Flisa Allianseidrettslag
Juridisk navn:  Flisa Allianseidrettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94144103
Postboks 139 Idrettsvegen 24 Fax: 62951020
2271 Flisa 2270 Flisa
Fylke: Kommune:
Innlandet Åsnes
Org.nr: 971294833
Aksjekapital: 1.044 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 12/29/1971
Foretakstype: FLI
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Flisa Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.01%
Resultat  
  
1058.82%
Egenkapital  
  
6.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.851.000 6.292.000 6.025.000 6.269.000 7.284.000
Resultat: 197.000 17.000 235.000 -107.000 555.000
Egenkapital: 3.172.000 2.975.000 2.958.000 2.723.000 2.830.000
Regnskap for  Flisa Allianseidrettslag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.851.000 6.292.000 6.025.000 6.269.000 7.284.000
Driftskostnader -5.488.000 -6.117.000 -5.630.000 -6.336.000 -6.692.000
Driftsresultat 363.000 176.000 396.000 -68.000 593.000
Finansinntekter 3.000 6.000 8.000 9.000 10.000
Finanskostnader -170.000 -166.000 -168.000 -47.000 -49.000
Finans -167.000 -160.000 -160.000 -38.000 -39.000
Resultat før skatt 197.000 17.000 235.000 -107.000 555.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 197.000 17.000 235.000 -107.000 555.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.828.000 7.138.000 7.445.000 7.762.000 8.127.000
Sum omløpsmidler 1.791.000 1.701.000 1.557.000 1.556.000 1.838.000
Sum eiendeler 8.619.000 8.839.000 9.002.000 9.318.000 9.965.000
Sum opptjent egenkapital 3.172.000 2.975.000 2.958.000 2.723.000 2.830.000
Sum egenkapital 3.172.000 2.975.000 2.958.000 2.723.000 2.830.000
Sum langsiktig gjeld 4.550.000 4.858.000 5.164.000 5.468.000 5.798.000
Sum kortsiktig gjeld 898.000 1.006.000 879.000 1.126.000 1.338.000
Sum gjeld og egenkapital 8.620.000 8.839.000 9.001.000 9.317.000 9.966.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.010.000 2.160.000 2.071.000 1.682.000 2.063.000
Andre inntekter 3.841.000 4.132.000 3.954.000 4.587.000 5.222.000
Driftsinntekter 5.851.000 6.292.000 6.025.000 6.269.000 7.284.000
Varekostnad -242.000 -330.000 -408.000 -284.000 -456.000
Lønninger -1.653.000 -1.889.000 -1.681.000 -1.863.000 -1.788.000
Avskrivning -310.000 -307.000 -317.000 -365.000 -1.209.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.283.000 -3.591.000 -3.224.000 -3.824.000 -3.239.000
Driftskostnader -5.488.000 -6.117.000 -5.630.000 -6.336.000 -6.692.000
Driftsresultat 363.000 176.000 396.000 -68.000 593.000
Finansinntekter 3.000 6.000 8.000 9.000 10.000
Finanskostnader -170.000 -166.000 -168.000 -47.000 -49.000
Finans -167.000 -160.000 -160.000 -38.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 197.000 17.000 235.000 -107.000 555.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.828.000 7.138.000 7.445.000 7.745.000 8.092.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 17.000 36.000
Sum varige driftsmidler 6.828.000 7.138.000 7.445.000 7.762.000 8.127.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.828.000 7.138.000 7.445.000 7.762.000 8.127.000
Varebeholdning 42.000 11.000 14.000 14.000 15.000
Kundefordringer 243.000 484.000 298.000 422.000 287.000
Andre fordringer 71.000 258.000 170.000 387.000 55.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.435.000 948.000 1.075.000 733.000 1.480.000
Sum omløpsmidler 1.791.000 1.701.000 1.557.000 1.556.000 1.838.000
Sum eiendeler 8.619.000 8.839.000 9.002.000 9.318.000 9.965.000
Sum opptjent egenkapital 3.172.000 2.975.000 2.958.000 2.723.000 2.830.000
Sum egenkapital 3.172.000 2.975.000 2.958.000 2.723.000 2.830.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.550.000 4.858.000 5.164.000 5.468.000 5.798.000
Leverandørgjeld 356.000 395.000 410.000 425.000 201.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 147.000 142.000 156.000 129.000 280.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 395.000 469.000 313.000 572.000 857.000
Sum kortsiktig gjeld 898.000 1.006.000 879.000 1.126.000 1.338.000
Sum gjeld og egenkapital 8.620.000 8.839.000 9.001.000 9.317.000 9.966.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 893.000 695.000 678.000 430.000 500.000
Likviditetsgrad 1 2 1.7 1.8 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.9 1.7 1.8 1.4 1.4
Soliditet 36.8 33.7 32.9 29.2 28.4
Resultatgrad 6.2 2.8 6.6 -1.1 8.1
Rentedekningsgrad 2.1 1.1 2.4 -1.4 12.3
Gjeldsgrad 1.7 2 2 2.4 2.5
Total kapitalrentabilitet 4.2 2.1 4.5 -0.6 6.1
Signatur
26.06.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.06.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex