0.7
Soliditet -77.0 -34.5 -89.5
Resultatgrad -6.3 8.4 -22.4 -8.6
Rentedekningsgrad -19.8 28.6 -22.6
Gjeldsgrad -2.3 -3.9 -2.1 -5.6
Total kapitalrentabilitet -33.1 48.8 -54.5
Signatur
05.04.2017
Prokurister
05.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex