Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flishogger'n AS
Juridisk navn:  Flishogger'n AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46917574
Engen 2 Engen 2 Fax:
1825 Tomter 1825 Tomter
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 987941316
Aksjekapital: 270.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/2/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.44%
Resultat  
  
-20.19%
Egenkapital  
  
10.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.503.000 13.137.000 11.572.000 11.237.000 10.651.000
Resultat: 1.265.000 1.585.000 729.000 1.225.000 1.076.000
Egenkapital: 10.211.000 9.226.000 7.990.000 7.423.000 6.425.000
Regnskap for  Flishogger'n AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.503.000 13.137.000 11.572.000 11.237.000 10.651.000
Driftskostnader -10.174.000 -11.406.000 -10.639.000 -9.892.000 -9.395.000
Driftsresultat 1.329.000 1.731.000 933.000 1.345.000 1.256.000
Finansinntekter 48.000 45.000 41.000 45.000 42.000
Finanskostnader -112.000 -190.000 -245.000 -165.000 -223.000
Finans -64.000 -145.000 -204.000 -120.000 -181.000
Resultat før skatt 1.265.000 1.585.000 729.000 1.225.000 1.076.000
Skattekostnad -280.000 -349.000 -161.000 -227.000 -213.000
Årsresultat 985.000 1.236.000 567.000 998.000 863.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.925.000 13.293.000 12.522.000 13.681.000 11.572.000
Sum omløpsmidler 4.199.000 4.152.000 5.421.000 4.238.000 3.707.000
Sum eiendeler 18.124.000 17.445.000 17.943.000 17.919.000 15.279.000
Sum opptjent egenkapital 9.941.000 8.956.000 7.720.000 7.153.000 6.155.000
Sum egenkapital 10.211.000 9.226.000 7.990.000 7.423.000 6.425.000
Sum langsiktig gjeld 6.044.000 5.964.000 7.782.000 9.280.000 7.114.000
Sum kortsiktig gjeld 1.868.000 2.256.000 2.171.000 1.216.000 1.740.000
Sum gjeld og egenkapital 18.123.000 17.446.000 17.943.000 17.919.000 15.279.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.722.000 12.498.000 11.292.000 11.307.000 10.237.000
Andre inntekter 780.000 638.000 280.000 -69.000 414.000
Driftsinntekter 11.503.000 13.137.000 11.572.000 11.237.000 10.651.000
Varekostnad -1.181.000 -2.336.000 -1.853.000 -1.317.000 -1.681.000
Lønninger -3.513.000 -3.651.000 -3.439.000 -3.374.000 -3.174.000
Avskrivning -2.303.000 -2.184.000 -2.063.000 -1.863.000 -1.718.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.177.000 -3.235.000 -3.284.000 -3.338.000 -2.822.000
Driftskostnader -10.174.000 -11.406.000 -10.639.000 -9.892.000 -9.395.000
Driftsresultat 1.329.000 1.731.000 933.000 1.345.000 1.256.000
Finansinntekter 48.000 45.000 41.000 45.000 42.000
Finanskostnader -112.000 -190.000 -245.000 -165.000 -223.000
Finans -64.000 -145.000 -204.000 -120.000 -181.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 985.000 1.236.000 567.000 998.000 863.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 13.925.000 13.293.000 12.508.000 0 0
Driftsløsøre 0 13.651.000 11.522.000
Sum varige driftsmidler 13.925.000 13.293.000 12.508.000 13.651.000 11.522.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.000 30.000 50.000
Sum anleggsmidler 13.925.000 13.293.000 12.522.000 13.681.000 11.572.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.052.000 836.000 597.000 747.000 593.000
Andre fordringer 192.000 192.000 168.000 404.000 372.000
Sum investeringer 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Kasse, bank 2.925.000 3.094.000 4.626.000 3.057.000 2.712.000
Sum omløpsmidler 4.199.000 4.152.000 5.421.000 4.238.000 3.707.000
Sum eiendeler 18.124.000 17.445.000 17.943.000 17.919.000 15.279.000
Sum opptjent egenkapital 9.941.000 8.956.000 7.720.000 7.153.000 6.155.000
Sum egenkapital 10.211.000 9.226.000 7.990.000 7.423.000 6.425.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.519.000 1.401.000 1.234.000 1.227.000 1.075.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.044.000 5.964.000 7.782.000 9.280.000 7.114.000
Leverandørgjeld 572.000 493.000 668.000 333.000 435.000
Betalbar skatt 161.000 182.000 155.000 75.000 0
Skyldig offentlige avgifter 306.000 608.000 331.000 -14.000 482.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 829.000 973.000 1.017.000 822.000 823.000
Sum kortsiktig gjeld 1.868.000 2.256.000 2.171.000 1.216.000 1.740.000
Sum gjeld og egenkapital 18.123.000 17.446.000 17.943.000 17.919.000 15.279.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.331.000 1.896.000 3.250.000 3.022.000 1.967.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.8 2.5 3.5 2.1
Likviditetsgrad 2 2.2 1.8 2.5 3.5 2.1
Soliditet 56.3 52.9 44.5 41.4 42.1
Resultatgrad 11.6 13.2 8.1 1 11.8
Rentedekningsgrad 11.9 9.1 3.8 8.2 5.6
Gjeldsgrad 0.8 0.9 1.2 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 7.6 10.2 5.4 7.8 8.5
Signatur
20.09.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex